STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů (The innovation of inbound logistics systems). In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003, p. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inovace opatřovacích logistických systémů
Name (in English) The innovation of inbound logistics systems
Authors STEHLÍK, Antonín (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Liberec, Logistika v teorii a praxi, p. 104-111, 8 pp. 2003.
Publisher TU Liberec
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/03:00008551
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7083-698-9
Keywords in English Logistics; management; e-business
Tags e-business, Logistics, management
Changed by Changed by: doc. Ing. Antonín Stehlík, CSc., učo 1722. Changed: 8/7/2003 13:30.
Abstract
Uvedený článek se zaměřuje na možnosti strukturování času u výroby a na použití modulů při procesu opatřování (pořizování). Na grafickém znázornění je poukázáno na výhody modulární výrobní struktury a modulárního sourcingu v rámci opatřovací logistiky. V závěrečné části příspěvku jsou prezentovány specifické opatřovací systémy.
Abstract (in English)
The article focus on the possibilites of time structuring the time within the production and within usage modules during the purchase process.
Links
IAA7167201, research and development projectName: Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Theoretical and methodological aspects of institutional enterprise assitance
PrintDisplayed: 20/5/2024 18:38