Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 pp. ISBN 80-210-1504-7.

2018

 1. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA and Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, vol. 7, 9: 369, p. nestránkováno, 21 pp. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7090369.

2017

 1. KOLEJKA, Jaromír and Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita (Pre-industrial and post-industrial landscape in Moravia: concept and reality). In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1st ed. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. p. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.

2008

 1. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Jaroslav TACHOVSKÝ and Jan ŽIŽKA. Assuring the health of health care systems. Do we understand the logics of using health care related indicators? 2008.
 2. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH and Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2nd ed. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 pp. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 3. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. p. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1.
 4. PTÁČEK, Vladimír. Chov čmeláků v laboratoři (Rearing bumble bees in laboratory). První. Brno: TRIBUN EU, 2008. 175 pp. Knihovnicka 235. ISBN 978-80-7399-635-2.
 5. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2008. p. 114-117, 7 pp. ISBN 978-80-87071-96-0.
 6. STEHLÍK, Antonín and Josef KAPOUN. Logistika pro manažery (Logistic for Maganers). I. vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 266 pp. Ekonomie, 2/08. ISBN 978-80-86929-37-8.
 7. JANČULA, Daniel, Hana SLOVÁČKOVÁ and Blahoslav MARŠÁLEK. Možnosti ošetření vodního sloupce nádrží chemickými prostředky (Possibilities of water column treatment by chemicals). In Cyanobakterie 2008. 2.4.2008. Brno, Česká republika: Botanický ústav AVČR, v.v.i., 2008. p. 139-145, 6 pp.
 8. HODAŇ, Bohuslav and Tomáš DOHNAL. Rekreologie (Recreology). druhé, upravené a rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 274 pp. ISBN 978-80-244-1826-1.
 9. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK and Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení (Creation of project management e-learning application). In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. p. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 10. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Pavol DEVÁN, Katarína DEVÁNOVÁ, Zdeněk PIRO, Michal HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Jan MLÁDEK, Lukáš SPITZER and Hana POKOVÁ. Údržba travních porostů (Grassland management). In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. p. 433-444. ed. I. Jongepierová. ISBN 978-80-903444-6-4.
 11. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ and Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. (Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. In: Proceedings of C&C International Conference Cooperation and Competition.). Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008. 7 pp. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
 12. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ and Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext (The selected approaches, methods and instruments of the regional and municipal management and their context). Brno: ESF MU, 2008. 216 pp. ISBN 978-80-210-4698-6.
 13. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008 (Economics Courses at the Faculties of Law 2008). 2008.

2007

 1. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN and Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, 9/3, No 4, p. 329-334, 5 pp.
 2. SCHELLE, Karel. Czech Law in the European Union. In Czech Law in the European Union. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-105. ISBN 978-80-87071-12-0.
 3. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 pp. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 4. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ and Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais (In Search of the Concept of School Culture: A Contribution to Current Discussions). Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, No 10, p. 63-79, 16 pp. ISSN 1645-7250.
 5. SVATOŇOVÁ, Hana and Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1st ed. Brno: MSD Brno, 2007. p. 58 - 62. ISBN 978-80-86633-91-6.
 6. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva (Inspiratory sources for new Insolvence Law). In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. p. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7.
 7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu (Interaction of law, economy and management). In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. p. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3.
 8. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (Necessary urgency for connect economic and legal knowledges in incoming managers and economists). In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. p. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8.
 9. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo (New czech Insolvency law). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007. p. 599 – 604, 5 pp. ISBN 978-80-8070-702-6.
 10. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku (Necessity legal education in company management). In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2007. p. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2.
 11. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení (Busssines at the european market and the threat of the bankruptcy proceedings). In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1st ed. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. p. 238 – 246, 19 pp. ISBN 978-80-85889-91-8.
 12. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti I. (Legal and Economic Issues of the Present Times I). In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-194. ISBN 978-80-87071-10-6.
 13. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti II. (Legal and Economic Issues of the Present Times II.). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-171. ISBN 978-80-86575-34-6.
 14. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti III. (Legal and Economic Issues of the Present Times III.). In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-101. ISBN 978-80-87071-46-5.
 15. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti IV. (Legal and Economic Issues of the Present Times IV.). In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-84. ISBN 978-80-87071-58-8.
 16. SCHELLE, Karel. Právo, ekonomie a management 2007 (Law, economics and management 2007). In Právo, ekonomie a management 2007. 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 1-93. ISBN 978-80-87071-24-3.
 17. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management (Law, economy and management). In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1st ed. Ostrava: KEY Publishing, 2007. p. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7.
 18. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu (The part of dermatologist in the treatment of the leg ulcer). In Sborník abstrakt: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: Geum, 2007. p. 58-58, 2 pp.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu (The part of dermatologist in the treatment of the leg ulcer). Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2007, vol. 17, No 11, p. 10. ISSN 1210-0404.
 20. HEMZA, Jan. The Skull Base Trauma: Management and Treatment. 2007. ISSN 1531-5010.
 21. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola (Municipalities in the Czech republic - management and it's control). In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. p. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
 22. BOUREK, Aleš, K. ZGODAVOVÁ, R. BOBER and L. FORÝTKOVÁ. Web-based Quality Management Course for Healthcare Organizations and Citizens. In Sborník. Brno: Dušek L., Mihál V., Štípek S., 2007. 1 pp. ISBN 978-80-7392-007-4.
 23. ŠKAPA, Radoslav. Zpracování starých výrobků je stále problém (Managerial competencies for contemporary business practice). Brno: Masarykova univerzita, 2007.

2006

 1. BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, vol. 2006, No 2, p. 183-184. ISSN 1210-0455.
 2. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje (Choices economic indicator analyse in mikroregions of Olomouc and Zlin regionsCountry development and mikroregional management). In Rozvoj venkova a management mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci střední Morava, 2006. p. 13-18. ISBN 80-86902-34-X.
 3. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF and Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 pp. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 4. SCHELLE, Karel. Czech Business law in the European Union (britské právnické vzdělávání v českém jazyce) (Czech Business law in the European Union (Czech Business law in the European Union)). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. p. 303-305. ISBN 80-86596-80-X.
 5. HÁLEK, Ivan and Radoslav ŠKAPA. Indikátory potenciálů klastrovatelnosti (The indicators of clustering potentials). In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 21-26. ISBN 80-210-4095-5.
 6. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava) (Insolvency law (new legal form)). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1st ed. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. p. 26-30. ISBN 80-86575-43-8.
 7. SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy (Insolvence law). 1st ed. Praha: Eurounion, 2006. 399 pp. Právo. ISBN 80-7317-054-X.
 8. SCHELLE, Karel. K potřebě právnického vzdělání ekonomů (Necessity legal education in management). In Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). 1st ed. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. p. 100-103. ISBN 80-86754-63-4.
 9. SMÉKAL, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy (The culture of activities of a manager - a headteacher). In SLAVÍKOVÁ, Lenka (+), Petr LINHART and Radoslav (eds.) KUČERA. Vedení školy v praxi: vše, co potřebujete k úspěšnému řízení školy! Praha: Josef Raabe, 2006. 16 pp. Základní dílo vydané v r. 2003 - 15. aktualizace. ISBN 80-86307-13-1.
 10. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu (Managerial competencies in companies in Czech Republic - research findings). In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.
 11. DVOŘÁKOVÁ, Petra and Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy (The BSC Method in Public Administration Management). Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
 12. ŠKRABAL, Ivo, Svatava NUNVÁŘOVÁ, Josef NOVÁK and Viktor TŘEBÍCKÝ. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů (Metodology of mikroregion development management innovating). Přerov: Centrum pro komunitní práci (CpKP střední Morava), 2006. 130 pp. první. ISBN 80-86902-39-0.
 13. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL and Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 14. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol (COLLABORATION BETWEEN SMALL SCHOOLS IN MANAGEMENT AND DEVELOPMENT: FOREIGN INSPIRATIONS). Učitelské listy [online]. Agentura Strom, 2006, vol. 15, No 5, p. 1-7. ISSN 1210-6313.
 15. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce na řízení a rozvoji málotřídních škol: některé zahraniční inspirace (Collaboration of the small schools on management and development: foreign inspiration). In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět konané 1. - 3. 3. 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. p. 566-573. ISBN 80-213-1539-3.
 16. TOMÁŠKOVÁ, Eva and Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách (Education of Management and Economic Subjects on Law Faculties). In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006. p. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X.
 17. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice (New legal form of Insolvency law in Czech republic). In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. p. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4.
 18. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice (New legal form of firm in crisis in Czech republic). In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1st ed. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. p. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9.
 19. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva (New legal form of Bankruptcy law). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. p. 307-314. ISBN 80-86596-80-X.
 20. SCHELLE, Karel. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School (New possibilities of law studies in Brno International Business School). In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. p. 36-39. ISBN 80-86596-81-8.
 21. PTÁČEK, Vladimír. Nové poznatky o chovu čmeláků (New experience in rearing bumble bees.). In Sborník ze setkání odborníků a zájemců o čmeláky. Valašské Meziříčí: ZO ČSOP, 2006. p. v tisku, 5 pp.
 22. BINEK, Jan. Optimalizace využívání majetku jako faktor efektivní činnosti obecní samosprávy (Optimalization of property use as a factor of efficient activity of municipalities). In Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 10-14. ISBN 80-210-4086-6.
 23. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení (Personal problematic and crisis control). In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. p. 503-506. ISBN 80-8070-566-6.
 24. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon (Entrepreneur and new Insolveny law). In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1st ed. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze, 2006. p. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X.
 25. BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání (Operating company's values). Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, vol. 2006, No 2, p. 274-276. ISSN 0032-3233.
 26. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ and Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví (The potentials of industry clustering). In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. p. 407-457. ISBN 80-210-4133-1.
 27. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School) (Need of connect economic and legal knowledges in incoming managers and economists). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. p. 231 – 235, 6 pp. ISBN 80-244-1468-6.
 28. SCHELLE, Karel and Roman RAIS. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti (Legal instruments for solution economic crisis in company). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1st ed. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. p. 17-20. ISBN 80-86575-43-8.
 29. SCHELLE, Karel. Projekt britského právnického vzdělávání v České republice (Project of british law education in Czech Republic). In PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. p. 43-46. ISBN 80-86596-77-X.
 30. BLAŽEK, Ladislav, Alena KLAPALOVÁ, Martin LANDA and Radoslav ŠKAPA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku (The elaboration of the course of "Economics and Company Management"). In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 695-823. ISBN 80-210-4133-1.
 31. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti (Bankruptcy trustee and problems about unemploymnet). In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1st ed. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2006. p. 300-3003, 4 pp. ISBN 80-8075-118-8.
 32. ŠKRABAL, Ivo and Svatava NUNVÁŘOVÁ. Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje (Study of increasing absorption capacity and realization of savings in choice microregions). Přerov: Centrum pro komunitní práci, 2006. 135 pp. vydání první. ISBN 80-86902-43-9.
 33. SCHELLE, Karel. Studium práva na Brno International Business School (Study of law in Brno International Business School). In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. p. 33-36. ISBN 80-86596-78-8.
 34. ŠKAPA, Radoslav and Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1st ed. Izmir: Yasar University, 2006. p. 1-19. ISSN 1306-1089.
 35. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost (Effect bankruptcy trustee to employment). In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. p. 55-58. ISBN 80-86596-75-3.
 36. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 33-57, 26 pp. ISBN 80-210-4170-6.
 37. ŠPALEK, Jiří and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji" (Management tools and methods in local governments in South-Moravian region: A survey study). In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 195-204, 11 pp. ISBN 80-210-3957-4.
 38. SCHELLE, Karel and Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School (Law education for managers in Brno International Business School). In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. p. 283-290. ISBN 80-86596-74-5.
 39. SMUTNÝ, Petr and Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků (Utilization of the business gaming simulation for the cluster potential research). In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. p. 291-296. ISBN 80-7041-895-8.
 40. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů (Importance new legal form of Insolvency law for regulation economy processes). In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1st ed. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. p. 124-129. ISBN 80-248-1243-6.
 41. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí (Import of new bankruptcy law for economic environment). In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2006. p. 75-79. ISBN 80-210-4082-3.

2005

 1. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza inovační schopnosti podniku (Analysis of the innovation activity of the firm). In Progressive methods and tolls of management and economics of companies. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2005. p. 1-7. ISBN 80-214-3099-0.
 2. ČÁSTEK, Ondřej and Radoslav ŠKAPA. Analýza spotřebitelského chování na příkladu mobilních her (Analysis of consumer bahaviour - the case of mobile games). In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
 3. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1st ed. Pardubice: Univerzita v Pardubicích, 2005. p. 433-436. ISBN 80-7194-806-3.
 4. SCHELLEOVÁ, Ilona and Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. p. 63-69. ISBN 80-86596-68-0.
 5. PEKÁR, Stanislav and Charles HADDAD. Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Management Science. Chichester: JOHN WILEY & SONS LTD, 2005, vol. 61, No 12, p. 1179-1185. ISSN 1526-498X.
 6. PALATOVÁ, Dagmar and Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? (What do expectant managers know about sustainable development?). In EDMAN 05. 1st ed. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2005. p. 231-240, 9 pp. ISBN 80-86596-67-2.
 7. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu (Czech National Culture in Perspective of Management). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., březen, p. 22-23. ISSN 1213-8878.
 8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy (Czech national culture in the context of public administration organizations management). In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 6 pp. ISBN 80-7097-595-4.
 9. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu (2. část) (Czech National Culture in Perspective of Management). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., duben, p. 18-19. ISSN 1213-8878.
 10. SMÉKAL, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání (Hayes, Nicky: Managing teams: A stategy for success - A foreword to the Czech edition). 1. vydání. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.
 11. KONEČNÝ, Milan. ICA and Natural Hazards. In Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management. Dresden, Germany: Technische Universitaet Dresden, 2005. p. 55-67, 250 pp.
 12. KAŠPAR, David. Kalkulace jako manažerský nástroj (Product costing as a managerial tool). In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1st ed. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. p. 121-128. ISBN 80-969181-3-3.
 13. SCHELLE, Karel and Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi (Bancruptcy (one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis)). In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1st ed. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005. p. 595-600. ISBN 80-8070-426-0.
 14. REKTOŘÍK, Jaroslav and Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu (Contrtol management in public sectors and NKÚ). In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 25-43, 18 pp. ISBN 80-210-3623-0.
 15. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe (Managerial competencies for sustainable development - theory and practices). In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. p. 139-150, 11 pp. ISBN 80-210-3820-9.
 16. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi (Managerial competencies for contemporary business practice). Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 38, No 2, p. 58-63. ISSN 1211-3384.
 17. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Novodobí žoldáci ve službách míru. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, No 8, p. 31-32. ISSN 0543-7962.
 18. REKTOŘÍK, Jaroslav and Jan ŠELEŠOVSKÝ. Podíl ESF MU na vzdělávání pracovníků veřejné správy v problematice mimořádných událostí a krizových stavů (Crisis management.). In Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu. 1st ed. Brno: Univerztita obrany, 2005. p. 211-216, 291 pp. ISBN 80-85960-96-6.
 19. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu (Motivation to work as a part of management). In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1st ed. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. p. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
 20. KVIZDA, Martin and Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. (Privatization and joint-stock companies - to some institutional aspects of competitiveness of the Czech economy.). Brno: CVKSČE MU, 2005.
 21. NEČAS, Miroslav, Věra SEMRÁDOVÁ and Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2005, vol. 14, No 2, p. 57-60. ISSN 1318-4458.
 22. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů (Team management). In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. p. 152-177, 15 pp. ISBN 80-210-3698-2.
 23. HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ and Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení (Systems of Management). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 123 pp. ISBN 80-210-3650-8.
 24. ŠKAPA, Radoslav. The importance of reverse logistics in the Czech Republic. In Enterprise in transition. 1st ed. Split, Bol: University of Split, 2005. p. 565-574. ISBN 953-6024-70-5.
 25. PALATOVÁ, Dagmar and Eva TOMÁŠKOVÁ. Trvale udržitelný rozvoj jako jedna ze zásad managementu (Sustainable Development Like One of the Fundamentals of Management). In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1st ed. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. p. 217-223. ISBN 80-969181-3-3.
 26. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví pro manažery. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 226 pp. ISBN 80-247-1195-8.
 27. REKTOŘÍK, Jaroslav. Úvod. Deskripce vybraných typů mimořádných událostí velkého rozsahu, při nichž je vyhlášen krizový stav -radiační havárie. Závěr. (Crisic management in Public sectors). In Financování a kontrola jako důležitý nástroj zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. p. 4-10, 66-75, 17 pp. ISBN 80-210-3621-4.
 28. RÁČEK, Jaroslav and Radek OŠLEJŠEK. Vizualizace manažerských informací ve virtuální realitě (Visualisation of management information in virtual reality). In Svět informačních systémů 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. p. 352-358. ISBN 80-7318-276-9.
 29. SCHELLE, Karel and Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School (Law education for managers in Brno International Business School). In Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. - 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm). 1st ed. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. p. 127-133, 12 pp. ISBN 80-248-0939-7.

2004

 1. LUKÁŠOVÁ, Růžena and Iveta ŠIMBEROVÁ. Firemní kultura českých výrobních firem: vnímání vybraných aspektů vnitřního a vnějšího prostředí (Corporate culture of Czech manufacturing companies: perceiving of selected aspects of internal and external company environment). In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004. p. 1-9. ISBN 80-214-2753-1.
 2. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. p. 53-53.
 3. KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích (Actual experience with settlement and financing of effects of crisis situations in municipalities). In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. p. 199-209, 250 pp. ISBN 80-86119-83-1.
 4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru (Control in public sectors). prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 pp. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.
 5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. (Crisis management in public sectors.). První. Praha: Ekopress, s.r.o., Odborné vydavatelství, 2004. 250 pp. ISBN 80-86119-83-1.
 6. SMUTNÝ, Petr and Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? (The liberalization as a factor of successfulness?). In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2004. p. 10-24. ISBN 80-214-2787-6.
 7. GOLEC, Roman and Radoslav ŠKAPA. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců (Preformance measurement of supply chains). Praha: Economia, 2004. Moderní řízení.
 8. GOLEC, Roman and Radoslav ŠKAPA. Metody měření výkonnosti dodavatelských řetězců (Methods of preformance measurement of supply chains). Praha: Economia a.s., 2004. Logistika.
 9. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie (The posssibilty of the Education for Managers in Law and Economy). In EDMAN 04 : Education for Management : čtvrtá mezinárodní pracovní konference, Brno, Právnická fakulta MU, 26.-27. srpna 2004. 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. p. 297-302. ISBN 80-86596-50-8.
 10. HÁLEK, Ivan. Možnosti změny podnikové kultury (The possibility of change of corporate culture). In Podniková ekonomika a managenent. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 62-66. ISBN 80-210-3414-9.
 11. GREGOROVÁ, Ivana. PODNIKÁNÍ A KULTURNÍ ROZDÍLY (DIMENZE MASKULINITA versus FEMINITA) (BUSINESS AND THE CULTURAL DIFFERENCIES (DIMENSION MASCULINITY and FEMINITY)). In Nové trendy rozvoje prmyslu. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2004. p. 16-23. ISBN 80-214-2787-6.
 12. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů (Product of designing (drafting) law education for managers). In PRONT 03 : Projekt management : třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004. 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. p. 55-59. ISBN 80-86596-20-6.
 13. SCHELLE, Karel and Renata VESELÁ. Projektování studijních programů (Designing study programmes). In PRONT 03 "Projekt management" (třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004). 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. p. 29-34. ISBN 80-86596-20-6.
 14. ECKSTEIN, R. Lutz, Jiří DANIHELKA, Norbert HÖLZEL and Anette OTTE. The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. Acta oecologica. Amsterdam: Elsevier, 2004, vol. 25, 1-2, p. 83-91. ISSN 1146-609X.
 15. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy (The Trends in Public administration management). In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. p. 148-148, 7 pp. ISBN 80-7302-088-2.
 16. SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu (The use of gaming simulation in business management courses). In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004. p. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9.

2003

 1. LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry (Bioethics and ethics of management). In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. p. 71. ISBN 80-903188-3-5.
 2. STEHLÍK, Antonín. Dopravní faktor ve společenské a hospodářské genezi (Social effectiveness of the transit system). In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT, 2003. p. 38-40. ISBN 80-01-02736-8.
 3. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003rd ed. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 pp.
 4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan and Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002 (Financing public projectes of crisis management). In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003. p. 625-636, 716 pp. ISBN 80-225-1750-X.
 5. SMUTNÝ, Petr. Gaming Simulation and Organizational Change. In Economies in Transition and Integration Processes. Neubiberg, Germany: Universität der Bunedswehr München, 2003. p. 23-30. ISBN 3-924069-38-7.
 6. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003rd ed. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 pp.
 7. STEHLÍK, Antonín. Informační deformace v SCM (Information deformation v SCM). Praha, 2003.
 8. STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů (The innovation of inbound logistics systems). In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003. p. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.
 9. ŠKAPA, Radoslav and Petr POSPÍŠIL. Jak zkoumat faktory úspěšnosti podniků? (How to measure the factors of successfulness?). In Úspěšnost podniků 2003. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 89-94. ISBN 80-210-3100-X.
 10. STEHLÍK, Antonín. Koncept logistického managementu v nové ekonomice (The concept of logistic management in new economy). Praha: ECONOMIA, a.s., 2003. Logistika.
 11. STEHLÍK, Antonín. Logistic management in the economy of european type. In Management, Economic and Business in new Europe. 1st ed. Brno: VUT FP Brno, 2003. p. 274-278. ISBN 80-214-2382-X.
 12. HÁLEK, Ivan. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniků (Multifactoral analysis of companies' succesfulness). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. p. 13-27. ISBN 80-210-3100-X.
 13. NOSEK, Jakub. Objektově orientovaný přístup jako metoda pro tvorbu efektivních týmů v organizaci (Object-Oriented Aproach for Building Efficient Teams). In New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003.
 14. STEHLÍK, Antonín. Podnikatelská sféra v globálním tržním prostoru (Business sphere in global market space). In Globalizacia a jej socialnoekonomicke dosledky03. 1. vydání. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2003. p. 282-286. ISBN 80-8070-134-2.
 15. ŠKAPA, Radoslav. Považoval management podniků outsourcing za cestu k úspěchu? (Did the management concearn outsourcing as a factor of successfulness?). In MendelNet 2002 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2003. p. 174-177. ISBN 80-7302-047-5.
 16. BLAŽEK, Ladislav. Problémy vysokoškolské výuky managementu (Problems of Management University Education). In EDMAN 03 Education for Management. 1st ed. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2003. p. 15 - 20. ISBN 80-86596-25-7.
 17. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně (Economizing of Universities - Masaryk University in Brno). Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, vol. 2003, No 5, p. 40. ISSN 1214-3154.
 18. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA and Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, vol. 58, No 1, p. 49-57. ISSN 0006-3088.
 19. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Petr SMUTNÝ and Jan ŽÁK. Simulační hra STRATIS (STRATIS Simualtion Game). Brno: Brno International Business School, 2003. 43 pp.
 20. POSPÍŠIL, Petr and Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra (Business simulation game). In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. p. 147-150. ISBN 80-7302-047-5.
 21. STEHLÍK, Antonín. Systémový kontext řízení logistiky (Supply Chain Management). In Finanční a logistické řízení - 1. díl. Třinec: VŠB-TU Ostrava, 2003. p. 481-484. ISBN 80-239-0860-X.
 22. BUMBÁLEK, Marek. Systémový přístup k managementu (A System Approach to the Management). In Mendelnet 2003. Brno: MZLU, 2003. p. 153-156. ISBN 80-7157-719-7.
 23. HÁLEK, Ivan and Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích (Organisational culture change in Czech enterprises). In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 39-49. ISBN 80-210-3100-X.
 24. STEHLÍK, Antonín. Zvýšení transparentnosti SCM (Increase in the transparence of SCM). In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1st ed. Brno: VUT Brno, 2003. p. 150-153. ISBN 80-214-2354-4.

2002

 1. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma - základní otázka přežít nebo nepřežít ? 2002nd ed. Praha: Economia Praha, 2002. 4 pp. Moderní řízení 05/2002. ISBN 006-8720.
 2. NOSEK, Jakub. Dokážete se dohodnout ? E-biz. Brno: Computer Press, 2002, vol. 2002, No 10, p. 68-70.
 3. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ and Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru (The Economy and the Administration in a Public Sector). 1st ed. Praha: Ekopress, 2002. 268 pp. ISBN 80-86119-60-2.
 4. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení (Financing of Universities as a Management Instrument). In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. p. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
 5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ and Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy (In Search of the Concept of School Culture). Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, vol. 52, No 2, p. 206-218. ISSN 0031-3815.
 6. SEKOT, Aleš and Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce (The principles of marketing). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 104 pp. ISBN 80-210-2935-8.
 7. KOSTROŇ, Lubomír. Moderní manažeři jako rytíři Kruhového stolu (Modern managers as the Knights of a Round Table). Brno: ČKVŘ a ESF MU, 2002. 7 pp. Systémové řízení, sborník referátů z mez. konf. ISBN 80-210-2831-9.
 8. BLAŽEK, Ladislav. Systémový přístup a efektivní řízení (The system aproach and effective management). In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. p. 32-39. ISBN 80-210-2831-9.
 9. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni (Education Policy on Municipal and Regional Level). In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002nd ed. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002. p. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.
 10. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ and Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy (Introduction to study of law for economics). / Karel Schelle a kolektiv. 1st ed. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 350 pp. Právo. ISBN 80-86432-33-5.

2001

 1. HÁLEK, Ivan. Critical Success Factors. In Public Relations - Na tle problemów zardzania. Wroclaw: Wysza skola zaradzania, 2001. p. 289-293. Edukacia, nr 7. ISBN 83-87708-90-9.
 2. ŠKAPA, Radoslav. Dopady E-businessu na Supply Chain Management (Impact of E-businessu in Supply Chain Management). In LOADO 2001 - Logistika a doprava. 1.vydání. Košice: F BERG, TU Košice, 2001. p. 163-165. ISBN 80-7099-584-X.
 3. LANČA, Jiří. Informace nástroj řízení (Information - the instrument of management). In Faktory úspěšnosti podniku. 2001st ed. Brno: MU v Brně, 2001. p. 56-63. ISBN 80-210-2708-8.
 4. LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace (Information system of the enterprise and its implementation). In Faktory úspěšnosti podniku. 2001st ed. Brno: MU v Brně, 2001. p. 56-63, 7 pp. ISBN 80-210-2708-8.
 5. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ (Inovation education of management subjects education at the universities). In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. p. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 6. LINKESCHOVÁ, Dana and Jaroslav FRIDRICH. Legislation and management in construction process. Brno: FAST VUT Brno, 2001. 159 pp.
 7. SOVA, Marek, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ and Jiří GOGELA. Management of a shunt malfunction during pregnancy. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko, 2001, vol. 102, No 12, p. 562-563. ISSN 0006-9248.
 8. HÁLEK, Ivan. Proměny podnikové kultury a managementu během dvacátého století (Changes in corporate culture and management during the 20th century). In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, 2001. p. 19-25. Sborník referátů z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2708-8.

2000

 1. MÜLLER, Ivan and Milan BAYER. Konzervativní léčení zlomenin páteře-spolupráce ortopéda,kinesioterapeuta a protetika (Conservative management of spine fractures-collaboration of orthopaedic surgeon,kinesiotherapist and prosthetict). In MÜLLEROVÁ, Bohuslava. Sborník abstrakt VII.sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální mediciny, 2000. p. 33. ISBN 80-238-5297-3.
 2. KRBEC, Martin. Nové trendy v ošetření traumat páteře (New trends in the management of spine injuries). Praha: Foibos Press, 2000. Sanquis, 1, 8. ISBN 1212-6535.
 3. MÜLLER, Ivan and Luděk RYBA. Proměny názorů na etiopatogenezu a léčbu artrozy (Transformations of opinions about aethiopathogenesis and management of osteoarthritis). In Souhrny přednášek IX.ortopedického sympozia s mezin.účastí. Hradec Králové: Ortopedická klinika Hradec Kralové, 2000. p. 60-61. ISBN 1211-7927.
 4. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra - aplikace jaro 2001 (Simulation Managerial Game - Application Spring 2001). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 54 pp. ISBN 80-210-2494-1.
 5. HÁLEK, Ivan and Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 pp. ISBN 80-210-2289-2.
 6. ČAPKOVÁ, Dana. The Analysis of Insurance Coverage of Machine Industry and Electrical Engeneering Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe - Implications for Economic Integration into Wider Europe. první. Brno: VUT, FP Brno, 2000. 8 pp. ISBN 80-214-1683-1.
 7. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě (Leadership and Management of People in the Civilengineering Company). Brno: URS Brno, s.r.o., 2000. 145 pp.
 8. HÁLEK, Ivan. Z diskuse o otázkách prosperity českých firem (From Discussion about Prosperity of Czech Firms). Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2000, XXXV, No 7, p. 70-71. ISSN 0026-8720.

1999

 1. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Efektivní metody výuky manažerů začátku třetího tisíciletí (Effective metods of managers education at the beginning of the 3rd Millenium). In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. p. 85-245.
 2. VÁGNER, Ivan. Je možné využít procesního řízení i v rámci vysoké školy? (Is it possible to use process management within university?). In Management a ekonomiky firmy '99 : sborník mezinárodní odborné konference, Praha, 25.-26.května 1999. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. p. 187-198. ISBN 80-7079-011-3.
 3. VÁGNER, Ivan. K výuce předmětu Základy managementu na PrF MU (On the lessons of subject Basics of management in the Faculty of Law of Masaryk University). In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 101-104. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 4. VÁGNER, Ivan. Management vysoké školy v souvislosti s posunem paradigmatu (University management in connection with paradigm shift). In K aktuální otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání : k 40. výročí vzniku Provozně-ekonomické fakulty MZlu v Brně : sborník z odborné konference. 1. díl. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. p. 132-134. ISBN 80-85615-86-X.
 5. SEDLÁKOVÁ, Iva and Milan CHYTRÝ. Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology. Dordrecht: Kluwer, 1999, vol. 143, No 1, p. 77-87. ISSN 1385-0237.
 6. ŠVESTKA, Jaromír. Risperidon v léčbě BPSD /behavioral and psychological symptoms of dementia/Abstrakta (.Risperidone in the treatment of BPSD /behavioral and psychological symptoms of dementia. Abstract). In 41.Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1st ed. Praha: Galén, 1999. p. 124-125. ISBN 80-86257-04-5.
 7. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra (Simulation Managerial Game). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 51 pp. ISBN 80-210-2239-6.
 8. WINKLER, Jiří. Strategie a realizace změn v neziskových organizacích (Strategy and Implementation of Change in Nonprofit Organizations). In Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. p. 63-74. Ekopress. ISBN 80-210-2126-8.
 9. LINKESCHOVÁ, Dana and Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví (Management Theory). Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 pp.

1998

 1. KLESTIL, Jiří. Management v podmínkách východoevropských zemí (Management-conditions in the Eastern Europe). Směr : časopis Hospodářské komory ČR. Praha: Hospodářská komora ČR, 1998, vol. 1998, č. 4, p. 4-7.

1997

 1. MATÝŠEK, Pavel, A. BRUNNER, Zdeněk MALÝ and Jiří GOGELA. Konzervativní verzus medikamentozní vedení 3. doby porodní (Conservative versus drug management of the third period of labour). In Celostátní kongres gynekologické a porodnické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost, 1997. p. 43.
 2. KLESTIL, Jiří. Motivování, součást manažerského vedení lidí (Motivation, the component part of management). In Informační list EURO INFO. Praha: Podnikání plus, 1997. p. 2-4.
 3. WINKLER, Jiří. The rationality of management and sociology. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. p. 20-33. ISBN 80-210-1494-6.

1995

 1. VÁGNER, Ivan. Analysis and recommendations for policy and strategic management of Masaryk University Brno (Analysis and recommendations for policy and strategic managegement of Masaryk University Brno). Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, p. 34-51. ISSN 1210-9126.
 2. ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU (New Way of Management of the Masaryk University Information System). Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, vol. 6, No 2, p. 3-4. ISSN 1212-0901.
 3. VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity (The process of strategic management of the university). In Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference, 2.-3.11.1994. svazek 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. p. 247-263. ISBN 80-210-1266-8.
 4. VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity (University strategic management). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 146 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 165. ISBN 80-210-1221-8.
 5. VÁGNER, Ivan. University strategic management : a study of Masaryk University strategic management philosophy in the period of the society transformation (University strategic management philosophy in the period of the society transformation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 47 pp. Právnické sešity ; č. 98. ISBN 80-210-1121-1.

1992

 1. KLESTIL, Jiří. Firma, teorie-management-správa (A firm, the theory-management and administration). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 144 pp. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 108. ISBN 80-210-0488-6.

1991

 1. ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991 (Admission Process 1991). Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, vol. 2, No 2, p. 1-4. ISSN 1212-0901.
Display details
Displayed: 2/3/2024 15:30