Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita. 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2018

 • RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 7, 9: 369, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2220-9964. doi:10.3390/ijgi7090369.
 • 2017

 • KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017. s. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.
 • 2008

 • BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Jaroslav TACHOVSKÝ a Jan ŽIŽKA. Assuring the health of health care systems. Do we understand the logics of using health care related indicators? 2008.
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008. s. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1.
 • PTÁČEK, Vladimír. Chov čmeláků v laboratoři. První. Brno: TRIBUN EU, 2008. 175 s. Knihovnicka 235. ISBN 978-80-7399-635-2.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. s. 114-117, 7 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 • STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. I. vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008. 266 s. Ekonomie, 2/08. ISBN 978-80-86929-37-8.
 • JANČULA, Daniel, Hana SLOVÁČKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Možnosti ošetření vodního sloupce nádrží chemickými prostředky. In Cyanobakterie 2008. 2.4.2008. Brno, Česká republika: Botanický ústav AVČR, v.v.i., 2008. s. 139-145, 6 s.
 • HODAŇ, Bohuslav a Tomáš DOHNAL. Rekreologie. druhé, upravené a rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. 274 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
 • SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 • JONGEPIEROVÁ, Ivana, Pavol DEVÁN, Katarína DEVÁNOVÁ, Zdeněk PIRO, Michal HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Jan MLÁDEK, Lukáš SPITZER a Hana POKOVÁ. Údržba travních porostů. In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008. s. 433-444. ed. I. Jongepierová. ISBN 978-80-903444-6-4.
 • BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008. 7 s. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
 • BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008. 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008. 2008.
 • 2007

 • CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334, 5 s.
 • SCHELLE, Karel. Czech Law in the European Union. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-105. ISBN 978-80-87071-12-0.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007. 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 • SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007. s. 58 - 62. ISBN 978-80-86633-91-6.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. s. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007. s. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007. s. 599 – 604, 5 s. ISBN 978-80-8070-702-6.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2007. s. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. s. 238 – 246, 19 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
 • SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti I. In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-194. ISBN 978-80-87071-10-6.
 • SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti II. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-171. ISBN 978-80-86575-34-6.
 • SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti III. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-101. ISBN 978-80-87071-46-5.
 • SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti IV. In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-84. ISBN 978-80-87071-58-8.
 • SCHELLE, Karel. Právo, ekonomie a management 2007. In Právo, ekonomie a management 2007. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 1-93. ISBN 978-80-87071-24-3.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management. In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007. s. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7.
 • POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu. In Sborník abstrakt: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: Geum, 2007. s. 58-58, 2 s.
 • POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2007, roč. 17, č. 11, s. 10. ISSN 1210-0404.
 • HEMZA, Jan. The Skull Base Trauma: Management and Treatment. 2007. ISSN 1531-5010.
 • ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
 • BOUREK, Aleš, K. ZGODAVOVÁ, R. BOBER a L. FORÝTKOVÁ. Web-based Quality Management Course for Healthcare Organizations and Citizens. In Sborník. Brno: Dušek L., Mihál V., Štípek S., 2007. 1 s. ISBN 978-80-7392-007-4.
 • ŠKAPA, Radoslav. Zpracování starých výrobků je stále problém. Brno: Masarykova univerzita, 2007.
 • 2006

 • BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455.
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. In Rozvoj venkova a management mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci střední Morava, 2006. s. 13-18. ISBN 80-86902-34-X.
 • SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 • SCHELLE, Karel. Czech Business law in the European Union (britské právnické vzdělávání v českém jazyce). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 303-305. ISBN 80-86596-80-X.
 • HÁLEK, Ivan a Radoslav ŠKAPA. Indikátory potenciálů klastrovatelnosti. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 21-26. ISBN 80-210-4095-5.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006. s. 26-30. ISBN 80-86575-43-8.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2006. 399 s. Právo. ISBN 80-7317-054-X.
 • SCHELLE, Karel. K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006. s. 100-103. ISBN 80-86754-63-4.
 • SMÉKAL, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In SLAVÍKOVÁ, Lenka (+), Petr LINHART a Radoslav (eds.) KUČERA. Vedení školy v praxi: vše, co potřebujete k úspěšnému řízení školy! Praha: Josef Raabe, 2006. 16 s. Základní dílo vydané v r. 2003 - 15. aktualizace. ISBN 80-86307-13-1.
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
 • ŠKRABAL, Ivo, Svatava NUNVÁŘOVÁ, Josef NOVÁK a Viktor TŘEBÍCKÝ. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci (CpKP střední Morava), 2006. 130 s. první. ISBN 80-86902-39-0.
 • BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online]. Agentura Strom, 2006, roč. 15, č. 5, s. 1-7. ISSN 1210-6313.
 • TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce na řízení a rozvoji málotřídních škol: některé zahraniční inspirace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět konané 1. - 3. 3. 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006. s. 566-573. ISBN 80-213-1539-3.
 • TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách. In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006. s. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva. In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 307-314. ISBN 80-86596-80-X.
 • SCHELLE, Karel. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School. In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 36-39. ISBN 80-86596-81-8.
 • PTÁČEK, Vladimír. Nové poznatky o chovu čmeláků. In Sborník ze setkání odborníků a zájemců o čmeláky. Valašské Meziříčí: ZO ČSOP, 2006. s. v tisku, 5 s.
 • BINEK, Jan. Optimalizace využívání majetku jako faktor efektivní činnosti obecní samosprávy. In Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 10-14. ISBN 80-210-4086-6.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006. s. 503-506. ISBN 80-8070-566-6.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1. vyd. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze, 2006. s. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X.
 • BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233.
 • HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006. s. 407-457. ISBN 80-210-4133-1.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006. s. 231 – 235, 6 s. ISBN 80-244-1468-6.
 • SCHELLE, Karel a Roman RAIS. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti. In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006. s. 17-20. ISBN 80-86575-43-8.
 • SCHELLE, Karel. Projekt britského právnického vzdělávání v České republice. In PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 43-46. ISBN 80-86596-77-X.
 • BLAŽEK, Ladislav, Alena KLAPALOVÁ, Martin LANDA a Radoslav ŠKAPA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 695-823. ISBN 80-210-4133-1.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2006. s. 300-3003, 4 s. ISBN 80-8075-118-8.
 • ŠKRABAL, Ivo a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. Přerov: Centrum pro komunitní práci, 2006. 135 s. vydání první. ISBN 80-86902-43-9.
 • SCHELLE, Karel. Studium práva na Brno International Business School. In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 33-36. ISBN 80-86596-78-8.
 • ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006. s. 1-19. ISSN 1306-1089.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006. s. 55-58. ISBN 80-86596-75-3.
 • JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 • ŠPALEK, Jiří a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji". In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 195-204, 11 s. ISBN 80-210-3957-4.
 • SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006. s. 283-290. ISBN 80-86596-74-5.
 • SMUTNÝ, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006. s. 291-296. ISBN 80-7041-895-8.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 124-129. ISBN 80-248-1243-6.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí. In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 75-79. ISBN 80-210-4082-3.
 • 2005

 • KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza inovační schopnosti podniku. In Progressive methods and tolls of management and economics of companies. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. s. 1-7. ISBN 80-214-3099-0.
 • ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Analýza spotřebitelského chování na příkladu mobilních her. In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1. vyd. Pardubice: Univerzita v Pardubicích, 2005. s. 433-436. ISBN 80-7194-806-3.
 • SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005. s. 63-69. ISBN 80-86596-68-0.
 • PEKÁR, Stanislav a Charles HADDAD. Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Management Science. Chichester: JOHN WILEY & SONS LTD, 2005, roč. 61, č. 12, s. 1179-1185. ISSN 1526-498X.
 • PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? In EDMAN 05. 1. vyd. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2005. s. 231-240, 9 s. ISBN 80-86596-67-2.
 • JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., březen, s. 22-23. ISSN 1213-8878.
 • LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005. 6 s. ISBN 80-7097-595-4.
 • JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu (2. část). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., duben, s. 18-19. ISSN 1213-8878.
 • SMÉKAL, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.
 • KONEČNÝ, Milan. ICA and Natural Hazards. In Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management. Dresden, Germany: Technische Universitaet Dresden, 2005. s. 55-67, 250 s.
 • KAŠPAR, David. Kalkulace jako manažerský nástroj. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 121-128. ISBN 80-969181-3-3.
 • SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005. s. 595-600. ISBN 80-8070-426-0.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 25-43, 18 s. ISBN 80-210-3623-0.
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe. In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 139-150, 11 s. ISBN 80-210-3820-9.
 • SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 • ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Novodobí žoldáci ve službách míru. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 8, s. 31-32. ISSN 0543-7962.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Podíl ESF MU na vzdělávání pracovníků veřejné správy v problematice mimořádných událostí a krizových stavů. In Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu. 1. vyd. Brno: Univerztita obrany, 2005. s. 211-216, 291 s. ISBN 80-85960-96-6.
 • BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1. vyd. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005. s. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
 • KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 • NEČAS, Miroslav, Věra SEMRÁDOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2005, roč. 14, č. 2, s. 57-60. ISSN 1318-4458.
 • KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005. s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2.
 • HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 123 s. ISBN 80-210-3650-8.
 • ŠKAPA, Radoslav. The importance of reverse logistics in the Czech Republic. In Enterprise in transition. 1. vyd. Split, Bol: University of Split, 2005. s. 565-574. ISBN 953-6024-70-5.
 • PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trvale udržitelný rozvoj jako jedna ze zásad managementu. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005. s. 217-223. ISBN 80-969181-3-3.
 • SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví pro manažery. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005. 226 s. ISBN 80-247-1195-8.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Úvod. Deskripce vybraných typů mimořádných událostí velkého rozsahu, při nichž je vyhlášen krizový stav -radiační havárie. Závěr. In Financování a kontrola jako důležitý nástroj zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 4-10, 66-75, 17 s. ISBN 80-210-3621-4.
 • RÁČEK, Jaroslav a Radek OŠLEJŠEK. Vizualizace manažerských informací ve virtuální realitě. In Svět informačních systémů 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 352-358. ISBN 80-7318-276-9.
 • SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. - 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 127-133, 12 s. ISBN 80-248-0939-7.
 • 2004

 • LUKÁŠOVÁ, Růžena a Iveta ŠIMBEROVÁ. Firemní kultura českých výrobních firem: vnímání vybraných aspektů vnitřního a vnějšího prostředí. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004. s. 1-9. ISBN 80-214-2753-1.
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004. s. 53-53.
 • KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004. s. 199-209, 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., Odborné vydavatelství, 2004. 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
 • SMUTNÝ, Petr a Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 10-24. ISBN 80-214-2787-6.
 • GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia, 2004. Moderní řízení.
 • GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Metody měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia a.s., 2004. Logistika.
 • SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie. In EDMAN 04 : Education for Management : čtvrtá mezinárodní pracovní konference, Brno, Právnická fakulta MU, 26.-27. srpna 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 297-302. ISBN 80-86596-50-8.
 • HÁLEK, Ivan. Možnosti změny podnikové kultury. In Podniková ekonomika a managenent. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 62-66. ISBN 80-210-3414-9.
 • GREGOROVÁ, Ivana. PODNIKÁNÍ A KULTURNÍ ROZDÍLY (DIMENZE MASKULINITA versus FEMINITA). In Nové trendy rozvoje prmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004. s. 16-23. ISBN 80-214-2787-6.
 • SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů. In PRONT 03 : Projekt management : třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004. s. 55-59. ISBN 80-86596-20-6.
 • SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Projektování studijních programů. In PRONT 03 "Projekt management" (třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004. s. 29-34. ISBN 80-86596-20-6.
 • ECKSTEIN, R. Lutz, Jiří DANIHELKA, Norbert HÖLZEL a Anette OTTE. The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. Acta oecologica. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 25, 1-2, s. 83-91. ISSN 1146-609X.
 • NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy. In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004. s. 148-148, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 • SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9.
 • 2003

 • LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry. In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. s. 71. ISBN 80-903188-3-5.
 • STEHLÍK, Antonín. Dopravní faktor ve společenské a hospodářské genezi. In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT, 2003. s. 38-40. ISBN 80-01-02736-8.
 • NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 8 s.
 • ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002. In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003. s. 625-636, 716 s. ISBN 80-225-1750-X.
 • SMUTNÝ, Petr. Gaming Simulation and Organizational Change. In Economies in Transition and Integration Processes. Neubiberg, Germany: Universität der Bunedswehr München, 2003. s. 23-30. ISBN 3-924069-38-7.
 • NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003. 10 s.
 • STEHLÍK, Antonín. Informační deformace v SCM. Praha, 2003.
 • STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003. s. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.
 • ŠKAPA, Radoslav a Petr POSPÍŠIL. Jak zkoumat faktory úspěšnosti podniků? In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 89-94. ISBN 80-210-3100-X.
 • STEHLÍK, Antonín. Koncept logistického managementu v nové ekonomice. Praha: ECONOMIA, a.s., 2003. Logistika.
 • STEHLÍK, Antonín. Logistic management in the economy of european type. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003. s. 274-278. ISBN 80-214-2382-X.
 • HÁLEK, Ivan. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniků. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. s. 13-27. ISBN 80-210-3100-X.
 • NOSEK, Jakub. Objektově orientovaný přístup jako metoda pro tvorbu efektivních týmů v organizaci. In New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003.
 • STEHLÍK, Antonín. Podnikatelská sféra v globálním tržním prostoru. In Globalizacia a jej socialnoekonomicke dosledky03. 1. vydání. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2003. s. 282-286. ISBN 80-8070-134-2.
 • ŠKAPA, Radoslav. Považoval management podniků outsourcing za cestu k úspěchu? In MendelNet 2002 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2003. s. 174-177. ISBN 80-7302-047-5.
 • BLAŽEK, Ladislav. Problémy vysokoškolské výuky managementu. In EDMAN 03 Education for Management. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2003. s. 15 - 20. ISBN 80-86596-25-7.
 • ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154.
 • LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA a Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 58, č. 1, s. 49-57. ISSN 0006-3088.
 • BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Petr SMUTNÝ a Jan ŽÁK. Simulační hra STRATIS. Brno: Brno International Business School, 2003. 43 s.
 • POSPÍŠIL, Petr a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003. s. 147-150. ISBN 80-7302-047-5.
 • STEHLÍK, Antonín. Systémový kontext řízení logistiky. In Finanční a logistické řízení - 1. díl. Třinec: VŠB-TU Ostrava, 2003. s. 481-484. ISBN 80-239-0860-X.
 • BUMBÁLEK, Marek. Systémový přístup k managementu. In Mendelnet 2003. Brno: MZLU, 2003. s. 153-156. ISBN 80-7157-719-7.
 • HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s. 39-49. ISBN 80-210-3100-X.
 • STEHLÍK, Antonín. Zvýšení transparentnosti SCM. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003. s. 150-153. ISBN 80-214-2354-4.
 • 2002

 • ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma - základní otázka přežít nebo nepřežít ? 2002. vyd. Praha: Economia Praha, 2002. 4 s. Moderní řízení 05/2002. ISBN 006-8720.
 • NOSEK, Jakub. Dokážete se dohodnout ? E-biz. Brno: Computer Press, 2002, roč. 2002, č. 10, s. 68-70.
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 • ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002. s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
 • POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 • SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 104 s. ISBN 80-210-2935-8.
 • KOSTROŇ, Lubomír. Moderní manažeři jako rytíři Kruhového stolu. Brno: ČKVŘ a ESF MU, 2002. 7 s. Systémové řízení, sborník referátů z mez. konf. ISBN 80-210-2831-9.
 • BLAŽEK, Ladislav. Systémový přístup a efektivní řízení. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002. s. 32-39. ISBN 80-210-2831-9.
 • MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002. s. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.
 • SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002. 350 s. Právo. ISBN 80-86432-33-5.
 • 2001

 • HÁLEK, Ivan. Critical Success Factors. In Public Relations - Na tle problemów zardzania. Wroclaw: Wysza skola zaradzania, 2001. s. 289-293. Edukacia, nr 7. ISBN 83-87708-90-9.
 • ŠKAPA, Radoslav. Dopady E-businessu na Supply Chain Management. In LOADO 2001 - Logistika a doprava. 1.vydání. Košice: F BERG, TU Košice, 2001. s. 163-165. ISBN 80-7099-584-X.
 • LANČA, Jiří. Informace nástroj řízení. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 56-63. ISBN 80-210-2708-8.
 • LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001. s. 56-63, 7 s. ISBN 80-210-2708-8.
 • LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 • LINKESCHOVÁ, Dana a Jaroslav FRIDRICH. Legislation and management in construction process. Brno: FAST VUT Brno, 2001. 159 s.
 • SOVA, Marek, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ a Jiří GOGELA. Management of a shunt malfunction during pregnancy. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko, 2001, roč. 102, č. 12, s. 562-563. ISSN 0006-9248.
 • HÁLEK, Ivan. Proměny podnikové kultury a managementu během dvacátého století. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, 2001. s. 19-25. Sborník referátů z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2708-8.
 • 2000

 • MÜLLER, Ivan a Milan BAYER. Konzervativní léčení zlomenin páteře-spolupráce ortopéda,kinesioterapeuta a protetika. In MÜLLEROVÁ, Bohuslava. Sborník abstrakt VII.sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální mediciny, 2000. s. 33. ISBN 80-238-5297-3.
 • KRBEC, Martin. Nové trendy v ošetření traumat páteře. Praha: Foibos Press, 2000. Sanquis, 1, 8. ISBN 1212-6535.
 • MÜLLER, Ivan a Luděk RYBA. Proměny názorů na etiopatogenezu a léčbu artrozy. In Souhrny přednášek IX.ortopedického sympozia s mezin.účastí. Hradec Králové: Ortopedická klinika Hradec Kralové, 2000. s. 60-61. ISBN 1211-7927.
 • HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra - aplikace jaro 2001. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000. 54 s. ISBN 80-210-2494-1.
 • HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000. 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
 • ČAPKOVÁ, Dana. The Analysis of Insurance Coverage of Machine Industry and Electrical Engeneering Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe - Implications for Economic Integration into Wider Europe. první. Brno: VUT, FP Brno, 2000. 8 s. ISBN 80-214-1683-1.
 • LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Brno: URS Brno, s.r.o., 2000. 145 s.
 • HÁLEK, Ivan. Z diskuse o otázkách prosperity českých firem. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2000, XXXV, č. 7, s. 70-71. ISSN 0026-8720.
 • 1999

 • LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Efektivní metody výuky manažerů začátku třetího tisíciletí. In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. s. 85-245.
 • VÁGNER, Ivan. Je možné využít procesního řízení i v rámci vysoké školy? In Management a ekonomiky firmy '99 : sborník mezinárodní odborné konference, Praha, 25.-26.května 1999. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999. s. 187-198. ISBN 80-7079-011-3.
 • VÁGNER, Ivan. K výuce předmětu Základy managementu na PrF MU. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 101-104. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 • VÁGNER, Ivan. Management vysoké školy v souvislosti s posunem paradigmatu. In K aktuální otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání : k 40. výročí vzniku Provozně-ekonomické fakulty MZlu v Brně : sborník z odborné konference. 1. díl. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999. s. 132-134. ISBN 80-85615-86-X.
 • SEDLÁKOVÁ, Iva a Milan CHYTRÝ. Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology. Dordrecht: Kluwer, 1999, roč. 143, č. 1, s. 77-87. ISSN 1385-0237.
 • ŠVESTKA, Jaromír. Risperidon v léčbě BPSD /behavioral and psychological symptoms of dementia/Abstrakta. In 41.Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 124-125. ISBN 80-86257-04-5.
 • HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999. 51 s. ISBN 80-210-2239-6.
 • WINKLER, Jiří. Strategie a realizace změn v neziskových organizacích. In Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 63-74. Ekopress. ISBN 80-210-2126-8.
 • LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999. 107 s.
 • 1998

 • KLESTIL, Jiří. Management v podmínkách východoevropských zemí. Směr : časopis Hospodářské komory ČR. Praha: Hospodářská komora ČR, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 4-7.
 • 1997

 • MATÝŠEK, Pavel, A. BRUNNER, Zdeněk MALÝ a Jiří GOGELA. Konzervativní verzus medikamentozní vedení 3. doby porodní. In Celostátní kongres gynekologické a porodnické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost, 1997. s. 43.
 • KLESTIL, Jiří. Motivování, součást manažerského vedení lidí. In Informační list EURO INFO. Praha: Podnikání plus, 1997. s. 2-4.
 • WINKLER, Jiří. The rationality of management and sociology. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997. s. 20-33. ISBN 80-210-1494-6.
 • 1995

 • VÁGNER, Ivan. Analysis and recommendations for policy and strategic management of Masaryk University Brno. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 34-51. ISSN 1210-9126.
 • ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 6, č. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901.
 • VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity. In Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference, 2.-3.11.1994. svazek 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 247-263. ISBN 80-210-1266-8.
 • VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 146 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 165. ISBN 80-210-1221-8.
 • VÁGNER, Ivan. University strategic management : a study of Masaryk University strategic management philosophy in the period of the society transformation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 47 s. Právnické sešity ; č. 98. ISBN 80-210-1121-1.
 • 1992

 • KLESTIL, Jiří. Firma, teorie-management-správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 144 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 108. ISBN 80-210-0488-6.
 • 1991

 • ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, roč. 2, č. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901.
 • Zobrazit podrobně
  Zobrazeno: 27. 9. 2023 23:17