Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací
 1. BENDOVÁ, Alena. Angličtina pro ekonomy. 1996, 1997. Brno: Masarykova univerzita, 107 s. ISBN 80-210-1504-7.

2018

 1. RUDA, Aleš, Jaromír KOLEJKA a Thakur SILWAL. GIS-Assisted Prediction and Risk Zonation of Wildlife Attacks in the Chitwan National Park in Nepal. ISPRS International Journal of Geo-Information. Basel: MDPI AG, 2018, roč. 7, 9: 369, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2220-9964. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3390/ijgi7090369.

2017

 1. KOLEJKA, Jaromír a Kateřina BATELKOVÁ. Předindustriální a postindustriální krajina na Moravě: koncepce a realita. In Černušáková Linda. Venkovská krajina 2017. 15. ročník mezinárodní mezioborové konference. 1. vyd. Kostelec nad Černými lesy: Česká společnost pro krajinnou ekologii - Regiomální organizace CZ-IALE, Ekologický institut Veronica, 2017, s. 57-66. ISBN 978-80-7458-095-6.

2008

 1. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Alžběta BOURKOVÁ, Jaroslav TACHOVSKÝ a Jan ŽIŽKA. Assuring the health of health care systems. Do we understand the logics of using health care related indicators? 2008.
 2. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva ŠVANDOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Lenka JATERKOVÁ, Petr VALOUCH a Eva ŠTĚPÁNKOVÁ. Business Management in the Czech Republic. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 133 s. Skripta ESF MU, 2. ISBN 978-80-210-4662-7.
 3. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. European Law of Bankruptcy (The Tradition and the Present). In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 13. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou), 3. část. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2008, s. 637 – 644. ISBN 978-80-8070-848-1.
 4. PTÁČEK, Vladimír. Chov čmeláků v laboratoři. První. Brno: TRIBUN EU, 2008, 175 s. Knihovnicka 235. ISBN 978-80-7399-635-2.
 5. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Law and Bankruptcy. In Právní a ekonomické problémy současnosti VII. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008, s. 114-117, 7 s. ISBN 978-80-87071-96-0.
 6. STEHLÍK, Antonín a Josef KAPOUN. Logistika pro manažery. I. vydání. Praha: Ekopress, s. r. o., 2008, 266 s. Ekonomie, 2/08. ISBN 978-80-86929-37-8.
 7. JANČULA, Daniel, Hana SLOVÁČKOVÁ a Blahoslav MARŠÁLEK. Možnosti ošetření vodního sloupce nádrží chemickými prostředky. In Cyanobakterie 2008. 2.4.2008. Brno, Česká republika: Botanický ústav AVČR, v.v.i., 2008, s. 139-145, 6 s.
 8. HODAŇ, Bohuslav a Tomáš DOHNAL. Rekreologie. druhé, upravené a rozšířené. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, 274 s. ISBN 978-80-244-1826-1.
 9. SMUTNÝ, Petr, Ivan HÁLEK a Jan ŽÁK. Tvorba e-learningové aplikace - projektové řízení. In Vývojové tendence podniků III (sv. 2). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 731-748. ISBN 978-80-210-4466-1.
 10. JONGEPIEROVÁ, Ivana, Pavol DEVÁN, Katarína DEVÁNOVÁ, Zdeněk PIRO, Michal HÁJEK, Ondřej KONVIČKA, Jan MLÁDEK, Lukáš SPITZER a Hana POKOVÁ. Údržba travních porostů. In Louky Bílých Karpat. Veselí nad Moravou: ZO ČSOP Bílé Karpaty, 2008, s. 433-444. ed. I. Jongepierová. ISBN 978-80-903444-6-4.
 11. BOUREK, Aleš, Petr TŮMA, Michal BŘEŇ, Alžběta BOURKOVÁ a Lenka FORÝTKOVÁ. Understanding indicators for healthcare quality management system in a systemic way. Vaxsjo: Allkopija Vaxjo, 2008, 7 s. Proceed. of C&C Intl. Conf, Cooperation&Competiton. ISBN 978-91-7636-616-5.
 12. BAKOŠ, Eduard, Jan ŠELEŠOVSKÝ, David ŠPAČEK, Jan BINEK, Petra DVOŘÁKOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ, Petr HALÁMEK, Hana JURAJDOVÁ, Ladislav KAVŘÍK, David PÓČ, Martin POP, Jaroslav REKTOŘÍK, Simona ŠKARABELOVÁ a Pavel FIŠER. Vybrané přístupy, metody a nástroje managementu regionální a místní správy a jejich kontext. Brno: ESF MU, 2008, 216 s. ISBN 978-80-210-4698-6.
 13. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Mojmír SABOLOVIČ. Výuka ekonomických předmětů a managementu na právnických fakultách 2008. 2008.

2007

 1. CAJTHAML, Martin, Hans Rudigger KAUFMANN a Michael MEIER. Behavioural Branding- The Interdisciplinary Hilti Case. International Journal of Management Cases. 2007, roč. 9/3, č. 4, s. 329-334, 5 s.
 2. SCHELLE, Karel. Czech Law in the European Union. In Czech Law in the European Union. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-105. ISBN 978-80-87071-12-0.
 3. REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. druhé aktualizované. Praha: Ekopress, s.r.o., 2007, 309 s. Ekonomie. ISBN 978-80-86929-29-3.
 4. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Jiří ZOUNEK. Em busca do conceito de cultura escolar: Uma contribuição para as discussões actuais. Revista Lusófona de Educação. Lisabon: Lisabonská univerzita, 2007, neuvedeno, č. 10, s. 63-79, 16 s. ISSN 1645-7250.
 5. SVATOŇOVÁ, Hana a Jaromír KOLEJKA. Geodatabase in crisis management. In Sborník přednášek Mezinárodního kongresu o interoperabilitě v krizovém řízení Interop-soft 2007. 1. vyd. Brno: MSD Brno, 2007, s. 58 - 62. ISBN 978-80-86633-91-6.
 6. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Inspirační zdroje nového českého insolvenčního práva. In MOMAN 07 „Modern Management“ (Sborník ze sedmé mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. února 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007, s. 213 – 221. ISBN 80-86596-87-7.
 7. TOMÁŠKOVÁ, Eva. Interakce práva, ekonomie a managementu. In Interakce ekonomie, managementu a práva 2007. Brno: Masarykova Univerzita, 2007, s. 135-141. ISBN 978-80-87139-65-3.
 8. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nezbytná nutnost propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů. In PEMAN 07 „Personální management v praxi“ (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 1. března 2007). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2007, s. 38 - 45. ISBN 80-86596-78-8.
 9. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nové české insolvenční právo. In Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žiline, 2007, s. 599 – 604, 5 s. ISBN 978-80-8070-702-6.
 10. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nutnost právnického vzdělávání managementu podniku. In Manažment ĺudského potenciálu v podniku (Zborník príspevkov 4. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 16. – 17. mája 2007 v Žiline). 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2007, s. 148-153. ISBN 978-80-8070-672-2.
 11. SCHELLEOVÁ, Ilona. Podnikání na evropském trhu a hrozba insolvenčního řízení. In Ekonomické a právní aspekty podnikání v EU a ochrana lidských práv (Sborník z mezinárodní konference, Praha 20. 4. 2007). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007, s. 238 – 246, 19 s. ISBN 978-80-85889-91-8.
 12. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti I. In Právní a ekonomické problémy současnosti I. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-194. ISBN 978-80-87071-10-6.
 13. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti II. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-171. ISBN 978-80-86575-34-6.
 14. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti III. In Právní a ekonomické problémy současnosti III. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-101. ISBN 978-80-87071-46-5.
 15. SCHELLE, Karel. Právní a ekonomické problémy současnosti IV. In Právní a ekonomické problémy současnosti IV. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-84. ISBN 978-80-87071-58-8.
 16. SCHELLE, Karel. Právo, ekonomie a management 2007. In Právo, ekonomie a management 2007. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 1-93. ISBN 978-80-87071-24-3.
 17. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Právo, ekonomika a management. In Právo, ekonomika a management 2007 (Sborník referátů z modulu „Course Seminar“ magisterského studia MSc in Law and Business Management Studies organizovaného B.I.B.S., a.s. v akademickém roce 2006/2007). 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 5-8. ISBN 978-80-86575-08-7.
 18. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu. In Sborník abstrakt: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. Pardubice: Geum, 2007, s. 58-58, 2 s.
 19. POSPÍŠILOVÁ, Alena. Role dermatologa v léčbě bércového vředu. Sestra. Praha: Mladá fronta a.s., 2007, roč. 17, č. 11, s. 10. ISSN 1210-0404.
 20. HEMZA, Jan. The Skull Base Trauma: Management and Treatment. 2007. ISSN 1531-5010.
 21. ŠRAMKOVÁ, Dana. Územní samosprávné celky v České republice - hospodaření a jeho kontrola. In Aktální otázky vybraných institutů práva neziskového sektoru. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 113-120. x, 1. ISBN 978-80-244-1834-6.
 22. BOUREK, Aleš, K. ZGODAVOVÁ, R. BOBER a L. FORÝTKOVÁ. Web-based Quality Management Course for Healthcare Organizations and Citizens. In Sborník. Brno: Dušek L., Mihál V., Štípek S., 2007, 1 s. ISBN 978-80-7392-007-4.
 23. ŠKAPA, Radoslav. Zpracování starých výrobků je stále problém. Brno: Masarykova univerzita, 2007.

2006

 1. BLAŽEK, Ladislav. A view on the essence of business. Prague economic papers. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 183-184. ISSN 1210-0455.
 2. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Analýza vybraných ekonomických ukazatelů v mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. In Rozvoj venkova a management mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci střední Morava, 2006, s. 13-18. ISBN 80-86902-34-X.
 3. SUCHÁNEK, Petr, Radoslav ŠKAPA, Ondřej ČÁSTEK, Michael DOLEŽAL, Eva KUBÁTOVÁ, Alena KLAPALOVÁ, Martin KRIŠTOF a Petr VALOUCH. Business Management in the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 90 s. Skripta ESF MU, 1. ISBN 80-210-4147-1.
 4. SCHELLE, Karel. Czech Business law in the European Union (britské právnické vzdělávání v českém jazyce). In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006, s. 303-305. ISBN 80-86596-80-X.
 5. HÁLEK, Ivan a Radoslav ŠKAPA. Indikátory potenciálů klastrovatelnosti. In Interakce ekonomie, managementu a práva při rozvoji regionů. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 21-26. ISBN 80-210-4095-5.
 6. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Insolvenční právo (nová právní úprava). In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2006, s. 26-30. ISBN 80-86575-43-8.
 7. SCHELLEOVÁ, Ilona. Insolvenční zákon : poznámky, prováděcí předpisy, související předpisy. 1. vyd. Praha: Eurounion, 2006, 399 s. Právo. ISBN 80-7317-054-X.
 8. SCHELLE, Karel. K potřebě právnického vzdělání ekonomů. In Znalostní ekonomika (Sborník z 2. ročníku mezinárodní konference, 23. 5. 2006). 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2006, s. 100-103. ISBN 80-86754-63-4.
 9. SMÉKAL, Vladimír. Kultura činností manažera - ředitele školy. In SLAVÍKOVÁ, Lenka (+), Petr LINHART a Radoslav (eds.) KUČERA. Vedení školy v praxi: vše, co potřebujete k úspěšnému řízení školy! Praha: Josef Raabe, 2006, 16 s. Základní dílo vydané v r. 2003 - 15. aktualizace. ISBN 80-86307-13-1.
 10. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v podnicích v České republice - výsledky výzkumu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 181-188. ISBN 80-210-4089-0.
 11. DVOŘÁKOVÁ, Petra a Petr SUCHÁNEK. Metoda BSC v managementu veřejné správy. Košice, 2006. Manažment v teórii a praxi - on-line odborný časop.
 12. ŠKRABAL, Ivo, Svatava NUNVÁŘOVÁ, Josef NOVÁK a Viktor TŘEBÍCKÝ. Metodika zavádění managementu rozvoje mikroregionů. Přerov: Centrum pro komunitní práci (CpKP střední Morava), 2006, 130 s. první. ISBN 80-86902-39-0.
 13. BORUTA, Tomáš, Petr RUMPEL a Ondřej SLACH. Mezinárodní konference Inovace v rozvoji obcí, měst a regionů s důrazem na marketingové řízení. 2006.
 14. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce málotřídních škol. Učitelské listy [online]. Agentura Strom, 2006, roč. 15, č. 5, s. 1-7. ISSN 1210-6313.
 15. TRNKOVÁ, Kateřina. Možnosti spolupráce na řízení a rozvoji málotřídních škol: některé zahraniční inspirace. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference Venkov je náš svět konané 1. - 3. 3. 2006. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2006, s. 566-573. ISBN 80-213-1539-3.
 16. TOMÁŠKOVÁ, Eva a Dagmar PALATOVÁ. Nabídka výuky managementu a ekonomických disciplín na právnických fakultách. In EDMAN 06. Plzeň: EVIDA, 2006, s. 325 - 334. ISBN 80-86596-80-X.
 17. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Nová právní úprava insolvenčního práva v České republice. In Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dosledky ´06 (Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 4. – 5. október 2006, Žilina) 2. čásť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006, s. 278 – 283. ISBN 80-8070-598-4.
 18. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava podniku v krizi v České republice. In Moderné prístupy k manažmentu podniku (Zborník príspevkov z 16. medzinárodnej vedeckej konferencie, 13. – 14. septembra 2006, Bratislava). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006, s. 422 – 426. ISBN 80-227-2509-9.
 19. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Nová právní úprava úpadkového práva. In EDMAN 05 „Education for Management“ (Sixth International Conference, Brno, Czech Republic, September 7 – 8. 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006, s. 307-314. ISBN 80-86596-80-X.
 20. SCHELLE, Karel. Nové možnosti studia práva na Brno International Business School. In GEMAN 06 „General Management“ (Sborník z 8. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 28. – 30. září 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006, s. 36-39. ISBN 80-86596-81-8.
 21. PTÁČEK, Vladimír. Nové poznatky o chovu čmeláků. In Sborník ze setkání odborníků a zájemců o čmeláky. Valašské Meziříčí: ZO ČSOP, 2006, s. v tisku, 5 s.
 22. BINEK, Jan. Optimalizace využívání majetku jako faktor efektivní činnosti obecní samosprávy. In Role a problémy veřejného sektoru v moderním sociálním státě. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 10-14. ISBN 80-210-4086-6.
 23. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Personální problematika a krizové řízení. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 11. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita, 2006, s. 503-506. ISBN 80-8070-566-6.
 24. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Podnikatel a nový insolvenční zákon. In Nová teorie ekonomiky a managementu organizací (Sborník z mezinárodní konference), 3. díl. 1. vyd. Praha: Vysloká škola ekonomická v Praze, 2006, s. 1309 – 1315. ISBN 80-245-1091-X.
 25. BLAŽEK, Ladislav. Pohled na podstatu podnikání. Politická ekonomie. Praha: Oeconomica, 2006, roč. 2006, č. 2, s. 274-276. ISSN 0032-3233.
 26. HÁLEK, Ivan, Petr SMUTNÝ, Radoslav ŠKAPA, Eva ŠVANDOVÁ a Jan ŽÁK. Potenciály klastrovatelnosti odvětví. In Vývojové tendence podniků II (Svazek II.). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2006, s. 407-457. ISBN 80-210-4133-1.
 27. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Potřeba propojení ekonomických a právnických znalostí u budoucích manažerů a ekonomů (zkušenosti z výuky na soukromé vysoké škole Brno International Business School). In Ekonomické znalosti pro tržní praxi (Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference v olomouckém regionu). 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2006, s. 231 – 235, 6 s. ISBN 80-244-1468-6.
 28. SCHELLE, Karel a Roman RAIS. Právní nástroje řešení hospodářské krize obchodní společnosti. In Czech Business Law in the Eurolean Union (Sborník z konference uspořádané soukromou vysokou školou Brno International Business School dne 27. června 2006 k zahájení realizace studijního programu LLM in Czech Law in the European Union). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006, s. 17-20. ISBN 80-86575-43-8.
 29. SCHELLE, Karel. Projekt britského právnického vzdělávání v České republice. In PRONT 06 – „Project Management“ (Sborník z 6. mezinárodní konference uspořádané Společností EVIDA Plzeň dne 1. června 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006, s. 43-46. ISBN 80-86596-77-X.
 30. BLAŽEK, Ladislav, Alena KLAPALOVÁ, Martin LANDA a Radoslav ŠKAPA. Rozvoj výuky předmětu Ekonomika a řízení podniku. In Vývojové tendence podniků II (svazek III). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 695-823. ISBN 80-210-4133-1.
 31. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Správce konkurzní podstaty a problematika zaměstnanosti. In Moderné prístupy k riadeniu ĺudských zdrojov (Zborník referátov z medzinárodnej konferencie organizovanej Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně. 1. vyd. Trenčín (Slovensko): Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně, 2006, s. 300-3003, 4 s. ISBN 80-8075-118-8.
 32. ŠKRABAL, Ivo a Svatava NUNVÁŘOVÁ. Studie zvyšování absorpční kapacity a realizace úspor ve vybraných mikroregionech Olomouckého a Zlínského kraje. Přerov: Centrum pro komunitní práci, 2006, 135 s. vydání první. ISBN 80-86902-43-9.
 33. SCHELLE, Karel. Studium práva na Brno International Business School. In JUMAN 06 „Jurist and Manager“ (Sborník z třetí mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 26. října 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006, s. 33-36. ISBN 80-86596-78-8.
 34. ŠKAPA, Radoslav a Eva ŠVANDOVÁ. The analysis of formal and informal relations within companies in business gaming simulation. In 2nd International Conference on Business, Management and Economics. 1. vyd. Izmir: Yasar University, 2006, s. 1-19. ISSN 1306-1089.
 35. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Vliv správce konkurzní podstaty na zaměstnanost. In PEMAN 06 "Personální management v praxi" (Sborník z vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 30. března 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2006, s. 55-58. ISBN 80-86596-75-3.
 36. JUROVÁ, Michaela. Vliv účetních metod na finanční řízení podniku. In Teorie řízení podniku II - Sborník prací studentů doktorského studia. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 33-57, 26 s. ISBN 80-210-4170-6.
 37. ŠPALEK, Jiří a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Výsledky dotazníkového výzkumu "Využívání nových nástrojů a metod řízení v územních samosprávných celcích v Jihomoravském kraji". In Management územní samosprávy. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 195-204, 11 s. ISBN 80-210-3957-4.
 38. SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In MOMAN 06 "Modern Management" (Sborník z šesté mezinárodní vědecké konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň dne 2. února 2006). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2006, s. 283-290. ISBN 80-86596-74-5.
 39. SMUTNÝ, Petr a Eva KUBÁTOVÁ. Využití simulační manažerské hry pro výzkum potenciálů klastrovatelnosti podniků. In Hradecké ekonomické dny 2006, Podnikání a rozvoj regionu. Hradcec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 291-296. ISBN 80-7041-895-8.
 40. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nové úpravy insolvenčního práva pro regulaci ekonomických procesů. In Úloha práva při regulaci ekonomických procesů (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 19. – 20. října 2006, Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2006, s. 124-129. ISBN 80-248-1243-6.
 41. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Význam nového insolvenčního zákona pro ekonomické prostředí. In Česká ekonomika v procesu globalizace (Sborník příspěvků z mezinárodní konference, sekce: Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s. 75-79. ISBN 80-210-4082-3.

2005

 1. KUBÁTOVÁ, Eva. Analýza inovační schopnosti podniku. In Progressive methods and tolls of management and economics of companies. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005, s. 1-7. ISBN 80-214-3099-0.
 2. ČÁSTEK, Ondřej a Radoslav ŠKAPA. Analýza spotřebitelského chování na příkladu mobilních her. In Progresivní metody a nástroje managementu a ekonomiky podniků. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2005. ISBN 80-214-3099-0.
 3. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Bancruptcy - one of possible legal tools for management of a corporation in a crisis. In ECOMA 2005 "Economy and Management of Enterprises in Transition economies in The global market environment" (Proceeding of International Scientific Conference), Part II,. 1. vyd. Pardubice: Univerzita v Pardubicích, 2005, s. 433-436. ISBN 80-7194-806-3.
 4. SCHELLEOVÁ, Ilona a Karel SCHELLE. Bankruptcies in the Eyes of Law. In GEMAN 04 "General Management" (Sborník ze 7. mezinárodní konference uspořádané Sdružením EVIDA Plzeň a Západočeskou univerzitou v Plzni ve dnech 22.- 24. září 2005). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2005, s. 63-69. ISBN 80-86596-68-0.
 5. PEKÁR, Stanislav a Charles HADDAD. Can agrobiont spiders (Araneae) avoid a surface with pesticide residues? Pest Management Science. Chichester: JOHN WILEY & SONS LTD, 2005, roč. 61, č. 12, s. 1179-1185. ISSN 1526-498X.
 6. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Co vědí budoucí manažeři o trvale udržitelném rozvoji? In EDMAN 05. 1. vyd. Plzeň: EVIDA Plzeň, 2005, s. 231-240, 9 s. ISBN 80-86596-67-2.
 7. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu. Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., březen, s. 22-23. ISSN 1213-8878.
 8. LUKÁŠOVÁ, Růžena. Česká národní kultura v kontextu managementu organizací veřejné správy. In Teória a prax verejnej správy 2005. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2005, 6 s. ISBN 80-7097-595-4.
 9. JANČÍKOVÁ, Alexandra. Česká národní kultura v kontextu managementu (2. část). Personál - časopis pro rozvoj lidských zdrojů. Praha: Pratr, a.s., 2005, Ročník XI., duben, s. 18-19. ISSN 1213-8878.
 10. SMÉKAL, Vladimír. Hayes, Nicky: Psychologie týmové práce: strategie efektivního vedení týmu - Předmluva k českému vydání. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7178-983-6.
 11. KONEČNÝ, Milan. ICA and Natural Hazards. In Proceedings of the Cartographic Cutting-Edge Technology for Natural Hazard Management. Dresden, Germany: Technische Universitaet Dresden, 2005, s. 55-67, 250 s.
 12. KAŠPAR, David. Kalkulace jako manažerský nástroj. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005, s. 121-128. ISBN 80-969181-3-3.
 13. SCHELLE, Karel a Ilona SCHELLEOVÁ. Konkurz - jeden z možných právních nástrojů managementu podniku v krizi. In Riešenie krizových situácií v špecifickom prostredí (Zborník z 10. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). 2. časť. 1. vyd. Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, 2005, s. 595-600. ISBN 80-8070-426-0.
 14. REKTOŘÍK, Jaroslav a Stanislav KUTÁČEK. Kontrola jako nástroj řízení a podmínky efektivnosti veřejného sektoru a místo NKÚ v tomto procesu. In STRECKOVÁ, Yvonne. Faktory efektivnosti fungování veřejného sektoru a obecné poznatky o vlivu řízení veřejného sektoru na rozvoj regionů. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 25-43, 18 s. ISBN 80-210-3623-0.
 15. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence pro trvale udržitelný rozvoj - teorie a praxe. In Ekonomie, právo, management : vzájemné vztahy v procesu trvale udržitelného rozvoje. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, s. 139-150, 11 s. ISBN 80-210-3820-9.
 16. SMUTNÝ, Petr. Manažerské kompetence v dnešní hospodářské praxi. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 2, s. 58-63. ISSN 1211-3384.
 17. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Novodobí žoldáci ve službách míru. Mezinárodní politika. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2005, XXIX, č. 8, s. 31-32. ISSN 0543-7962.
 18. REKTOŘÍK, Jaroslav a Jan ŠELEŠOVSKÝ. Podíl ESF MU na vzdělávání pracovníků veřejné správy v problematice mimořádných událostí a krizových stavů. In Zvládání krizí s podporou obranného průmyslu. 1. vyd. Brno: Univerztita obrany, 2005, s. 211-216, 291 s. ISBN 80-85960-96-6.
 19. BLAŽEK, Ladislav. Pracovní motivace jako součást managementu. In Acta Oeconomica Cassoviensia n. 9. 1. vyd. Košice: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomické univerzity Bratislava, 2005, s. 14-25. ISBN 80-225-2038-1.
 20. KVIZDA, Martin a Jindřiška ŠEDOVÁ. Privatizace a akciové společnosti - k některým institucionálním aspektům konkurenceschopnosti české ekonomiky. Brno: CVKSČE MU, 2005.
 21. NEČAS, Miroslav, Věra SEMRÁDOVÁ a Vladimír VAŠKŮ. Pyoderma gangraenosum associated with autoimmune thyreopathy and hyperandrogenic syndrome. Acta dermatovenerologica. Ljubljana: Alpina, Pannonica et Adriatica, 2005, roč. 14, č. 2, s. 57-60. ISSN 1318-4458.
 22. KULHAVÝ, Viktor. Řízení týmů. In Teorie řízení podniku. Sborník prací studentů doktorského studia. Brno: ESF MU, 2005, s. 152-177, 15 s. ISBN 80-210-3698-2.
 23. HÁLEK, Ivan, Dagmar PALATOVÁ a Radoslav ŠKAPA. Systémy řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, 123 s. ISBN 80-210-3650-8.
 24. ŠKAPA, Radoslav. The importance of reverse logistics in the Czech Republic. In Enterprise in transition. 1. vyd. Split, Bol: University of Split, 2005, s. 565-574. ISBN 953-6024-70-5.
 25. PALATOVÁ, Dagmar a Eva TOMÁŠKOVÁ. Trvale udržitelný rozvoj jako jedna ze zásad managementu. In Nové trendy v podnikovom manažmente. 1. vyd. Košické Hámre: Royal Unicorn, s.r.o., Muškátová 30, 040 11 Košice, 2005, s. 217-223. ISBN 80-969181-3-3.
 26. SEDLÁČEK, Jaroslav. Účetnictví pro manažery. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2005, 226 s. ISBN 80-247-1195-8.
 27. REKTOŘÍK, Jaroslav. Úvod. Deskripce vybraných typů mimořádných událostí velkého rozsahu, při nichž je vyhlášen krizový stav -radiační havárie. Závěr. In Financování a kontrola jako důležitý nástroj zvládání mimořádných událostí velkého rozsahu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 4-10, 66-75, 17 s. ISBN 80-210-3621-4.
 28. RÁČEK, Jaroslav a Radek OŠLEJŠEK. Vizualizace manažerských informací ve virtuální realitě. In Svět informačních systémů 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005, s. 352-358. ISBN 80-7318-276-9.
 29. SCHELLE, Karel a Alena HANZELKOVÁ. Výuka práva pro manažery na Brno International Business School. In Výuka práva pro ekonomy (Sborník z mezinárodní vědecké konference, 3. - 4. 11. 2005 Rožnov pod Radhoštěm). 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005, s. 127-133, 12 s. ISBN 80-248-0939-7.

2004

 1. LUKÁŠOVÁ, Růžena a Iveta ŠIMBEROVÁ. Firemní kultura českých výrobních firem: vnímání vybraných aspektů vnitřního a vnějšího prostředí. In New Trends for a New Europe: Research for Entrepreneurship. Brno: Brno University of Technology, Business and Management Faculty, 2004, s. 1-9. ISBN 80-214-2753-1.
 2. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Gaming Simulation For Team Synergy. In Contemporary Trends in Top Management Education: How to Accommodate Demand and Supply. Brno: Brno International Business School, 2004, s. 53-53.
 3. KUTÁČEK, Stanislav. Konkrétní zkušeností z likvidace a financování následků krizových situací v obcích. In REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., 2004, s. 199-209, 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
 4. REKTOŘÍK, Jaroslav. Kontrola ve veřejném sektoru. prní. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004, 86 s. Distanční studijní opora. ISBN 80-210-3505-6.
 5. REKTOŘÍK, Jaroslav. Krizový management ve veřejné správě. Teorie a praxe. První. Praha: Ekopress, s.r.o., Odborné vydavatelství, 2004, 250 s. ISBN 80-86119-83-1.
 6. SMUTNÝ, Petr a Radoslav ŠKAPA. Liberalizace jako faktor úspěšnosti českých podniků? In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004, s. 10-24. ISBN 80-214-2787-6.
 7. GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia, 2004. Moderní řízení.
 8. GOLEC, Roman a Radoslav ŠKAPA. Metody měření výkonnosti dodavatelských řetězců. Praha: Economia a.s., 2004. Logistika.
 9. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Možnost vzdělávání manažerů v oblasti práva a ekonomie. In EDMAN 04 : Education for Management : čtvrtá mezinárodní pracovní konference, Brno, Právnická fakulta MU, 26.-27. srpna 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004, s. 297-302. ISBN 80-86596-50-8.
 10. HÁLEK, Ivan. Možnosti změny podnikové kultury. In Podniková ekonomika a managenent. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 62-66. ISBN 80-210-3414-9.
 11. GREGOROVÁ, Ivana. PODNIKÁNÍ A KULTURNÍ ROZDÍLY (DIMENZE MASKULINITA versus FEMINITA). In Nové trendy rozvoje prmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2004, s. 16-23. ISBN 80-214-2787-6.
 12. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Produkt projektování právnického vzdělávání manažerů. In PRONT 03 : Projekt management : třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2004, s. 55-59. ISBN 80-86596-20-6.
 13. SCHELLE, Karel a Renata VESELÁ. Projektování studijních programů. In PRONT 03 "Projekt management" (třetí odborná pracovní konference, Praha, 6. května 2004). 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA Plzeň, 2004, s. 29-34. ISBN 80-86596-20-6.
 14. ECKSTEIN, R. Lutz, Jiří DANIHELKA, Norbert HÖLZEL a Anette OTTE. The effects of management and environmental variation on population stage structure in three river-corridor violets. Acta oecologica. Amsterdam: Elsevier, 2004, roč. 25, 1-2, s. 83-91. ISSN 1146-609X.
 15. NUNVÁŘOVÁ, Svatava. Trendy v řízení veřejné správy. In Mendelnet 2004. Brno: PEF MZLU v Brně, 2004, s. 148-148, 7 s. ISBN 80-7302-088-2.
 16. SMUTNÝ, Petr. Využití simulační manažerské hry ve výuce managementu. In Podniková ekonomika a management. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 95 - 101. ISBN 80-210-3414-9.

2003

 1. LAJKEP, Tomáš. Bioetika a etika manažerské sféry. In Podnikání, globalizace, etika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003, s. 71. ISBN 80-903188-3-5.
 2. STEHLÍK, Antonín. Dopravní faktor ve společenské a hospodářské genezi. In Doprava a její společenská efektivnost. Praha: ČVUT, 2003, s. 38-40. ISBN 80-01-02736-8.
 3. NOSEK, Jakub. Faktory působící na efektivitu týmu. In Management & Business in New Europe. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003, 8 s.
 4. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Jaroslav REKTOŘÍK. Financování veřejných programů pro krizové stavy na příkladu povodní v ČR v roce 2002. In Finanční politika a optymálny system zdaňovania vo vazbe na efektivnosť fungovania ekonomiky. První. Bratislava (SR): EU Bratislava, 2003, s. 625-636, 716 s. ISBN 80-225-1750-X.
 5. SMUTNÝ, Petr. Gaming Simulation and Organizational Change. In Economies in Transition and Integration Processes. Neubiberg, Germany: Universität der Bunedswehr München, 2003, s. 23-30. ISBN 3-924069-38-7.
 6. NOSEK, Jakub. Impact of internal factors on a team's efficiency. In Business Development and European Community. 2003. vyd. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003, 10 s.
 7. STEHLÍK, Antonín. Informační deformace v SCM. Praha, 2003.
 8. STEHLÍK, Antonín. Inovace opatřovacích logistických systémů. In Logistika v teorii a praxi. Liberec: TU Liberec, 2003, s. 104-111. ISBN 80-7083-698-9.
 9. ŠKAPA, Radoslav a Petr POSPÍŠIL. Jak zkoumat faktory úspěšnosti podniků? In Úspěšnost podniků 2003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 89-94. ISBN 80-210-3100-X.
 10. STEHLÍK, Antonín. Koncept logistického managementu v nové ekonomice. Praha: ECONOMIA, a.s., 2003. Logistika.
 11. STEHLÍK, Antonín. Logistic management in the economy of european type. In Management, Economic and Business in new Europe. 1. vyd. Brno: VUT FP Brno, 2003, s. 274-278. ISBN 80-214-2382-X.
 12. HÁLEK, Ivan. Multifaktorová analýza úspěšnosti podniků. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003, s. 13-27. ISBN 80-210-3100-X.
 13. NOSEK, Jakub. Objektově orientovaný přístup jako metoda pro tvorbu efektivních týmů v organizaci. In New trends of the development of industry. Brno: Vysoké učení technické Brno, 2003.
 14. STEHLÍK, Antonín. Podnikatelská sféra v globálním tržním prostoru. In Globalizacia a jej socialnoekonomicke dosledky03. 1. vydání. Žilina: EDIS- vydavatelstvo ŽU, 2003, s. 282-286. ISBN 80-8070-134-2.
 15. ŠKAPA, Radoslav. Považoval management podniků outsourcing za cestu k úspěchu? In MendelNet 2002 2.díl. 1. vydáni. Brno: Konvoj, spol s.r.o., 2003, s. 174-177. ISBN 80-7302-047-5.
 16. BLAŽEK, Ladislav. Problémy vysokoškolské výuky managementu. In EDMAN 03 Education for Management. 1. vyd. Plzeň: Sdružení EVIDA, 2003, s. 15 - 20. ISBN 80-86596-25-7.
 17. ŠMÍD, Vladimír. S čím a jak školy hospodaří - Masarykova univerzita v Brně. Parlamentní zpravodaj. Praha: CANETON s.r.o., 2003, roč. 2003, č. 5, s. 40. ISSN 1214-3154.
 18. LOSOSOVÁ, Zdeňka, Jiří DANIHELKA a Milan CHYTRÝ. Seasonal dynamics and diversity of weed vegetation in tilled and mulched vineyards. Biologia. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 2003, roč. 58, č. 1, s. 49-57. ISSN 0006-3088.
 19. BLAŽEK, Ladislav, Ivan HÁLEK, Petr SMUTNÝ a Jan ŽÁK. Simulační hra STRATIS. Brno: Brno International Business School, 2003, 43 s.
 20. POSPÍŠIL, Petr a Petr SMUTNÝ. Simulační manažerská hra. In MendelNet 2002/03 - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2003, s. 147-150. ISBN 80-7302-047-5.
 21. STEHLÍK, Antonín. Systémový kontext řízení logistiky. In Finanční a logistické řízení - 1. díl. Třinec: VŠB-TU Ostrava, 2003, s. 481-484. ISBN 80-239-0860-X.
 22. BUMBÁLEK, Marek. Systémový přístup k managementu. In Mendelnet 2003. Brno: MZLU, 2003, s. 153-156. ISBN 80-7157-719-7.
 23. HÁLEK, Ivan a Petr SMUTNÝ. Změna organizační kultury v českých podnicích. In Úspěšnost podniků 2003. Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 39-49. ISBN 80-210-3100-X.
 24. STEHLÍK, Antonín. Zvýšení transparentnosti SCM. In Nové trendy rozvoje průmyslu. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2003, s. 150-153. ISBN 80-214-2354-4.

2002

 1. ZÁTHURECKÝ, Viliam. Česká firma - základní otázka přežít nebo nepřežít ? 2002. vyd. Praha: Economia Praha, 2002, 4 s. Moderní řízení 05/2002. ISBN 006-8720.
 2. NOSEK, Jakub. Dokážete se dohodnout ? E-biz. Brno: Computer Press, 2002, roč. 2002, č. 10, s. 68-70.
 3. REKTOŘÍK, Jaroslav, Bohuslav BINKA, Vladimír HYÁNEK, Ivan MALÝ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Simona ŠKARABELOVÁ, Jiří ŠPALEK, Dagmar ŠPALKOVÁ, Mirka WILDMANNOVÁ a Jiří WINKLER. Ekonomika a řízení odvětví veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002, 268 s. ISBN 80-86119-60-2.
 4. ŠMÍD, Vladimír. Financování vysokých škol jako nástroj řízení. In Konference "Diskuse o aktuálních problémech teorie a praxe managementu v ČR". Sborník příspěvků. Brno: B.I.B.S., a.s., 2002, s. 268-273. ISBN 80-86575-96-9.
 5. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Eva VÁCLAVÍKOVÁ a Jiří ZOUNEK. Hledání pojmu kultura školy. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 2002, roč. 52, č. 2, s. 206-218. ISSN 0031-3815.
 6. SEKOT, Aleš a Michael DOLEŽAL. Marketing v kostce. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002, 104 s. ISBN 80-210-2935-8.
 7. KOSTROŇ, Lubomír. Moderní manažeři jako rytíři Kruhového stolu. Brno: ČKVŘ a ESF MU, 2002, 7 s. Systémové řízení, sborník referátů z mez. konf. ISBN 80-210-2831-9.
 8. BLAŽEK, Ladislav. Systémový přístup a efektivní řízení. In Systémové řízení. Brno: ČKVŘ a ESF MU Brno, 2002, s. 32-39. ISBN 80-210-2831-9.
 9. MALACH, Antonín. Školská politika na komunální a regionální úrovni. In Jak řídit kraj, město a obec, díl III. - Sociální a technická infrastrukura. 2002. vyd. Brno, Praha: Masarykova univerzita v Brně, Institut pro místní spráu Praha, 2002, s. 27-40. neexistuje. ISBN 80-210-2956-0.
 10. SCHELLE, Karel, Jaromír HARVÁNEK, Jana DOSTÁLOVÁ, Ilona SCHELLEOVÁ a Ivo POSPÍŠIL. Úvod do práva pro ekonomy. / Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 350 s. Právo. ISBN 80-86432-33-5.

2001

 1. HÁLEK, Ivan. Critical Success Factors. In Public Relations - Na tle problemów zardzania. Wroclaw: Wysza skola zaradzania, 2001, s. 289-293. Edukacia, nr 7. ISBN 83-87708-90-9.
 2. ŠKAPA, Radoslav. Dopady E-businessu na Supply Chain Management. In LOADO 2001 - Logistika a doprava. 1.vydání. Košice: F BERG, TU Košice, 2001, s. 163-165. ISBN 80-7099-584-X.
 3. LANČA, Jiří. Informace nástroj řízení. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001, s. 56-63. ISBN 80-210-2708-8.
 4. LANČA, Jiří. Informační systém podniku a jeho implementace. In Faktory úspěšnosti podniku. 2001. vyd. Brno: MU v Brně, 2001, s. 56-63, 7 s. ISBN 80-210-2708-8.
 5. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001, s. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 6. LINKESCHOVÁ, Dana a Jaroslav FRIDRICH. Legislation and management in construction process. Brno: FAST VUT Brno, 2001, 159 s.
 7. SOVA, Marek, Martin SMRČKA, Olga BAUDYŠOVÁ a Jiří GOGELA. Management of a shunt malfunction during pregnancy. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava, Slovensko, 2001, roč. 102, č. 12, s. 562-563. ISSN 0006-9248.
 8. HÁLEK, Ivan. Proměny podnikové kultury a managementu během dvacátého století. In Faktory úspěšnosti podniku. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko správní fakulta, 2001, s. 19-25. Sborník referátů z mezinárodní konference. ISBN 80-210-2708-8.

2000

 1. MÜLLER, Ivan a Milan BAYER. Konzervativní léčení zlomenin páteře-spolupráce ortopéda,kinesioterapeuta a protetika. In MÜLLEROVÁ, Bohuslava. Sborník abstrakt VII.sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Luhačovice: Společnost rehabilitační a fyzikální mediciny, 2000, s. 33. ISBN 80-238-5297-3.
 2. KRBEC, Martin. Nové trendy v ošetření traumat páteře. Praha: Foibos Press, 2000. Sanquis, 1, 8. ISBN 1212-6535.
 3. MÜLLER, Ivan a Luděk RYBA. Proměny názorů na etiopatogenezu a léčbu artrozy. In Souhrny přednášek IX.ortopedického sympozia s mezin.účastí. Hradec Králové: Ortopedická klinika Hradec Kralové, 2000, s. 60-61. ISBN 1211-7927.
 4. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra - aplikace jaro 2001. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2000, 54 s. ISBN 80-210-2494-1.
 5. HÁLEK, Ivan a Milada BLAŽKOVÁ. Společenskovědní základy managementu. 1. vydání. Brno: Vydavatelství MU, 2000, 164 s. ISBN 80-210-2289-2.
 6. ČAPKOVÁ, Dana. The Analysis of Insurance Coverage of Machine Industry and Electrical Engeneering Companies. In Business and Economic Development in Central and Eastern Europe - Implications for Economic Integration into Wider Europe. první. Brno: VUT, FP Brno, 2000, 8 s. ISBN 80-214-1683-1.
 7. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Brno: URS Brno, s.r.o., 2000, 145 s.
 8. HÁLEK, Ivan. Z diskuse o otázkách prosperity českých firem. Moderní řízení : měsíčník pro vrcholový a střední management, lektory, personalisty i podnikatele. Praha: Economia, 2000, XXXV, č. 7, s. 70-71. ISSN 0026-8720.

1999

 1. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Efektivní metody výuky manažerů začátku třetího tisíciletí. In Budoucnost českého vzdělávání a školské zákony. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, s. 85-245.
 2. VÁGNER, Ivan. Je možné využít procesního řízení i v rámci vysoké školy? In Management a ekonomiky firmy '99 : sborník mezinárodní odborné konference, Praha, 25.-26.května 1999. Praha: Vysoká škola ekonomická, 1999, s. 187-198. ISBN 80-7079-011-3.
 3. VÁGNER, Ivan. K výuce předmětu Základy managementu na PrF MU. In Výuka práva na počátku 21. století : příspěvky účastníků konference konané dne 14.4.1999 v rámci oslav 80. výročí vzniku a 30. výročí znovuobnovení Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 101-104. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 227. ISBN 80-210-2244-2.
 4. VÁGNER, Ivan. Management vysoké školy v souvislosti s posunem paradigmatu. In K aktuální otázkám rozvoje české ekonomiky a univerzitního ekonomického vzdělávání : k 40. výročí vzniku Provozně-ekonomické fakulty MZlu v Brně : sborník z odborné konference. 1. díl. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 1999, s. 132-134. ISBN 80-85615-86-X.
 5. SEDLÁKOVÁ, Iva a Milan CHYTRÝ. Regeneration patterns in a Central European dry heathland: effects of burning, sod-cutting and cutting. Plant Ecology. Dordrecht: Kluwer, 1999, roč. 143, č. 1, s. 77-87. ISSN 1385-0237.
 6. ŠVESTKA, Jaromír. Risperidon v léčbě BPSD /behavioral and psychological symptoms of dementia/Abstrakta. In 41.Česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999, s. 124-125. ISBN 80-86257-04-5.
 7. HÁLEK, Ivan, a kol. Simulační manažerská hra. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1999, 51 s. ISBN 80-210-2239-6.
 8. WINKLER, Jiří. Strategie a realizace změn v neziskových organizacích. In Strategie rozvoje měst, obcí, regionů a jejich organizací. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 1999, s. 63-74. Ekopress. ISBN 80-210-2126-8.
 9. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Teorie řízení, vedení a řízení lidí ve stavebnictví. Brno: FAST VUT v Brně, Ústav stavební ekonomiky a řízení, 1999, 107 s.

1998

 1. KLESTIL, Jiří. Management v podmínkách východoevropských zemí. Směr : časopis Hospodářské komory ČR. Praha: Hospodářská komora ČR, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 4-7.

1997

 1. MATÝŠEK, Pavel, A. BRUNNER, Zdeněk MALÝ a Jiří GOGELA. Konzervativní verzus medikamentozní vedení 3. doby porodní. In Celostátní kongres gynekologické a porodnické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost, 1997, s. 43.
 2. KLESTIL, Jiří. Motivování, součást manažerského vedení lidí. In Informační list EURO INFO. Praha: Podnikání plus, 1997, s. 2-4.
 3. WINKLER, Jiří. The rationality of management and sociology. In Sborník prací ESF MU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1997, s. 20-33. ISBN 80-210-1494-6.

1995

 1. VÁGNER, Ivan. Analysis and recommendations for policy and strategic management of Masaryk University Brno. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 1995, roč. 3, č. 2, s. 34-51. ISSN 1210-9126.
 2. ŠMÍD, Vladimír. Nový způsob řízení informačního systému MU. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995, roč. 6, č. 2, s. 3-4. ISSN 1212-0901.
 3. VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity. In Univerzity na prahu nového tisíciletí : sborník mezinárodní konference, 2.-3.11.1994. svazek 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 247-263. ISBN 80-210-1266-8.
 4. VÁGNER, Ivan. Proces strategického řízení univerzity. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 146 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 165. ISBN 80-210-1221-8.
 5. VÁGNER, Ivan. University strategic management : a study of Masaryk University strategic management philosophy in the period of the society transformation. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, 47 s. Právnické sešity ; č. 98. ISBN 80-210-1121-1.

1992

 1. KLESTIL, Jiří. Firma, teorie-management-správa. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1992, 144 s. Acta Universitatis Brunensis Iuridica ; No 108. ISBN 80-210-0488-6.

1991

 1. ŠMÍD, Vladimír. Přijímací řízení 1991. Zpravodaj Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity v Brně. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991, roč. 2, č. 2, s. 1-4. ISSN 1212-0901.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 7. 2024 17:16