ŠKAPA, Radoslav. Marketingové využití internetu v malých firmách (Marketing utilization of Internet in small enterprises). In Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy. 1st ed. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2004, p. 34-34. ISBN 80-245-0809-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Marketingové využití internetu v malých firmách
Name (in English) Marketing utilization of Internet in small enterprises
Authors ŠKAPA, Radoslav (203 Czech Republic, guarantor).
Edition 1. vyd. Praha, Rozvoj malého a stedního podnikání v zemích východní a stední Evropy, p. 34-34, 1 pp. 2004.
Publisher Nakladatelství Oeconomica
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/04:00011866
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-245-0809-5
Keywords in English marketing; e-business; Internet
Tags e-business, internet, marketing
Changed by Changed by: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D., učo 10072. Changed: 10/1/2005 16:24.
Abstract
Konstatujeme, že existuje prostor pro zapojení internetových technologií i pro malé podnikatele, kteří se věnují tradčiním výrobám. S přihlédnutím k ekonomickým, personálním a technickým možnostem doporučujeme dvojí řešení. Zřízení informativních webových stránek s popisem a cenami nabízeného sortimentu. Nabídne-li se možnost zaslaní výrobků na dobírku, vznikne tím další odbytový kanál, který pravdpodobně nezíská dominantní postavení, ale vzhledem k velmi nízkým nákladm by se mohl vyplatit. Druhá, technologicky více vyspělá možnost, je zřízení vlastního internetového obchodu. Toto řešení je technicky více náročné a vyžaduje i prostudování platné legislativy. Nabízí ale zákazníkm vyšší komfort. Náklady, které jsou s ním spojené, nejsou zásadní bariérou.
Abstract (in English)
The text proposes two ways how to integrate Internet into activities of small and middle companies of traditional type (i.e. not dealing with IT sector). We suggest two ways of utilization: building of static www-pages and opening a virtual e-shop. Both of them lead enterprises to building of new marketing channel, which has its pros and cons.
Links
GA402/02/1563, research and development projectName: Profesní samospráva jako fenomén občanské společnosti
Investor: Czech Science Foundation, Vocational self - administration as a phenomenon of citizen society
PrintDisplayed: 29/5/2024 07:51