KLAPALOVÁ, Alena and Martin KRIŠTOF. E-business implementation and small and micro enterprises. In IMEA2005 Conference Proceedings. 1st ed. Liberec: TU Liberec, Ekonomická fakulta, 2005, p. 60-60. ISBN 80-7083-929-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-business implementation and small and micro enterprises
Name in Czech Implementace e-business v malých podnicích a mikropodnicích
Authors KLAPALOVÁ, Alena and Martin KRIŠTOF.
Edition 1. vyd. Liberec, IMEA2005 Conference Proceedings, p. 60-60, 1 pp. 2005.
Publisher TU Liberec, Ekonomická fakulta
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7083-929-5
Keywords in English small and micro enterprises; e-business; barriers of ICT utilisation; active website; measurement of e-business implementation returns
Tags active website, barriers of ICT utilisation, e-business, small and micro enterprises
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D., učo 1126. Changed: 8/6/2009 15:54.
Abstract
The paper presents results of the survey realised by the e-mail enquiry focused on some questions concerning e-business implementation and information and communication technologies application (ICT) problems of small and micro enterprises in the Czech Republic. The outcomes show some differences among the industries or branches accounted for the different environmental influences mainly. One of the explored area is the application and the way of measuring the e-business implementation returns. The findings indicate insufficient extent and variety of measurement tools. Final part of the paper points out some proposals for further research of this and close points of issue.
Abstract (in Czech)
lánek prezentuje výsledky przkumu provedeného prostednictvím e-mailem zaslaných dotazník. Tento przkum byl zamen na implementaci princip e-business a informaních a komunikaních technologií v eských malých a mikro- podnicích. Výsledky výzkumu poukazují na urité rozdíly mezi odvtvími a obory. Jednou ze zkouomaných oblastí bylo i mení efektivnosti pi využití e-businessu. Výsledky przkumu naznaují nedostatený rozsah mení stejn nízký stupe využití rzných nástroj. Na konci lábnku jsou uvedeny návrhy na pokraování tohoto výzkumu do budoucna.
Links
GA402/00/0368, research and development projectName: Multifaktorová analýza úspěšnosti podniku
Investor: Czech Science Foundation, Multi-factor analysis of company successfulness
PrintDisplayed: 29/5/2024 08:10