Informační systém MU
JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka. Proč vysvětlení není argument. Profil - Elektronický časopis pro filozofii. Brno: Katedra filosofie FF MU, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 1-8. ISSN 1212-9097.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Proč vysvětlení není argument
Název anglicky Why Explanation is not an Argument
Autoři JASTRZEMBSKÁ, Zdeňka (203 Česká republika, garant).
Vydání Profil - Elektronický časopis pro filozofii, Brno, Katedra filosofie FF MU, 2004, 1212-9097.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky explanation; logical empiricism; philosophy of science
Štítky explanation, logical empiricism, philosophy of science
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D., učo 11408. Změněno: 16. 3. 2012 13:49.
Anotace
Článek se zabývá koncepcí vysvětlení, která je založena na myšlence, že vysvětlení jedinečných jevů spočívá v jejich subsumpci pod obecné zákony. První část článku představuje deduktivně-nomologický a induktivně-statistický model vysvětlení a pokouší se vymezit, v čem spočívají jejich základní odlišnosti. Druhá část pak shrnuje základní námitky vůči této koncepci a ukazuje, proč tuto úvahu o vysvětlení není možné považovat za uspokojující.
Anotace anglicky
The article deals with the conception of explanation which is based on the view that particular facts are explained by subsuming them under general laws. The first part of the article explicates deductive-nomological and inductive-statistical model of explanation and attempts to specify the differences between them. The second part sums up the main objections to this conception of explanation and shows this account of explanation as unsatisfactory and unaccepted.
Zobrazeno: 5. 3. 2024 08:37