SMRŽ, Pavel. Integrating Ontologies into Learning Management Systems - A Case of Czech. In Proceedings of the Workshop on Ontologies, Semantics, and E-learning (WOSE 2004) in On the Move to Meaningful Internet Systems 2004: OTM 2004 Workshops. Berlin, Germany: Springer, 2004, p. 768-772. ISBN 3-540-23664-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrating Ontologies into Learning Management Systems - A Case of Czech
Name in Czech Integrace ontologií do systémů řízení výuky - Případová studie češtiny
Authors SMRŽ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Berlin, Germany, Proceedings of the Workshop on Ontologies, Semantics, and E-learning (WOSE 2004) in On the Move to Meaningful Internet Systems 2004: OTM 2004 Workshops, p. 768-772, 5 pp. 2004.
Publisher Springer
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Cyprus
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/04:00009668
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 3-540-23664-3
UT WoS 000225021000089
Keywords in English e-learning; ontologies
Tags e-learning, ontologies
Changed by Changed by: doc. RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., učo 1297. Changed: 18/1/2005 11:22.
Abstract
The paper deals with the role of ontologies in e-learning. We report our research on the application of ontologies in intelligent platforms for self-learning and computer-mediated education that are developed at the Faculty of Informatics, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The use of ontologies in the organization of knowledge about the area of learning management systems is tackled first. The next part discusses a new direction of our research aiming at automatic generation of e-learning self-tests based on information extracted from ontologies. A~very new topic deals with the preliminary experiments on an ontology-based automatic evaluation of student essays.
Abstract (in Czech)
Příspěvek se zabývá rolí ontologií v systémech přirozeného jazyka. Popisuje výzkum v oblasti aplikace ontologií pro inteligentní platformy sebevzdělávání i počítačem podporované výuky vyvíjenými na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně.
Links
1ET208050401, research and development projectName: E-learning v kontextu sémantického webu
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, E-learning in the Semantic Web Context
PrintDisplayed: 16/7/2024 17:49