ČERNÁ, Břetislava and Jiří ŠIBOR. Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole (Dangerous Agents and Preparations in Chemistry Teaching on Basic School). 1. vydání. Brno: IQ Media, Brno, 2001. 154 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nebezpečné látky a přípravky ve výuce chemie na základní škole
Name (in English) Dangerous Agents and Preparations in Chemistry Teaching on Basic School
Authors ČERNÁ, Břetislava and Jiří ŠIBOR.
Edition 1. vydání. Brno, 154 pp. 2001.
Publisher IQ Media, Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 30305 Occupational health
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Changed by Changed by: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., učo 2697. Changed: 10. 11. 2004 11:36.
PrintDisplayed: 6. 3. 2021 18:54