SVOBODA, Marek and Jaroslav MICHÁLEK. Úvod do technologie DNA čipů. (The Introduction to DNA microarray technology.). Lékař a technika. 2004, vol. 33, No 3, p. 67-75. ISSN 0301-5491.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do technologie DNA čipů.
Name (in English) The Introduction to DNA microarray technology.
Authors SVOBODA, Marek (203 Czech Republic, guarantor) and Jaroslav MICHÁLEK (203 Czech Republic).
Edition Lékař a technika, 2004, 0301-5491.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English Microarrays;DNA chips;DNA analysis;Gene expression profiling
Tags DNA analysis, DNA chips, gene expression profiling, microarrays
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Changed: 13/10/2007 23:32.
Abstract
Existence částečně i kompletně zmapovaných genomů již několika organismů, včetně hrubé sekvence lidského genomu, vytvořila poptávku po zařízení schopném ve velmi krátkém čase paralelně detekovat a kvantifikovat expresi desítky tisíc genů a případně i identifikovat změny v genetickém kódu. Právě takovéto zařízení představují DNA čipy. DNA čipy jsou v současnosti jednou z nejrychleji se rozšiřujících technologií v základním i aplikovaném biomedicínském výzkumu. Jejich klinické využití je otázkou blízké budoucnosti. Tento souhrn si klade za cíl seznámit se základy uvedené technologie.
Abstract (in English)
The existence of partial and complete genomic maps of several organisms, including a draft sequence of the human genome, has created the need for tools capable of both detecting and quantifying expression of tens of thousands genes (expression profiling) or identifying changes in the genetic code (resequencing) in a very short period of time. These needs are fulfilled by DNA chips, or microarrays. These arrays are currently among the fastest growing technologies in biomedical research and development, and they will be utilized in clinical applications in the near future. The aim of this review article is to introduce fundamental information about microarray technology.
PrintDisplayed: 8/3/2021 18:01