SVOBODA, Marek, Jitka PACHOLÍKOVÁ, Pavel FABIAN, Ingrid VÁŠOVÁ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Validace proteinkinasy C pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-lymfomu. In MediFórum. Brno: Kongresové centrum Brno, a.s., 2004. s. 25. ISBN 80-86607-13-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Validace proteinkinasy C pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-lymfomu
Název anglicky Validation of protein kinase C (PKC) for prediction of diffuse large B-cell lymphoma.
Autoři SVOBODA, Marek (203 Česká republika, garant), Jitka PACHOLÍKOVÁ (203 Česká republika), Pavel FABIAN (203 Česká republika), Ingrid VÁŠOVÁ (203 Česká republika) a Dana DVOŘÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Brno, MediFórum, s. 25-25, 2004.
Nakladatel Kongresové centrum Brno, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-86607-13-5
Klíčová slova anglicky lymphoma DLBCL protein kinase C microarrays predictive oncology RNA isolation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 25. 9. 2007 15:06.
Anotace
Proteinkinasa C (PKC) je součástí signální dráhy B-lymfocytárního receptoru (BCR receptoru). Byly publikovány práce poukazující na možný prediktivní význam jednotlivých izoforem PKC pro predikci vývoje difúzního velkobuněčného B-lymfomu (DLBCL). Materiál: Získali jsme celkem 52 vhodných vzorků diagnostických biopsií DLBCL od pacientů léčených na Interní hematoonkologické klinice FN Brno v letech 1996 až 2003. Bioptický materiál byl standardně fixován formalínem a archivován v parafinových bločcích. Při imunohistochemické analýze byly vzorky značeny monoklonálními protilátkami proti PKCBII, PKCD a PKCG. K odečtu imunohistochemické reakce bylo použito standardního semikvantitativního hodnocení. Průměrná koncentrace RNA vyizolované z 8 bločkových řezů o tloušťce 8 m, v případě že plocha tkáně zaujímala alespoň 50% z celkové plochy řezu, byla v našem experimentu 330,8 ng/ul (ug/ml) a průměrný index poměru absorbance A260/280 byl 1,68 +/- 0,15. Následně byla provedena RT a QRT-PCR pro PKCA, PKCBI, PKCBII, PKCG a PKCD u 37 použitelných vzorků. Produkty RT-PCR reakce byly validovány sekvenční DNA analýzou a kontrolní disociační křivka Sybr-Green QRT-PCR reakce správně detekovala pouze jeden amplifikovaný genový produkt. Po kompletaci laboratorních a klinických výsledků, za použití parametrických i neparametrických statistických analýz (kontingenční tabulky, t-test, F-test, Mann-Whitney / Wilcoxon test) , jsme prokázali souvislost mezi expresí PKCD a 1) odpovědí DLBCL lymfomu na první sérii indukční chemoterapie, 2) vývojem choroby po 20 měsících od ukončení léčby. Pacienti, kteří dosáhli po prvním cyklu chemoterapie kompletní (CR) nebo parciální remise (PR) onemocnění, měli signifikantně nižší genovou expresi PKCD, než pacienti, u kterých léčba neměla efekt nebo došlo k její progresi (p=0,0089). Stejně tak po 20 měsících od ukončení léčby, pacienti, kteří podlehli chorobě měli signifikantně vyšší hodnotu genové exprese PKCD, než pacienti v CR (p=0,0064). Tyto výsledky ukazují, že PKCD je potenciálním prediktivním a prognostickým markerem DLBCL.
Anotace anglicky
Protein kinase C delta (PKCD) is prospective predictive marker of outcome for diffuse large B-cell lyphoma (DLBCL)
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 04:34