BENDA, Petr, Pavel HULVA a Jiří GAISLER. Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya. Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, roč. 6, č. 2, s. 193-217. ISSN 1508-1109.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya
Název česky Systematické postavení afrických populací netopýrů druhového komplexu Pipistrellus pipistrellus (Chiroptera: Vespertilionidae) s popisem nového druhu z Cyrenaiky (Libye)
Autoři BENDA, Petr (203 Česká republika, garant), Pavel HULVA (203 Česká republika) a Jiří GAISLER (203 Česká republika).
Vydání Acta Chiropterologica, Warszawa, Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, 1508-1109.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.729
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00010793
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000226430900002
Klíčová slova anglicky Pipistrellus pipistrellus; Pipistrellus pygmaeus; Africa; morphology; morphometry; cytochrome b; mitochondrial DNA; taxonomy
Štítky Africa, cytochrome b, mitochondrial DNA, morphology, morphometry, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, taxonomy
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 7. 1. 2005 13:37.
Anotace
Museum specimens of African populations of P. pipistrellus sensu lato were analysed using both morphologic and genetic techniques and compared with Eurasian specimens of the complex. Two morphologically, genetically and geographically distinct populations were found. One of them inhabits the Mediterranean part of Cyrenaica, Libya. This population differs significantly from all Western Palaearctic populations of the P. pipistrellus complex and has been described as a new species, Pipistrellus hanaki. Another distinct African pipistrelle population inhabits the Mediterranean parts of NW African countries, Morocco, Algeria and Tunisia. Although both morphological and genetic differences between this population and Eurasian P. pipistrellus were found, they are probably not sufficient for the separation of this form at the species level.
Anotace česky
Za použití morfologických a genetických technik byly analyzovány muzejní exempláře afrických populací netopýrů taxonu P. pipistrellus sensu lato a byly srovnány s eurasijským materiálem téhož taxonu. Byly rozlišeny dvě morfologicky, geneticky a geograficky rozdílné populace. Populace z mediteránní části Cyrenaiky se natolik liší ode všech ostatních, že bylo popsána jako nový druh Pipistrellus hanaki. Druhá populace obývá mediteránní oblast Maroka, Alžírska a Tuniska a její odlišnost od eurazijských populací komplexu je menší, takže nezakládá důvod k oddělení na úrovni druhu.
Návaznosti
MSM 143100010, záměrNázev: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 24. 5. 2022 11:21