Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2014

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Mária SEIFERTOVÁ, John MALALA a Miloslav JIRKŮ. Redescription and molecular characterisation of Dujardinascaris madagascariensis and a note on D. dujardini (Nematoda: Heterocheilidae), parasites of Crocodylus niloticus, with a key to Dujardinascaris spp. in crocodilians. Zootaxa. New Zealand: Magnolia Press, 2014, roč. 3893, č. 2, s. 261-276. ISSN 1175-5326. doi:10.11646/zootaxa.3893.2.6.

  2012

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Mária SEIFERTOVÁ a Miloslav JIRKŮ. How to distinguish crocodile ascarides. In X. české a slovenské parazitologické dny. 2012. ISBN 978-80-210-5862-0.
  2. MAŠOVÁ, Šárka, František TENORA a Vlastimil BARUŠ. Oochoristica koubeki n. sp. (Cestoda, Anoplocephalidae) from African Chamaeleo senegalensis (Chamaeleonidae) and emendation of the genus Oochoristica Lühe, 1898. Helminthologia. Košice: Parasitological Institute of SAS, 2012, roč. 49, č. 1, s. 27-32. ISSN 0440-6605. doi:10.2478/s11687-012-0005-2.
  3. MAŠOVÁ, Šárka. Structure of the cephalic end and eggs of female Cithariniella khalili Petter, Vassiliades et Troncy, 1972 (Nematoda: Pharyngodonidae), a parasite of African fishes. Helminthologia. Košice, Slovak republic: Parasitological Institute SAS, 2012, roč. 49, č. 2, s. 115-118. ISSN 0440-6605. doi:10.2478/s11687-012-0023-0.

  2010

  1. MAŠOVÁ, Šárka, Petr WANDROL a Vlastimil BARUŠ. COMPARISON OF ESEM AND SEM IN MORPHOLOGY STUDIES OF PARASITIC VERTEBRATE NEMATODE. In Mikroskopie 2010. 2010.
  2. MAŠOVÁ, Šárka, František MORAVEC, Vlastimil BARUŠ a Mária SEIFERTOVÁ. Redescription, systematic status and molecular characterisation of Multicaecum heterotis Petter, Vassiliades et Marchand, 1979 (Nematoda: Heterocheilidae), an intestinal parasite of Heterotis niloticus (Osteichthyes: Arapaimidae) in Africa. Folia Parasitologica. Česká republika: Institute of Parasitology, Acad. Sci., 2010, roč. 57, č. 4, s. 280-288. ISSN 0015-5683.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ a František MORAVEC. SEM observation on Procamallanus (Procamallanus) laeviconchus (Wedl, 1861). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.
  4. MAŠOVÁ, Šárka a Vlastimil BARUŠ. Structure of cephalic end and eggs of Cithariniella khalili Petter, Vassiliades & Troncy, 1972 (Pharyngodonidae). In 18. helmintologické dny. 2010. ISBN 978-80-210-5244-4.

  2009

  1. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
  2. MORAVEC, František, Miloslav JIRKŮ, Harrison CHARO-KARISA a Šárka MAŠOVÁ. Mexiconema africanum sp. n. (Nematoda: Daniconematidae) from the catfish Auchenoglanis occidentalis from Lake Turkana, Kenya. Parasitology Research. Berlin: Springer, 2009, roč. 105, č. 4, s. 1047-1052. ISSN 0932-0113.
  3. MAŠOVÁ, Šárka, Vlastimil BARUŠ, Iveta HODOVÁ, Petr KOUBEK a Božena KOUBKOVÁ. Redescription of Parapharyngodon micipsae (Seurat 1917) (Nematoda Pharyngodonidae) from the new host Tarentola parvicarinata Joger 1980 (Squamata Gekkonidae). Tropical Zoology. Italy: CENTRO STUDIO FAUNISTICA ECOLOGIA TROPIC, 2009, roč. 22, č. 2, s. 243-255. ISSN 0394-6975.

  2008

  1. URBANOVSKÁ, Jana. Hodnocení úspěšnosti operací OSN na udržení míru se zaměřením na Afriku. In Bureš, Oldřich (ed.): Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 71-87. ISBN 978-80-7380-142-7.
  2. HOLOUBEK, Ivan, Jana KLÁNOVÁ a Pavel ČUPR. How much do we know about the POPs in Africa? MONET_AFRICA - Development of the air monitoring of POPs. Organohalogen Compounds. 2008, roč. 2008, č. 70, s. 958-961. ISSN 1026-4892.
  3. URBANOVSKÁ, Jana. Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, č. 3, s. 22-46. ISSN 0323-1844.

  2004

  1. HYNEK, Nikola. Africké dilema: kontinent rozdělený otázkou genetických modifikací. Global Politics. 2004, roč. 4, č. 1, s. nečíslováno, nečíslován. ISSN 1213-7685.
  2. SVOBODA, Jiří. From the Nile to the Danube: An introduction. Anthropologie 42. ČR: Moravské zemské muzeum Brno, 2004, roč. 2004, č. 42, s. 199-201. ISSN 0323-1119.
  3. BENDA, Petr, Pavel HULVA a Jiří GAISLER. Systematic status of African populations of Pipistrellus pipistrellus complex (Chiroptera: Vespertilionidae), with a description of a new species from Cyrenaica, Libya. Acta Chiropterologica. Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004, roč. 6, č. 2, s. 193-217. ISSN 1508-1109.

  1989

  1. BLAŽEK, Václav. Paralení procesy ve vývoji indoevropského a afroasijského kořene. Jazykovědné aktuality. Praha: Jazykovědné sdružení při ČSAV, 1989, roč. 28, 1-2, s. 28-33. ISSN 1212-5326.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 2. 2024 17:50