URBANOVSKÁ, Jana. Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu. Mezinárodní vztahy. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2008, roč. 43, č. 3, s. 22-46. ISSN 0323-1844.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu
Název česky Operace OSN na udržení míru v Africe po konci studené války: předpoklady úspěchu
Název anglicky UN peacekeeping operations in Africa in the post-Cold war era: the determinants of success
Autoři URBANOVSKÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání Mezinárodní vztahy, Praha, Ústav mezinárodních vztahů, 2008, 0323-1844.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00035974
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Operace OSN na udržení míru; Afrika; post-bipolární doba; předpoklady úspěchu; řešení konfliktů
Klíčová slova anglicky UN peacekeeping operations; Africa; post-Cold war era; determinants of success; conflict resolution
Štítky Africa, conflict resolution, determinants of success, post-Cold war era, UN peacekeeping operations
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D., učo 79161. Změněno: 17. 6. 2010 17:47.
Anotace
Operace OSN na udržení míru představují jeden z relevantních způsobů řešení konfliktů v době po skončení studené války. Značná část těchto operací směřuje na africký kontinent, kde existuje největší poptávka po řešení konfliktů. Co způsobuje, že jsou některé operace úspěšné a jiné ne? Jaké jsou předpoklady jejich úspěchu? Na základě analýzy dostupné literatury se autorka soustředí na šest determinantů, které hrají roli při určování předpokladů úspěchu operací OSN: podpora v Radě bezpečnosti, jasný a realizovatelný mandát, vybavení operace a její velikost, délka trvání operace, vůle znepřátelených stran konflikt ukončit a podpora africké regionální organizace. Na základě případových studií, deseti operací OSN na udržení míru v Africe, autorka zhodnocuje předpoklady jejich úspěchu a ukazuje tak složitou cestu operací za úspěchem.
Anotace anglicky
UN peacekeeping operations are viewed as a relevant instrument of conflict resolution in the post-Cold war era. A significant part of them operates in Africa, the place with the largest demand for conflict resolution. Why are some operations successful, while others not? What are the determinants of their success? The author focuses on six determinants relevant for the outcome of peacekeeping operations: support of the UN Security Council, clear and feasible mandate, equipment and size of the operation, duration of the operation, will of the belligerents to end the conflict peacefully and support of an African regional organization. Based on case studies representing ten UN peacekeeping operations in Africa, the author evaluates the determinants of success and thus shows the difficult strive of UN peacekeeping for success.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 04:28