URBANOVSKÁ, Jana. Hodnocení úspěšnosti operací OSN na udržení míru se zaměřením na Afriku. In Bureš, Oldřich (ed.): Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 71-87. ISBN 978-80-7380-142-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení úspěšnosti operací OSN na udržení míru se zaměřením na Afriku
Název anglicky The Evaluation of Success of UN Peacekeeping Operations with the focus on Africa
Autoři URBANOVSKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Plzeň, Bureš, Oldřich (ed.): Teorie a praxe postkonfliktní rekonstrukce, od s. 71-87, 17 s. 2008.
Nakladatel Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/08:00051169
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7380-142-7
Klíčová slova česky Operace OSN na udržení míru; hodnocení a předpoklady úspěchu; Afrika
Klíčová slova anglicky UN peacekeeping operations; evaluation and determinants of success; Africa
Štítky Africa, UN peacekeeping operations
Změnil Změnila: Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D., učo 79161. Změněno: 6. 4. 2012 21:40.
Anotace
Operace OSN na udržení míru představují jeden z nejdiskutovanějších způsobů řešení konfliktů. Značná část těchto operací směřuje na africký kontinent, kde existuje největší poptávka po řešení konfliktů. Co způsobuje, že jsou některé operace úspěšné a jiné ne? Jaké jsou předpoklady jejich úspěchu? Autorka v příspěvku poukazuje na problematiku hodnocení a měření úspěchu operací OSN na udržení míru a nastiňuje rámec, ve kterém se pohybují operace na udržení míru v Africe. V tomto světle potom lépe vyniká složitá cesta operací OSN na udržení míru za úspěchem.
Anotace anglicky
UN peacekeeping operations are one of the most discussed instruments of conflict resolution. A significant part of them operates in Africa, the place with the largest demand for conflict resolution. Why are some operations successful, while others not? What are the determinants of their success? In her contribution, the author points at the question of evaluating and measurement of the success of UN peacekeeping operations and outlines the framework in which UN peacekeeping operations in Africa operate. In this perspective, the difficult strive of UN peacekeeping operations for success can be understood better.
VytisknoutZobrazeno: 28. 1. 2022 03:43