SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury (The interdependence of identity and legitimacy in the sociology of culture). In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, p. 117-131, 14 pp. ISBN 80-223-1917-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury
Name (in English) The interdependence of identity and legitimacy in the sociology of culture
Authors SZALÓ, Csaba (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Bratislava, Paradigmy sociológie kultury, p. 117-131, 14 pp. 2003.
Publisher Univerzita Komenského
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50000 5. Social Sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/03:00011881
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 80-223-1917-1
Keywords in English identity; legitimacy; culture; Bourdieu; ethnocentrism
Tags Bourdieu, culture, ethnocentrism, identity, legitimacy
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D., učo 5918. Changed: 17/4/2007 22:13.
Abstract
Text nastinuje post-strukturalistické pojetí sociologie kultury v podobě sociologie symbolické moci. Cílem textu je dekonstrukce dualního pojetí sociální identity v díle Pierra Bourideu. Kritická interpretace konceptuální duality distinkce nebo diference postupuje cestou odhalení představy lokalizovatelnosti subjektů, jenž působí v pozadí jako jejich předpoklad. Pojem identity vycházející z představy lokalizovatelnosti subjektů je nerozlučně propleten s otázkou legitimity a tím pádem i se vztahy dominace.
Abstract (in English)
The article outlines a post-strucuralist approach to the sociology of culture that is based on the focus on symbolic power.
Links
GA403/01/1107, research and development projectName: Formování nových sociálních identit jako důsledek krize legitimity ve střední a východní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Formation of social identities and legitimation crisis in Central and Eastern Europe
PrintDisplayed: 15/7/2024 19:28