Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2019

  1. PINKOVÁ, Aneta. Lobbying Legitimacy in the Czech Republic. In 24TH ANNUAL CONFERENCE OF CEPSA. 2019.

  2009

  1. DUFEK, Pavel. Fortress Europe or Pace-Setter? Identity and Values in an Integrating Europe. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2009, XVI, No 1, p. 44-62. ISSN 1211-3247.

  2007

  1. STEJSKAL, Jan. Antický mýtus: Oidipus a Sfinga (Ancient myth: Aedipus and Sfinga). In Právní a ekonomické problémy současnosti II. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o., Nádražní 733/176, 702 00 Ostrava-Přívoz, v koedici s B.I.B.S.,a.s., Lidická 81, 602 00 Brno, 2007, p. 154-163. ISBN 978-80-87071-25-0.
  2. HLAVÁČEK, Petr. Prezidentské volby v Bělorusku 2006 aneb Lukašenkova hra na legitimitu. Politologický časopis. 2007, vol. 14, No 1, p. 15-32. ISSN 1211-3247.

  2005

  1. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti (Private Military and Security Companies). Vojenské rozhledy. Praha: AVIS Ministerstvo obrany České republiky, 2005, XIV, No 4, p. 77-85. ISSN 1210-3292.

  2003

  1. SZALÓ, Csaba. O propojenosti identity a legitimity v sociologii kultury (The interdependence of identity and legitimacy in the sociology of culture). In KVASNIČKOVÁ, Adela. Paradigmy sociológie kultury. Bratislava: Univerzita Komenského, 2003, p. 117-131, 14 pp. ISBN 80-223-1917-1.

  1999

  1. RABUŠIC, Ladislav and Tomáš SIROVÁTKA. Český sociální stát a jeho legitimita (The Czech Welafre State and Its Legitimacy). Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AVČR, 1999, vol. 35, No 4, p. 397-421. ISSN 0038-0288.
  2. PŠEJA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a jeho legitimita (International Penal Court and its Legitimacy). Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií MU. Brno: MU, 1999, 1., 0., p. 5-9.
  3. RABUŠIC, Ladislav and Tomáš SIROVÁTKA. The Czech Welfare State and its Legitimacy. Polish Sociological Review. Warsaw: Polish Academy of Sciences, 1999, vol. 126, No 2, p. 239-253. ISSN 1231-1413.

  1995

  1. MAREŠ, Petr. Legitimacy. In Social Consequencies of a Change in an Ownership. Brno: Masarykova Universita, 1995, p. 53-69. není. ISBN 80-210-1204-8.

  1994

  1. MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Entitelment Mentality and Legitimacy of Privatization in Industry (The Entitlement Mentality and the Legitimacy of Privatization in Industry.). In SPFFBU. G35, 1994. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1994, p. 78-97. SPFFBU G 35. ISBN 80-210-0925-X.
  2. MUSIL, Libor and Petr MAREŠ. The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatizated Enterprises. (The Legitimacy of Privatization: Two Case Studies of Privatized Enterprises.). Czechoslovak Sociological Review. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1994, vol. 2, No 2, p. 187-199. ISSN 1210-3861.
Display details
Displayed: 16/6/2024 10:06