GAISLER, Jiří a Jan ZUKAL. Ecomorphometry of Myotis daubentonii and M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - a Palearctic-Nearctic comparison. Mammalia. Paris: Muséum national d'Histoire naturelle, 2004, roč. 68, č. 4, s. 275-282. ISSN 0025-1461.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ecomorphometry of Myotis daubentonii and M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - a Palearctic-Nearctic comparison
Název česky Ekomorfometrie netopýrů Myotis daubentonii a M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - palearkticko-nearktické srovnání
Autoři GAISLER, Jiří (203 Česká republika, garant) a Jan ZUKAL (203 Česká republika).
Vydání Mammalia, Paris, Muséum national d'Histoire naturelle, 2004, 0025-1461.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Francie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.269
Kód RIV RIV/00216224:14310/04:00010861
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000226595100003
Klíčová slova anglicky Morphometry; vicariance; Myotis daubentonii; Myotis lucifugus; Leuconoe; Chiroptera
Štítky Chiroptera, Leuconoe, morphometry, Myotis daubentonii, Myotis lucifugus, vicariance
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Gaisler, DrSc., učo 2111. Změněno: 21. 1. 2005 15:12.
Anotace
The Palearctic Myotis daubentonii and the Nearctic Myotis lucifugus have traditionally been included into the subgenus Leuconoe due to their similar ecology and morphology. Recent molecular genetic analysis did not support this view since each of the two species was found to belong to another clade. The present paper is based on the analysis of eight external and 12 cranial characters in a sample of 158 M. daubentonii and 113 M. lucifugus, both species being represented by their nominate subspecies. ANOVA, t-test and principal component analysis (PCA) were used to test the variability and the impact of characters on interspecific differences. Significant sexual dimorphism was found mainly in M. daubentonii (females larger), hence in further analyses, males were separated from females. In both sexes, significant specific differences were found in most of the measurements, M. lucifugus having higher population averages than M. daubentonii. Only ca 50% of variability was observed on the first two PC axes in external characters but positive loadings suggested longer ears and tragi in M. lucifugus and negative loadings - longer feet and toe claws in M. daubentonii. PCA performed on cranial measurements provided ca 70% of variability in each sexe. Insignificant specific differences on the first axis, influenced mainly by length variables of the skull including toothrows and mandible, suggest adaptations to analogous foraging strategies and diets. The projection of specimens onto the second and third principal components demonstrated significant differences between the species; these two axes were dominated by breadth and height of braincase, and interorbital constriction, respectively. The difference in the shape of neurocrania suggests different phylogenetic history in each of the species. The two bats are typical vicariants but their hunting habits do not seem to be identical, M. daubentonii appears to be more adapted to glean the water surface than M.lucifugus.
Anotace česky
Práce se zabývá srovnáním jednoho amerického a jednoho eurasijského druhu netopýra, které si jsou velmi podobné a byly dříve zařazovány do stejného podrodu. Zkoumané morfometrické znaky se týkají tělesných rozměrů, hmotnosti a zejména rozměrů na lebce a dentici. Kvantitativní data byla podrobena statistické analýze. Výsledky potvrdily nedávno publikovanou molekulárně genetickou studii, podle níž si tyto druhy nejsou příbuzné a jejich podobnost je důsledkem adaptace k podobnému způsobu života. Naše studie však ukazuje, že eurasijský Myotis daubentonii je více přizpůsoben ke sběru potravy z vodní hladiny než americký M. lucifugus.
Návaznosti
GA206/02/0961, projekt VaVNázev: Situace Pipistrellus pipistrellus superspecies v České republice
Investor: Grantová agentura ČR, Situace Pipistrellus pipistrellus superspecies v České republice
MSM 143100010, záměrNázev: Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Časoprostorová dynamika biodiverzity v ekosystémech střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2022 12:52