FADRUS, Pavel, Vladimír SMRČKA, Tomáš SVOBODA, Karel MÁCA a Eduard NEUMAN. Měření intrakraniálního tlaku při stereotaktické evakuaci spontánního intracerebrálního krvácení. In Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta. Liberec: NCH odd. Neurocentrum Liberec, 2004. s. 43-44. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Měření intrakraniálního tlaku při stereotaktické evakuaci spontánního intracerebrálního krvácení.
Název anglicky Monitoring of Intracerebral Pressure during Stereotactic Evacuation of Intracerebral Hemorrhagie
Autoři FADRUS, Pavel (203 Česká republika), Vladimír SMRČKA (203 Česká republika, garant), Tomáš SVOBODA (203 Česká republika), Karel MÁCA (203 Česká republika) a Eduard NEUMAN (203 Česká republika).
Vydání Liberec, Pracovní dny ČNCHS 2004 - Finální program a abstrakta, od s. 43-44, 2 s. 2004.
Nakladatel NCH odd. Neurocentrum Liberec
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.037
Kód RIV RIV/00216224:14110/04:00012262
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISSN 1210-7859
UT WoS 000232754200005
Klíčová slova anglicky intracerebral haemorrhage; stereotactic evacuation; intracranial pressure
Štítky intracerebral haemorrhage, Intracranial pressure, stereotactic evacuation
Změnil Změnila: Olga Pazderková, učo 46958. Změněno: 18. 6. 2009 12:56.
Anotace
Spontánní intracerebrální hematom svou přítomností akutně zvyšuje intrakraniální objem současně se změnou mozkové compliance, což způsobuje nárůst intrakraniálního tlaku/ ICP/ s poklesem mozkové perfúze. Analyzovali jsme hodnoty a vztah peroperačně monitorovaného ICP u spontánního intracerebrálního hematomu při jeho stereotaktické evakuaci s porovnáním hodnot před a po evakuaci,se záznamem tlakových hodnot v mozkovém parenchymu a v hematomu současně s analýzou zaznamenané křivky ICP. Hodnotili jsme tlakové změny u 38 pacientů se spontánním supratentoriálním intracerebrálním krvácením operovaných na našem pracovišti .K evakuaci jsme použili frame- based stereotaxi s Riechert Mundingerovým přístrojem a CT lokalizací. Měření hodnot ICP a tlakových změn během stereotaktického výkon před a po evakuací hematomu v mozkovém parenchymu a v hematomu bylo prováděno intraparenchymovým tlakovým čidlem fy Codman.Provedli jsme analýzu záznamu ICP u jednotlivých měření s určením stupně jeho dekompenzace a stabilizace. Hodnotili jsme vztah mezi hodnotami ICP před a po stereotaktické evakuaci hematomu k posouzení jejich dynamických změn. Získaná data s analýzou tlakových změn při stereotaktické evakuaci u spontánního intracerebrálního hematomu ukazují, že tento výkon nejen redukuje vstupní ICP zvýšený přítomností krvácení,ale optimalizuje i mozkovou compliance a tím přispívá ke snížení rizika sekundárního poškození mozku. Věříme,že tyto naše první výsledky současně s dalšími nám pomohou zlepšit péči o pacienty se spontánním mozkovým krvácením.
Anotace anglicky
Spontaneous intracerebral haematomas acutely increase intracranial volume and reduce intracranial compliance. We analyse relationship between the preoperative intracranial pressure /ICP/ before and after stereotactic evacuation with recording of the intraparenchymal ICP and pressure in haematoma, with the analysis of the amplitude and form of the ICP note. There were 38 patients with supratentorial spontaneous intracerebral haematoma /ICH/. We have used frame-based stereotaxy with the Riechert-Mundingerś stereotactic system and the CT localisation. The ICP during stereotactic evacuation was measured peroperatively by parenchymal set, fy Codman. We have also analysed the form of the ICP note together with assessment of the level of decompensation. Our data and the analysis of dynamic changes occurring during the stereotactic evacuation suggest that this procedure significantly reduces the ICP caused by ICH and we believe that our results can improve management of patients with spontaneous intracerebral haematoma.
Návaznosti
ND6862, projekt VaVNázev: Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tlaku při sterotaktické evakuaci u spontánních mozkových krvácení
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Monitorování intraparenchymového a intrahematomového tisku při sterotaktické evakuaci u spontánních mozkových krvácení
VytisknoutZobrazeno: 11. 8. 2022 20:28