POLČÁK, Radim a Julia HÖRNLE. Možnosti a perspektivy on-line rozhodčího řízení v České republice a Spojeném království. Právní fórum : český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2005, roč. 2, č. 2, s. 45-50. ISSN 1214-7966.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Možnosti a perspektivy on-line rozhodčího řízení v České republice a Spojeném království
Název anglicky Potential and Perspectives of On-line arbitration in Czech Republic and United Kingdom
Autoři POLČÁK, Radim a Julia HÖRNLE.
Vydání Právní fórum : český právnický měsíčník, Praha, ASPI Publishing, 2005, 1214-7966.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova anglicky on-line arbitration; internet
Štítky internet, on-line arbitration
Změnil Změnil: doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Změněno: 17. 3. 2005 14:15.
Anotace
Článek se v komparaci české a britské úpravy rozhodčího řízení vyjadřuje k možnostem argumentace užití služeb informační společnosti v rozhodčím procesu.
Anotace anglicky
The article uses comparative approach to Czech and British arbitration law to explain possibilities of use of information society services in arbitrary processes.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2021 09:12