ČEŠKOVÁ, Eva, T. NOVOTNÝ, A. FLORIÁNOVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, roč. 101, č. 2, s. 92-97. ISSN 1212-0383.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace
Název česky Snášenlivost a bezpečnost antipsychotik druhé a třetí generace
Název anglicky Safety and tolerability of second and third generation antipsychotics.
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant), T. NOVOTNÝ (203 Česká republika), A. FLORIÁNOVÁ (203 Česká republika) a Vítězslav PÁLENSKÝ (203 Česká republika).
Vydání Česká a slovenská psychiatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2005, 1212-0383.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00013697
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky second and third generation antipsychotics; extrapyramidal side effects; morbidity; mortality; prolongation of QT interval
Štítky extrapyramidal side effects, morbidity, mortality, prolongation of QT interval
Změnil Změnila: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., učo 726. Změněno: 12. 3. 2009 10:42.
Anotace
Autoři se nejprve zabývají vývojem nových antipsychotik. V popředí zájmu jsou nyní nová antipsychotika, také nazývaná atypická nebo antipsychotika druhé a třetí generace. I když jsou spojena s menším výskytem vedlejších extrapyramidových účinků, mohou způsobit jiné vedlejší účinky. Tyto mohou být problematické, protože schizofrenní nemocní jsou zatížení vyšší morbiditou a mortalitou na kardiovaskulární onemocnění bez ohledu na léčbu. K těmto vedlejším účinkům patří přírůstek hmotnosti, narušení glukózového metabolismu, dyslipidémie a prodloužení QT intervalu. Jsou shrnuty dosavadní znalosti o této problematice. Na závěr jsou uvedeny vlastní údaje týkající se výskytu prodloužení QT u neselektované populace nemocných hospitalizovaných na Psychiatrické klinice FN v Brně-Bohunicích. Zjištěný výskyt (4,1% léčených) je menší než v dostupné literatuře. Je to zřejmě způsobeno změnou preskripce ve smyslu preference antipsychotik druhé generace, užíváním obecně nižších dávek a informovaností lékařů o tomto fenoménu.
Anotace anglicky
At first the authors deal with new antipsychotics. In the centre of interest there are new antipsychotics, often referred to as atypical or antipsychotics of the second or third generation. The atypical antipsychotics carry less risk of EPS, however, they can cause other side effects. These can be a problem, because schizophrenic patientes have higher rate of morbidity and mortality from cardiovascular disease independent from trestment These side effects include weight gain, diagetes, hyperlipidemia and QT prolongation. The published data concerning this topic are summarized. Finally the data concerning the QZ prolongation in unselected population of hospitalised psychiatric patients at Brno psychiatric department are presented. The occurence (4.1% of patients)of abnormal QTc was lower than in the so-far availablew literature. This could be connected with the change of spectrum of antipsychotics used, the general trend to use lower doses of antipsychotics and prescribers increasing awareness about this phenomenon.
Návaznosti
MSM0021622404, záměrNázev: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
NA7424, projekt VaVNázev: Molekulárně genetické aspekty proarytmického působení neantiarytmických preparátů
Investor: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Výzkum a vývoj v oblasti Kardiovaskulárních chorob
VytisknoutZobrazeno: 3. 3. 2021 10:54