KADEČKA, Stanislav. Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu (The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court). In Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta. p. 16-17. ISBN 80-210-3677-X. 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích v české právní úpravě a judikatuře Ústavního soudu
Name (in English) The Ordinances on Local Charges in the Czech Legal Regulation and Jurisdiction of the Czech Constitutional Court
Authors KADEČKA, Stanislav.
Edition 1. vyd. Brno, Financování územní samosprávy ve sjednocující se Evropě, p. 16-17, 2 pp. 2005.
Publisher Masarykova univerzita v Brně - Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Law
ISBN 80-210-3677-X
Keywords in English local ordinances; local charges; constitutional court
Tags Constitutional Court, local charges, local ordinances
Changed by Changed by: JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D., učo 8807. Changed: 16/5/2005 14:12.
PrintDisplayed: 14/4/2024 17:22