HÁJEK, Roman, Luděk POUR, Marta KREJČÍ and Zdeněk ADAM. Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy (Scientific and health care registration of clinical data in electronic form - Case study on multiple myeloma). Klinická onkologie. Brno: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, suppl., suppl., p. 73 - 78. ISSN 0862-495X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Elektronická forma parametrické registrace dat pro klinický význam i praxi v onkologii - Případová studie myelomy
Name (in English) Scientific and health care registration of clinical data in electronic form - Case study on multiple myeloma
Authors HÁJEK, Roman (203 Czech Republic, guarantor), Luděk POUR (203 Czech Republic), Marta KREJČÍ (203 Czech Republic) and Zdeněk ADAM (203 Czech Republic).
Edition Klinická onkologie, Brno, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2004, 0862-495X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30102 Immunology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/04:00011105
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords in English myeloma; parameter; database
Tags database, myeloma, parameter
Changed by Changed by: Jana Křivá, učo 142614. Changed: 26/5/2005 13:10.
Abstract
Na příkladu mnohočetného myelomu autoři ukázali, jak lze v praxi kvalitně a rychle nastavit parametrizaci dat nemocných. Kvalitního výsledku lze dosáhnout při respektování několika klíčových zásad. Jednou z hlavních zásad je využívání kvalitních guidelines pro danou diagnózu.Praktická doporučení s příklady zpracování a diskusí nad souvisejícími problémy jsou obsahem sdělení.
Abstract (in English)
The practical steps leading to parametrization of patientś data are reviewed in this article. Authors demonstrate using example of multiple myeloma data set that this process can be feasible in our condition and outcome will keep high level of quality if several key instructions are observed especially work with referential guidelines. Practical recommendations and other related aspect of this process are discussed in this paper.
Links
MSM 141100003, plan (intention)Name: Zevní prostředí - karcinogeneze - onkologie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 15/5/2021 09:34