ŠIBOR, Jiří. Dramatizace zkušenosti s/z aplikací při výuce stereochemie. In Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 180, CD-ROM. ISBN 80-210-3612-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dramatizace zkušenosti s/z aplikací při výuce stereochemie
Autoři ŠIBOR, Jiří.
Vydání Brno, Mezinárodní seminář didaktiků chemie. Sborník příspěvků. od s. 180, CD-ROM, 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita v Brně
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-210-3612-5
Klíčová slova anglicky dramatizace; stereochemie; fixace; motivace; kreativita
Štítky dramatizace, fixace, kreativita, motivace, stereochemie
Změnil Změnil: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D., učo 2697. Změněno: 27. 5. 2005 12:17.
Anotace
Dramatizace jako výuková metoda má své kořeny u Jana Amose Komenského škola hrou, ale pravděpodobně již dávno před Komenským, kdy jistě byla formou předávání zkušeností následujícím generacím. Na poli stereochemie, čili v souvislostech s prostorovou představivostí o stavbě a procesech na molekulární a submolekulární úrovni, může být vhodnou, názornou motivační a fixační metodou výuky. Navíc vede žáky k tvořivosti, někdy snad až k fabulacím. Pro, a nejen, budou-cí učitele je také metodou překonání ostychu prezentovat se před ostatními; rozvíjí rétorické schopnosti, včetně prvků nonverbální komunikace. Stavbu atomů a molekul (3-D), stejně jako jejich chování (především reakční změny mechanismy reakcí), lze prezentovat dramatickými formami (pantomimou, činohrou a snad i muzikálem). Učitel i žák vystupují jako herci, režiséři, dirigenti, moderátoři či diváci. Metoda dra-matizace se osvědčila nejen jako zábavný motivační prvek, ale také jako fixační, při výuce organické chemie a stereochemie na PdF MU v Brně. Výsledky studentů tento závěr potvrzují.
VytisknoutZobrazeno: 23. 9. 2023 07:26