KUČEROVÁ, Hana, Petra NAVRÁTILOVÁ and Michal ČERNÍK. Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data (Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data). Psychiatrie. Paha: Tigis, 2005, vol. 9, suppl. 1, p. 64-65. ISSN 1211-7579.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
Name in Czech Poruchy paměti u nemocných s první epizodou schizofrenie: vlastní data
Name (in English) Memory disorders in patients with first episode of schizophrenia: our data
Authors KUČEROVÁ, Hana (203 Czech Republic, guarantor), Petra NAVRÁTILOVÁ (203 Czech Republic) and Michal ČERNÍK (203 Czech Republic).
Edition Psychiatrie, Paha, Tigis, 2005, 1211-7579.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14330/05:00013834
Organization unit Faculty of Informatics
Keywords in English memory; neuropsychology; schizophrenia
Tags memory, neuropsychology, schizophrenia
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., učo 23265. Changed: 30/6/2008 11:14.
Abstract
Práce prezentuje výsledky vyšetření paměťových funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie.
Abstract (in English)
This work presents results of memory assessment in patients with first episode of schizophrenia.
Links
MSM0021622404, plan (intention)Name: Vnitřní organizace a neurobiologické mechanismy funkčních systémů CNS
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
NR7990, research and development projectName: Ověření a posouzení dynamiky profilu kognitivních funkcí u nemocných s depresivní a schizofrenní poruchou.
Investor: Ministry of Health of the CR, Ministry of Agriculture R&D Programme
PrintDisplayed: 26/10/2021 10:58