POLČÁK, Radim. Nekalosoutěžní agrese na internetu (Unfair competitive aggression on the internet). Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví. Praha: C.H.Beck, 2005, vol. 13, No 13, p. 473-477. ISSN 1210-6410.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nekalosoutěžní agrese na internetu
Name (in English) Unfair competitive aggression on the internet
Authors POLČÁK, Radim (203 Czech Republic, guarantor).
Edition Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C.H.Beck, 2005, 1210-6410.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14220/05:00013935
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English unfair competition; internet
Tags internet, Unfair competition
Changed by Changed by: prof. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., učo 21177. Changed: 20/12/2005 22:01.
Abstract
Článek se zabývá typickými formami agresivního nekalosoutěžního jednání v prostředí celosvětové sítě internet.
Abstract (in English)
The article describes typical forms of unfair competitive aggression on the internet.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 7/7/2022 15:51