KRBEK, Michael a Jana MUSILOVÁ. Representation of the Variational Sequence by Differential Forms. Acta Applicandae Mathematicae. Kluwer, 2005, roč. 88 / 2005, č. 1, s. 177-199. ISSN 0167-8019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Representation of the Variational Sequence by Differential Forms
Název česky Reprezentace variační posloupnosti diferenciálními formami
Autoři KRBEK, Michael (203 Česká republika, garant) a Jana MUSILOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Acta Applicandae Mathematicae, Kluwer, 2005, 0167-8019.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.456
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00012697
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000231706600003
Klíčová slova česky variační posloupnost konečného řádu; diferenciální formy; reprezentace
Klíčová slova anglicky finite order variational sequence; differential forms; representation
Štítky differential forms, finite order variational sequence, representation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 23. 6. 2009 22:37.
Anotace
In the paper the representation of the finite order variational sequence on fibered manifolds in field theory is studied. The representation problem is completely solved by a generalization of the integration by parts procedure using the concept of Lie derivative of forms with respect to vector fields along canonial maps of prolongatios of fibered manifolds. A close relationship between the obtained coordinate invariant representation of the variational sequence and some familiar objects of physics, such as Lagrangians, dynamical forms, Euler-Lagrange mapping and Helmholtz-Sonin mapping is pointed out and illustrated by examples.
Anotace česky
Článek se zabývá studiem reprezentace variační posloupnosti koneného řádu v teorii pole na fibrovaných varietách. Problém reprezentace je kompletně vyřešen pomocí zobecnění integrace per partes a použitím Lieovy derivace forem podle vektorových polí podél kanonických zobrazení prodloužení fibrovaných variet. Je zdůrazněn vztah mezi získnou souřadnicově invariantní reprezentací variační posloupnosti a známými fyziklními objekty - Lagrangiány, dynamickými formami, Eulerovým-Lagrangeovým zobrazením, Helmholtzovým-Soninovým zobrazením.
Návaznosti
GA201/03/0512, projekt VaVNázev: Geometrická analýza a její aplikace ve fyzice
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622409, záměrNázev: Matematické struktury a jejich fyzikální aplikace
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 3. 8. 2021 23:08