BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK. CGH microarrays: detekcia "zlomov" v genóme (arrayCGH : detection of breakpoints in the genome.). In Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. Brno: Česká společnosti pro analytickou cytologii, 2005. p. 103-104. ISBN 80-239-5155-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name CGH microarrays: detekcia "zlomov" v genóme
Name in Czech CGH microarraye: detekce zlomů v genomu.
Name (in English) arrayCGH : detection of breakpoints in the genome.
Authors BUDINSKÁ, Eva, Jiří JARKOVSKÝ and Ladislav DUŠEK.
Edition Brno, Sborník abstraktů konference se zahraniční účastí. Analytická cytometrie III. p. 103-104, 2 pp. 2005.
Publisher Česká společnosti pro analytickou cytologii
Other information
Original language Slovak
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10103 Statistics and probability
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 80-239-5155-6
Keywords in English CGH; microarrays; breakpoint detection
Tags breakpoint detection, CGH, microarrays
Changed by Changed by: Mgr. Eva Budinská, Ph.D., učo 40822. Changed: 30/4/2006 12:59.
Abstract
CGH microarrays je pomerne nová, v súčasnosti široko uplatňovaná technológia analýzy genómu. Pomocou nej sa odhaľujú zmeny v počte kópií génov alebo chromozómov (tzv. copy number changes), prípadne iné chromozómové prestavby, teda sa analyzuje priamo DNA. Základnou využívanou metódou porovnávania je komparatívna genómová hybridizácia (CGH). Keďže zmeny v počte kópií génov (napr. u nádorov) zasahujú väčšinou širšie oblasti DNA, môžeme očakávať, že jednotlivé zmeny budú aj graficky viditeľné v podobe segmentov. Časti, ktoré tieto segmenty oddeľujú sa nazývajú zlomy a úlohou väčšiny štatistických metód pre analýzu CGH arrayí je tieto zlomy čo najpresnejšie detekovať. Časti, ktoré tieto segmenty oddeľujú sa nazývajú zlomy a úlohou väčšiny metód je tieto zlomy čo najpresnejšie detekovať. Gény, ktoré tieto segmenty tvoria spolu susedia, teda sú priestorovo závislé. Túto priestorovú informáciu je výhodné pri hľadaní chromozómových aberácií využiť, pretože redukuje šum a zvyšuje dôveryhodnosť detekovaných zmien. Metódy ktoré túto informáciu využívajú sa teda odlišujú od klasických techník využívaných pri analýze expresných microarrays.
Abstract (in Czech)
Neznámý popis výsledku
Abstract (in English)
Unknown description
Links
1ET208120511, research and development projectName: Implementace a validace robustního znalostního analytického systému UIRON pro oblast onkologie
Investor: Academy of Sciences of the Czech Republic, Information society (National programme of research)
PrintDisplayed: 3/3/2021 10:44