TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ. Symbol a symbolika v právu (Symbol and Symbolism in Law). 2005.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Symbol a symbolika v právu
Name in Czech Symbol a symbolika v právu
Name (in English) Symbol and Symbolism in Law
Authors TYL, Tomáš and Karin BRZOBOHATÁ.
Edition 2005.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Akademie heraldických nauk ČR, o.s.
Organization unit Faculty of Law
Keywords in English symbol; symbolism; law;
Tags Law, symbol, symbolism
Changed by Changed by: JUDr. Karin Brzobohatá, Ph.D., učo 71. Changed: 4/4/2010 10:33.
Abstract
První ročník konference "Symbol a symbolika v právu" byl rozdělen na dvě základní části - "Symbol a symbolika v právu - teorie a paradigmata" a "Právní symbolika (historické a pozitivně-právní aspekty)". V rámci konference se setkali odborníci z různých vědních oborů, jak právníci, tak i historikové, sociologové, politologové a mnoho dalších. Konference proběhla pod záštitou Katedry právní teorie PrF MU a Akademie heraldických nauk ČR, o.s.
Abstract (in English)
First annual volume of conference "Symbol and symbolism in Law" was divided into two basic parts - "Symbol and symbolism in Law - theory and paradigm" and "Legal symbology (historical and positive-law aspects)". There participated specialists from miscellaneous branches of science, especially lawyers, as well as historians, sociologists, polimetricians etc. Conference was protected by Masaryks University - resp. Faculty of Law - Deparetment of Legal Theory and Academy of heraldic sciences of Czech Republic.
PrintDisplayed: 12/4/2024 17:06