SVOBODA, Marek, Jiří VYSKOČIL a Jana NOVÁKOVÁ. Statiny v onkologii. Klinická farmakologie a farmacie, Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 155-159. ISSN 1212-7973.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Statiny v onkologii
Název anglicky Statins in incology
Autoři SVOBODA, Marek (203 Česká republika, garant), Jiří VYSKOČIL (203 Česká republika) a Jana NOVÁKOVÁ (203 Česká republika).
Vydání Klinická farmakologie a farmacie, Konice, Solen, s.r.o. 2005, 1212-7973.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00031188
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky statins;HMG-CoA;human tumours;oncogenesis
Štítky HMG-CoA, human tumours, oncogenesis, Statins
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., učo 19402. Změněno: 17. 3. 2010 13:05.
Anotace
Statiny jsou látky blokující biosyntézu cholesterolu inhibicí klíčového enzymu jeho metabolické dráhy, 2-hydroxy-2-metylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reduktázy. Řada velkých klinických studií prokázala u statinů dobrou toleranci, relativní bezpečnost a především účinnost, která se projevila snížením kardiovaskulární morbidity a mortality u pacientů s hypercholesterolémií, kde jsou tato hypolipidemika primárně indikována. Preklinický výzkum za posledních 5 let dokázal, že statiny vykazují v buněčných systémech pleiotropní efekt. Ten je důsledkem jejich přímého i nepřímého působení na regulační mechanizmy buněčného cyklu, diferenciace, apoptózy a na řadu dalších fyziologických dějů, které hrají důležitou roli i v procesu onkogeneze. Abychom však byli schopni zodpovědně posoudit skutečný přínos statinů pro chemoprevenci nebo pro terapii nádorových onemocnění, bude nezbytné přímo za tímto účelem uskutečnit více prospektivních klinických studií. Do té doby bychom ale rozhodně neměli opomíjet stávající indikace používání statinů, neboť kardiovaskulární onemocnění jsou jednou z nejčastějších příčin úmrtí i u onkologických pacientů.
Anotace anglicky
Statins are the most frequently used hypolipidaemic drugs, lowering cholesterol by inhibition of the key enzyme of cholesterol biosynthesis, the 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase (HMG-CoA). This enzyme is responsible for the production of mevalonic acid, the main precursor of cholesterol synthesis. A number of clinical trials show that statins are well tolerated, relatively safe and very efficient drugs that significantly decrease cardiovascular morbidity and mortality in patients suffering from hypercholesterolaemia, which is the main indication for prescription of statins. Within the last five years, the results of preclinical research have proven the pleiotropic effects of statins in cell systems which are due to their direct or indirect influence on regulation of mechanisms such as the cell cycle, differentiation and apoptosis. These physiological processes play an important role in oncogenesis and, therefore, the role of statins in oncology is being seriously discussed.
VytisknoutZobrazeno: 28. 10. 2020 19:52