HYÁNEK, Vladimír. Kritika konceptu sociální ekonomiky (Review of the social economy concept). In Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. 1. vyd. Ústi nad Labem: Univerzita J.E.Purkyne, 2005. p. 214-225. ISBN 80-7044-608-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kritika konceptu sociální ekonomiky
Name (in English) Review of the social economy concept
Authors HYÁNEK, Vladimír.
Edition 1. vyd. Ústi nad Labem, Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy, p. 214-225, 12 pp. 2005.
Publisher Univerzita J.E.Purkyne
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 80-7044-608-3
Keywords in English social company; non-profit sector; social economy
Tags Non-Profit Sector, social company, social economy
Changed by Changed by: Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D., učo 7274. Changed: 18/1/2006 15:07.
Abstract
Příspěvek zkoumá různé přístupy k vymezení sociální ekonomiky, a to především z pozice ekonomické vědy, ačkoliv jsou brány v úvahu i pohledy a vlivy jiné, např. politické. Koncept je srovnáván s konceptem neziskového sektoru, zvažovány jsou shodné prvky i odlišnosti.Jsou analyzovány určující rysy sociální ekonomiky a využitelnost tohoto přístupu při poznávání ekonomické a sociální reality. Jsou také zkoumány charakteristické rysy sociálních podniků s akcentem na typické vzorce fungování.Autor analyzuje slabá místa konceptu, zejména se zaměřením na odhady ekonomické síly subjektů sociální ekonomiky, identifikuje bariéry rozvoje sociální ekonomiky.
Abstract (in English)
Review of the social economy concept
Links
MSM 145600001, plan (intention)Name: Faktory efektivnosti rozvoje regionů České republiky
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Efficiency Factors of the Czech Republic's Regions
PrintDisplayed: 3/3/2024 09:00