PACHERNÍK, J., V. BRYJA, M. EŠNER, P. DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Retinoic acid-induced neural differentiation of P19 embryonal carcinoma cells is potentiated by leukemia inhibitory factor. Physiol. Res., 2005, roč. 54, č. 2, s. 257-262. ISSN 0862-8408.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Retinoic acid-induced neural differentiation of P19 embryonal carcinoma cells is potentiated by leukemia inhibitory factor
Název česky Leukemický inhibiční faktor posiluje neurální diferenciaci embryonálních karcinomových buněk P19 indukovanou kyselinou retinovou
Autoři PACHERNÍK, J. (203 Česko), V. BRYJA (203 Česko), M. EŠNER (203 Česko), P. DVOŘÁK (203 Česko) a Aleš HAMPL (203 Česko, garant).
Vydání Physiol. Res. 2005, 0862-8408.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.806
Kód RIV RIV/00216224:14310/05:00021438
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000229288600016
Klíčová slova anglicky cells
Štítky cells
Změnil Změnil: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., učo 11088. Změněno: 8. 7. 2009 10:48.
Anotace
Leukemia inhibitory factor (LIF) is a cytokine that exhibits proliferating, survival and differentiation activities in a wide range of cell types. Here we show that LIF potentiates retinoic acid-mediated neural induction in pluripotent P19 embryonal carcinoma cells. This activity of LIF was demonstrated by a profounded neural morphology followed by increased expression of neural-specific proteins (N-CAM, III beta-tubulin, and GAP-43), up-regulation of early neural lineage-specific gene Mash-1, and down-regulation of early endoderm-specific genes alfa-fetoprotein and GATA-4. Moreover, LIF also slows growth and increases the level of apoptosis in differentiating cells.
Anotace česky
Leukemický inhibiční faktor je cytokin (LIF), který u mnoha buněčných typů reguluje proliferaci, přežívání a diferenciaci buněk. V této práci jsem ukázali, že LIF posiluje neurální diferenciaci embryonálních karcinomových buněk P19 indukovanou retinovou kyselinou. Tato aktivita LIF se projevuje výraznou neurální morfologií buněk doprovázenou vysokou expresí nervově specifických proteinů (N-CAM, III beta-tubulin, and GAP-43, zvýšením exprese časného nervově specifického genu Mash-1 a snížením exprese endodermálně specifických genů alfa-fetoprotein aGATA-4. LIF také zpomaluje růst a zvyšuje apoptózu u diferencujících buněk.
Návaznosti
AV0Z5039906, záměrNázev: Molekulární a buněčné základy vybraných onemocnění lidského organismu, mechanismy normální a patologické funkce, principy diagnostiky a léčby
GP524/03/P171, projekt VaVNázev: Mechanismy řídící neurální diferenciaci myších embryonálních kmenových buněk in vitro
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
LN00A065, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
MSM 432100001, záměrNázev: Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství.
VytisknoutZobrazeno: 6. 8. 2020 00:44