PACHERNÍK, J., V. BRYJA, M. EŠNER, L. KUBALA, Petr DVOŘÁK a Aleš HAMPL. Neural differentiation of pluripotent mouse embryonal carcinoma cells by retinoic acid - inhibitory effect of serum. Physiol. Res., 2005, roč. 54, č. 1, s. 115-122. ISSN 0862-8408.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Neural differentiation of pluripotent mouse embryonal carcinoma cells by retinoic acid - inhibitory effect of serum
Název česky Neurální diferenciace pluripotentních myších embryonálních karcinomových buněk indukovaná retinovou kyselinou inhibiční efekt séra
Autoři PACHERNÍK, J. (203 Česko), V. BRYJA (203 Česko), M. EŠNER (203 Česko), L. KUBALA (203 Česko), Petr DVOŘÁK (203 Česko) a Aleš HAMPL (203 Česko, garant).
Vydání Physiol. Res. 2005, 0862-8408.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Genetika a molekulární biologie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.806
Kód RIV RIV/00216224:14110/05:00021439
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000227607100014
Klíčová slova anglicky cells
Štítky cells
Změnil Změnil: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D., učo 11088. Změněno: 8. 7. 2009 10:47.
Anotace
This study employs mouse embryonal carcinoma (EC) cells P19 to investigate the effects of serum on RA-induced neural differentiation occurring in a simplified monolayer culture. The data show that mouse EC cells are able to produce neural cells upon exposure to RA even without culture in three-dimensional embryoid bodies (EBs). However, in contrast to standard EBs-involving protocol(s), neural differentiation in monolayer only takes place when complex signaling from serum factors is avoided. This simple and efficient strategy is proposed to serve as a basis for neurodifferentiation studies in vitro.
Anotace česky
V této studii byly analyzovány efekty přítomnosti séra na neurální diferenciaci myších embryonálních karcinomových (EC) buněk P 19 rostoucích v monovrstvě, indukovanou retinovou kyselinou (RA). Výsledky ukazují, že EC buňky jsou schopny produkovat neurální buňky po expozici RA aniž by vyžadovaly kultivaci v trojrozměrných útvarech -.embryoidních tělíscích (EB). Na rozdíl od protokolů zahrnujících formaci EB však při kultivaci v monovrstvě je neurální diferenciace dosaženo pouze v nepřítomnosti faktorů pocházejících ze séra.
Návaznosti
AV0Z5039906, záměrNázev: Molekulární a buněčné základy vybraných onemocnění lidského organismu, mechanismy normální a patologické funkce, principy diagnostiky a léčby
GP524/03/P171, projekt VaVNázev: Mechanismy řídící neurální diferenciaci myších embryonálních kmenových buněk in vitro
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
LN00A065, projekt VaVNázev: Centrum buněčné terapie a tkáňových náhrad
MSM 432100001, záměrNázev: Regulace biologických a technologických procesů pro konkurenceschopné zemědělství.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2020 01:43