CHAMONIKOLASOVÁ, Jana. Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective. In Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová. Praha: Univerzita Karlova, 2005, s. 61-67.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dynamic semantic scales in the theory of functional sentence perspective
Název česky Dynamicko-sémantické škály v teorii funkční větné perspektivy
Autoři CHAMONIKOLASOVÁ, Jana.
Vydání Praha, Aleg(r)ace pro Evu. Papers in Honour of Eva Hajičová, od s. 61-67, 7 s. 2005.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky FSP; dynamic semantic scales; Specification
Štítky dynamic semantic scales, FSP, specification
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Jana Chamonikolasová, Ph.D., učo 109. Změněno: 11. 4. 2010 23:09.
Anotace
In the Brno theory of functional sentence perspective, summarized by Firbas (1992), a sentence is conceived as a field of distribution of communicative dynamism. Each sentence element acts as a communicative unit, carrying a certain degree of communicative dynamism. This degree is determined by contextual, semantic, syntactic, and prosodic factors, and reflects the relative extent to which the unit contributes to the development of communication. Focusing on the semantic factor, this paper provides a brief survey of Firbas's conception of dynamic semantic functions and elaborates his classification of dynamic semantic scales.
Anotace česky
V brněnské teorii funkční větné perspektivy, kterou shrnul Firbas (1992), je věta pojímána jako pole rozložení výpovědní dynamičnosti. Každý větný člen přestavuje komunikativní jednotku, která nese určity stupeň výpovědní dynamičnosti. Tento stupeň je určen kontextovým, sémantickým, syntaktickým a prozodickým faktorem, a odráží míru, kterou jednotka přispívá k dalšímu vývoji komunikace. Článek se soustředí na faktor sémantický; nastiňuje Firbasovu koncepci dynamicko-sémantických funkcí a zpřesňuje Firbasovu klasifikaci dynamicko-sémantických škál.
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2024 04:14