Informační systém MU
DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Text Typology of Resolutions
Název česky Textová typologie rezolucí
Autoři DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga (100 Bulharsko, garant).
Vydání Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11, Brno, Masarykova univerzita, 2005, 1211-1791.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00031406
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky žánr- generická struktura -textová typologie-kontext- obligatorní a fakultativní komponenty-intertextualita-textová kolonie
Klíčová slova anglicky genre; generic structure; text type; context; obligatory and optional structural elements; intertextuality; text colony
Štítky ConTeXt, generic structure, Genre, intertextuality, text colony, text type
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. Mgr. Olga Dontcheva-Navrátilová, Ph.D., učo 5423. Změněno: 31. 1. 2010 21:42.
Anotace
The present paper investigates the generic structure potential and intrageneric variation within a text type in relation to the socio-cultural context in which the communication takes place, the intended text functions and the linguistic means used for the implementation of the purpose at hand. This inquiry scrutinizes the genre of resolutions, taking the example of UNESCO documents, and is a part of a larger study which analyses stylistic variation within the discourse of diplomacy.
Anotace česky
Článek zkoumá generickou strukturu a intragenerickou variaci textového typu s ohledem na situační kontext komunikačního aktu. Zaměřuje se na textové funkce a jazykové prostředky využité k dosažení komunikativního záměru mluvčího. Článek zkoumá žánr rezolucí UNESCO a je součástí širšího výzkumného projektu, který se zabývá stylistickou variací v diplomatickém diskurzu.
Zobrazeno: 28. 5. 2024 02:40