Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Radová Irena (ed.). Laetae segetes iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 225-236. ISBN 978-80-210-4775-4.
  2. URBANOVÁ, Ludmila. Intertextuality as a Merger of Patterns and Genres. In South Bohemian Anglo-American Studies No.2, The Dynamics of the Language System. České Budějovice: University of South Bohemia, Pedagogical Faculty, 2008. s. 55-61. ISBN 978-80-7394-066-9.
  3. URBANOVÁ, Ludmila. Stylistika anglického jazyka. English Stylistics. Brno: Barrister and Principal; Filozofická fakulta MU, 2008. 104 s. Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-29-9.

  2007

  1. OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
  2. CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 32, -, s. 23-35. ISSN 0524-6881.

  2005

  1. CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 61-67. ISBN 80-210-3930-2.
  2. DONTCHEVA-NAVRATILOVA, Olga. Text Typology of Resolutions. Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity, Řada anglistická: Brno Studies in English 31, S11. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 31, S11, s. 19-33. ISSN 1211-1791.
  3. CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005. s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3.

  2004

  1. KŘÍSTEK, Michal. Funkce intertextových vazeb v pentalogii Karla Poláčka (také z hlediska komických efektů). GILK, E. (ed.). In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. Bokovice: František Šalé - ALBERT, 2004. s. 136-145. ISBN 80-7326-025-5.

  2003

  1. STEHLÍKOVÁ, Eva. The encounter between Greek Tragedy and two Czech Playwrights in the Sixties. Eirene. Praha: Ústav pro klasická studia AVČR, 2003, roč. 2003, XXXIX, s. 229-233. ISSN 0046-1628.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 07:09