OKÁČOVÁ, Marie. Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality? In Laetae segetes iterum. 2007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Centones: Recycled Art or the Embodiment of Absolute Intertextuality?
Název česky Centony: recyklované umění či ztělesnění absolutní intertextuality?
Autoři OKÁČOVÁ, Marie (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Laetae segetes iterum, 2007.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00028080
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky antický cento; intertextualita
Klíčová slova anglicky ancient cento; intertextuality
Štítky ancient cento, intertextuality
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Marie Okáčová, Ph.D., učo 52294. Změněno: 7. 12. 2012 20:07.
Anotace
The paper discusses the controversy over literary legitimacy of the late antique centos, i.e. patchwork poems composed of quotations from Homer or Virgil. A succinct historical overview of the cento poetry is followed by a commentary on the cento poetics articulated by Ausonius in his prefatory letter to the Cento Nuptialis. Further, the author presents some of the characteristic examples of cento criticism. The modes of production of the cento texts are consequently examined from the perspective of modern reception theories, the poststructuralist concept of intertextuality, and, last but not least, the Saussurean differential theory of language. The author comes to the conclusion that the cento is actually a highly innovative and perfectly legitimate literary form.
Anotace česky
Článek se věnuje problematice literární hodnoty pozdně antických centonů - básní složených z citátů z Vergilia či Homéra. Po stručném historickém přehledu centonární poezie následuje komentář k centonární poetice, jak ji formuloval Ausonius v úvodním dopise ke své skladbě Cento nuptialis. Autorka dále uvádí několik typických příkladů kritiky centonů. Proces skládání centonů je následně analyzován z hlediska moderních recepčních teorií, poststrukturalistického konceptu intertextuality a v neposlední řadě i v kontextu saussurovské diferenční teorie jazyka. Autorka dospívá k závěru, že centony představují vysoce inovativní a zcela legitimní literární formu.
Návaznosti
MSM0021622435, záměrNázev: Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Středisko pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2024 12:12