CHOVANEC, Jan. Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting. In Theory and Practice in English Studies, Volume 3. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. s. 61-67. ISBN 80-210-3930-2. 2005.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Czeching Out Puns and Clichés in Football Reporting
Název česky Slovní hříčky v jazyce anglického sportovního zpravodajství
Autoři CHOVANEC, Jan (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Theory and Practice in English Studies, Volume 3, od s. 61-67, 7 s. 2005.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00031181
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-210-3930-2
Klíčová slova česky slovní hříčky; novinové titulky; jazyková kreativita; aluze; homonymie; intertextualita; infotainment; sportovní žurnalistika
Klíčová slova anglicky word play; media; football reporting; headlines; language creativity; puns; allusion; homonymy; intertextuality; semiotic play; infotainment
Štítky allusion, football reporting, headlines, homonymy, infotainment, intertextuality, language creativity, media, puns, semiotic play, word play
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 18:57.
Anotace
Punning, as the playful manipulation of linguistic forms and the exploitation of literal and metaphorical meanings, is a common strategy used in the media for increasing the engagement of the readers in a speech event. Regardless of the stereotypical and trite character of many puns and the varying degree of their explicitness, they divert the attention from the representational towards the formal aspect of the message. Puns are seen in the context of the mode of presentation as a part of the wider trend towards "infotainment" in the media. The operation of the allusive character of puns is documented in examples of word play from headlines of various British papers on the pursuits of the Czech national team at the Euro 2004 Football Championship in Portugal.
Anotace česky
Slovní hříčky představují hravou manipulaci lingvistických forem, při níž dochází k využívání doslovného a metaforického významu. Tento prostředek bývá běžnou strategií užívanou v médiích s cílem podpořit účast čtenářů v daném řečovém aktu. Tento často stereotypní a otřepaný prostředek odvádí pozornost od samotné předávané informace k jazykové podobě (formě) dané zprávy. Slovní hříčky jsou interpretovány v kontextu způsobu prezentace jako součást širšího trendu k tzv. "infotainmentu" v médiích. Využívání aluzivního charakteru slovních hříček je dokumentováno na příkladech novinových titulků několika britských médií během sportovního zpravodajství, konkrétně výsledků českého fotbalového týmu na Mistrovství Evropy Euro 2004 v Portugalsku.
VytisknoutZobrazeno: 13. 4. 2024 23:29