CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005, s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines
Název česky (Ne)konvenční užití prostého minulého času v anglických novinových titulcích
Autoři CHOVANEC, Jan (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Praha, Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková, od s. 71-81, 11 s. 2005.
Nakladatel Charles University in Prague
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/05:00031182
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 80-7308-108-3
Klíčová slova česky analýza diskurzu; novinové titulky; temporální deixe; minulý čas; intertextualita; heteroglosie
Klíčová slova anglicky discourse analysis; media language; headlines; temporal deixis; time deixis; past tense; headline conventions; backgrounding; intertextuality; non-recency; heteroglossia; accessed voice
Štítky accessed voice, backgrounding, Discourse Analysis, headline conventions, headlines, heteroglossia, intertextuality, media language, non-recency, past tense, temporal deixis, time deixis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D., učo 463. Změněno: 29. 3. 2010 19:18.
Anotace
The paper discusses the usage of tenses in news headlines, with a focus on the functions of the simple past tense. It notes the unmarked use of the present tense to conventionally refer to past events and outlines the possible reasons for its use. The marked occurrence of the simple past tense in headlines is identified as (1) the expression of non-recency of a reported event, (2) the backgrounding of a circumstantial event, (3) the marker of an accessed voice, and (4) the effect of the intertextuality of related articles. The past tense in headlines is interpreted as an effort on the part of the writers to redefine the convention-bound headlines into a more reader-oriented style.
Anotace česky
Článek se zabývá užíváním slovesných časů v anglických novinových titulcích, a to hlavně se zaměřením na funkce prostého minulého času. Zachyceno je nepříznakové užívání přítomného času, který konvenčně odkazuje k minulým událostem. Tento jev je vysvětlován v kontextu Hallidayovské funkční lingvistiky s ohledem na integraci jazykových funkcí. Minulý čas prostý se v novinových titulcích používá příznakově s následujícími motivacemi: (1) vyjádření neaktuálnosti zprostředkovávané zprávy, (2) upozadění události, která není klíčová, (3) signál nepřímé citace jiného aktéra, a (4) důsledek intertextuálního vlivu ostatních článků (fyzicky blízkých a na obdobné téma). Minulý čas v titulcích je interpretován jako snaha autorů mediálních komunikátu předefinovat konvencemi svázané titulky na jazyk, který je čtenářům bližší.
VytisknoutZobrazeno: 23. 5. 2024 21:20