Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. CHOVANEC, Jan. 'Call Doc Singh!': Textual structure and coherence in live text sports commentaries. In POVOLNÁ, Renata a Olga DONTCHEVA-NAVRATILOVA. Cohesion and Coherence in Spoken and Written Discourse. 1. vyd. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Press, 2009. s. 124-137, 24 s. ISBN 978-1-4438-1308-2.
 2. JANČAŘÍKOVÁ, Renata. Miššíková, G., Mačura, M. (eds) (2008) Topics in Linguistics, Issue 2 - March 2008. Politeness and Interaction.Review. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 3. 2008

 4. CHOVANEC, Jan. Bombový útok na Bali z pohledu českých médií. In Varia XV. 1. vyd. Bratislava: Sloveská jazykovedná spoločnosť pri SAV, 2008. s. 209-217. ISBN 80-89037-04-6.
 5. CHOVANEC, Jan. Enacting an Imaginary Community: Infotainment in Online Minute-by-Minute Sports Commentaries. In LAVRIC, EVA, Pisek, Gerhard a Stadler, Wolfgang SKINNER, ANDREW. The Linguistics of Football. 1. vyd. Tübingen: Gunter Narr, 2008. s. 255-268, 13 s. Language in Performance 38. ISBN 978-3-8233-6398-9.
 6. 2007

 7. CHOVANEC, Jan. Competitive Verbal Interaction in Online Minute-by-Minute Match Reports. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 32, -, s. 23-35. ISSN 0524-6881.
 8. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Liquid Prosperity: The Czech State and LG.Philips Displays. Czech and Slovak Media Studies / Mediální studia. 2007, roč. 2, č. 4, s. 416-440, 24 s. ISSN 1801-9978.
 9. CHOVANEC, Jan. Negative media presentation of 'others': Stereotyping Jacque le Worm Chirac as an opponent to military action. -. In Political Linguistics, Warsaw, 13.-15.9.2007, conference abstract. 2007.
 10. MACEK, Jakub, Kateřina ŠKAŘUPOVÁ a Vít KOUŘIL. Tekutá prosperita: Český stát a LG.Philips Displays. Mediální studia. Praha: Syndikát novinářů ČR, 2007, roč. 2, č. 2, s. 151-194, 43 s. ISSN 1801-9978.
 11. CHOVANEC, Jan. The Role of Nationality Contrasts in the Discursive Construction of an Ingroup Member: the Woodward Case in the Telegraph. Brno Studies in English. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007, roč. 33, -, s. 27-44. ISSN 0524-6881.
 12. 2006

 13. MADECKI, Roman. Shifters - podstata a role v diskursu. In 80. výročie polonistiky na Univerzite Komenského v Bratislave (zborník príspevkov). Bratislava: Lufema, 2006. s. 65 - 70. ISBN 80-89058-221.
 14. 2005

 15. CHOVANEC, Jan. From Zeroo to Heroo: Word Play and Wayne Rooney in the British Press. In Slovak Studies in English I. The Proceedings of the conference organized on the occcasion of the 80th anniversary of the opening of British and American Studies at the Faculty of Arts, Comenius University, Bratislava. Bratislava: Comenius university, 2005. s. 85-99. ISBN 80-89197-27-2.
 16. CHOVANEC, Jan. The (un)conventional use of the simple past tense in news headlines. In Patterns. A Festschrift for Libuše Dušková. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, 2005. s. 71-81. ISBN 80-7308-108-3.
 17. 2004

 18. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 6. 2021 08:28