NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou
Název anglicky Discursive re-construction of childhood: between nostalgia and uncertainty
Autoři NOSÁL, Igor (203 Česká republika, garant).
Vydání Brno, Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. od s. 198-218, 20 s. Sociální studia, 2004.
Nakladatel Barrister&Principal
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50000 5. Social Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/04:00010600
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 80-86598-80-2
Klíčová slova česky děti; dětství; diskurzivní analýza
Klíčová slova anglicky Children; Childhood; Discourse Analysis
Štítky childhood, children, Discourse Analysis
Změnil Změnil: Mgr. Igor Nosál, Ph.D., učo 44094. Změněno: 28. 6. 2009 15:46.
Anotace
Autor představuje instituci dětství a kategorii dítěte jako v diskursu re-konstruované sociální objekty. Na základě diskursivní analýzy textových aspektů jedné sociální události ukazuje autor způsoby diskursivních reprezentací opuštěných a ohrožených dětí a různých aspektů jejich dětství. Současné diskursivní pole představuje jako bojiště odlišných způsobů vypovídání, bojiště na němž se re-konstruuje nová pedstava dítěti a dětství. O dnešní definici dětství soupeří nostalgický diskurs dohledu, který konstruuje dítě jako pasivní biologický objekt medicínské péče a snaží se udržet legitimitu dosavadních praktik pečovatelského dohledu a disciplinizace a diskursem osvobození, který individualizuje dítě jako svéprávný subjektu se sociálními a citovými právy a potřebami a eroduje centralizovaný systém státního dohledu nad populací ohrožených dětí.
Anotace anglicky
The discursive analysis of four texts demonstrates the discursive representation of abandoned and endangered children. The contemporary discursive field presents itself as a battle-field of various ways of talking about childhood. In this battle-field the "discourse of surveillance" represents the child as a biological object of medical care. It attempts to legitimise the hitherto practices of surveillance and disciplinisation of abandoned and endangered children in the state-controlled system of collective institutional care. The "discourse of emancipation" creates the image of the individualised child, which itself is a subject with its social rights and emotional needs. This discourse accentuates the need for intimacy and family and attempts to erode the modernist system of state surveillance over children and the medicalised care over the childs needs.
Návaznosti
MSM 142300002, záměrNázev: Děti, mládež a rodina v transformaci (Akronym: MLADĚRO)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 29. 7. 2021 21:20