Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. CIMINO, Silvia, Luca CERNIGLIA, Carlos Arturo ALMENARA, Stanislav JEŽEK, Michela ERRIU a Renata TAMBELLI. Developmental trajectories of body mass index and emotional-behavioral functioning of underweight children: A longitudinal study. Scientific Reports. London: Nature Publishing Group, 2016, roč. 6, JAN 25 2016, s. 1-11. ISSN 2045-2322. doi:10.1038/srep20211.
  2. HEILAND TRÁVNÍKOVÁ, Dagmar a Milena STRACHOVÁ. Preliminary Czech-Austrian project outcomes of the intergenerational context between senior and children generation from the Czech perspective. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. PROCEEDINGS OF THE 10TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY: SPORT AND QUALITY OF LIFE. první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 23-31. ISBN 978-80-210-8129-1.

  2014

  1. BARBOVSCHI, Monica. Dealing with misuse of personal information online – Coping measures of children in the EU Kids Online III project. Communications: The European Journal of Communication Research. 2014, roč. 39, č. 3, s. 305-326. ISSN 0341-2059. doi:10.1515/commun-2014-0114.

  2013

  1. BARBOVSCHI, Monica a Bianca FIZESAN. CREATIVE INTERNET USES – DIFFERENCES IN DIGITAL ENGAGEMENT AMONG ADOLESCENTS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE. In IADIS E-Society Conference. IADIS E-Society 2013 conference Lisbon. 1. vyd. Lisbon: IADIS, 2013. s. 123-127. ISBN 978-972-8939-82-3.

  2010

  1. VOJNIKOVIĆ, Božo, Svatopluk SYNEK, Vladimir MIĆOVIĆ a Mirna TELEŽAR. Epidemiological Study of Sun Exposure and Visual field demage in childern,in Primorsko-Goranska county the Risk Factors of Earlier Development of macular degeneration. Collegium Antropologicum. Zagreb: Croatian Anthropological Society, 2010, roč. 34/2010, Suppl. 2, s. 57-59. ISSN 0350-6134.

  2009

  1. PAVLÍKOVÁ, Eva a Hana JAHNOVÁ. Diagnosticko-terapeutický proces v meziresortním pojetí u dětí s neurovývojovými poruchami. E-psychologie. Praha: Českomoravská psychologická společnost, 2009, roč. 3, č. 2, s. 77-81. ISSN 1802-8853.
  2. KEPÁK, Tomáš, Jitka RADVANSKÁ, Viera BAJČIOVÁ, Marek BLATNÝ, Hana HRSTKOVÁ, Josef KUŘE, Vladimír MIHÁL, Jan STARÝ, Vratislav ŠMELHAUS, Jaroslav ŠTĚRBA a Josef KOUTECKÝ. Jedinci v dlouhodobé remisi po ukončení léčby pro nádorové onemocnění dětského věku: vyléčení a následná péče. Prohlášení z ERICE. Klinická onkologie. Brno, 2009, roč. 22, č. 2, s. 77-79. ISSN 0862-495X.
  3. MACKOVÁ, Marie. Komplementární péče o dětské onkologické pacienty. In VI. Mezinárodní konference ošetřovatelství, Nové trendy v ošetřovatelské péči. První. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2009. 3 s. ISBN 978-80-7013-490-0.
  4. KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Academica Brancusi, 2009. s. 594-603. ISBN 978-973-144-283-9.
  5. KYNCL, Libor a Jana LOJKOVÁ. Legal and Financial Problems of International Joint Custody of Children. In The Role and Place of Law in a Society Based on Knowledge. 1. vyd. Targu-Jiu: Constantin Brancusi University of Targu-Jiu, 2009. s. 168.
  6. MACKOVÁ, Marie. Projekt podpory dětí s onkologickým onemocněním. In Povolania v hospicovej starostlivosti. První. Martin: Hospice, občianske združenie, 2009. s. 53-56, 3 s. ISBN 978-80-8075-265-1.
  7. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. Brno: DOPLNĚK, 2009. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
  8. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Trends in smoking attitudes and behavior in school children aged 6-10 years: a prospective study Nonsmoking is a norm. In 14 th world conference Tobacco or health. 2009.

  2008

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Petr HONZÍK. A late effect of an anthracycline therapy on 24-hour profile of blood pressure. In 5th Conference of the European Study Group on Cardiovascular Oscillations. 1. vyd. Parma: Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus, 2008. s. 1-3.
  2. MACKOVÁ, Marie. A Visit to the Zoo as a Form of Psychosocial Support. 2008.
  3. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
  4. KRÁLÍK, Miroslav, Petra URBANOVÁ a Martin HLOŽEK. Finger, Hand and Foot Imprints: The Evidence of Children on Archaeological Artefacts. Eds. Liv Helga Dommasnes and Melanie Wrigglesworth. In Children, Identity and the Past. 1st. Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing, 2008. s. 1-15, 16 s. ISBN 1-84718-590-8.
  5. MAREŠ, Petr. Hodnota dítěte v životě českých rodin. In Rodina, děti a zaměstnání v České společnosti. 1. vydání. Brno a Boskovice: František Šalé - Albert, 2008. s. 99-118. ISBN 978-80-7326-140-5.
  6. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
  7. KOHOUTEK, Rudolf. Kognitivní vývoj dětí a školní vzdělávání. Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 3-22, 21 s. ISSN 1211-4669.
  8. MAREŠ, Jiří, Jana BISCHOPOVÁ a Stanislav JEŽEK. Kvalita života u dětí a dospívajících s epilepsií: předběžné sdělení. In Kvalita života u dětí a dospívajících III. Brno: MSD s.r.o., 2008. s. 203-218. Kvalita života 3. ISBN 9788073920760.
  9. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života u dětí 10-15 let: jak ji vidí samotné děti. 2008.
  10. FIALOVÁ, Jana. Nutrition friendly schools initiative: Nový program Světové zdravotnické organizace. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, č. 4, s. 146-148. ISSN 1802-6281.
  11. REISSNER, Martin. Obrazy v živé paměti. Picture in Recent Memory. Česká kniha pro děti a mládež 2007. Czech Books for Children and Young People 2007. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2008. 66 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-66-4.
  12. PANTUČEK, Lukáš, Martina KUKLETOVÁ, Zdenka HALAČKOVÁ, Jarmila KUKLOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. Oral Health State of Handicapped Children Treated under General Anaesthesia. Int Poster J Dent Oral Med. Berlin: Quintessenz velags-GmbH, 2008, roč. 10, č. 2, s. 1-4, Poster 404, 4 s. ISSN 1612-7749.
  13. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petr HONZÍK. Overweight and decreased baroreflex sensitivity as independent risk factors for hypertension in children, adolescents, and young adults. Physiological Research. Praha: Institute of Physiology,Academy of Sciences of the Czech Republic, 2008, roč. 57, č. 3, s. 385-391. ISSN 0862-8408.
  14. KEPÁK, Tomáš a Alice CETLOVÁ. Péče o dítě s transplantací kostní dřeně. In J. Štěrba a kol: Podpůrná péče v dětské onkologii. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a NLZ oborů v Brně, 2008. s. 179-187, 8 s. Národní centrum ošetřovatelství a NLZ oborů v Brně. ISBN 978-80-7013-483-2.
  15. PLÁNKA, Ladislav, Jan ŠKVAŘIL, David STARÝ, Jiří JOCHYMEK a Petr GÁL. Physeal injuries of distal femur in children. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta Brno, 2008, roč. 81, č. 2, s. 61 - 68. ISSN 1211-3395.
  16. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách. In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 131-138, 7 s. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5.
  17. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
  18. VAĎUROVÁ, Helena. Sociální podpora a komunikace jako významné faktory zvládání zátěže u pečovatelů o děti se závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, Miroslava a Marie VÍTKOVÁ. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. Education of Pupils with Special Educational Needs II. První. Brno: Paido, 2008. s. 201-208. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-170-6.
  19. KEPÁK, Tomáš, Marek BLATNÝ, Irena VLČKOVÁ, Milan PILÁT, Martin JELÍNEK, Petra NAVRÁTILOVÁ, Alena SLEZÁČKOVÁ, Šárka KÁROVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. The Brno Quality of Life Longitudinal Study of Paediatric Oncology Patients (Qolop). In Children & Cancer: Care and Prevention: Proceedings of the 1st IRCCC Workshop. Thessaloniki, Greece: The University of Sheffield, 2008. 13 s. ISBN 978-960-89629-8-9.
  20. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In 17th Meeting of ES-PCR. 2008.
  21. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Úloha rodiny pro vývoj vybraných postojů ke kouření. Hygiena : časopis pro ochranu a podporu zdraví. Praha: Státní zdravotní ústav, 2008, roč. 53, Sup 1, s. 135-140. ISSN 1802-6281.
  22. NOVOTNÝ, Jan a Martina BERNACIKOVÁ. Variabilita srdeční frekvence u dětí vleže a vstoje. 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008. 156 s. Masarykova univerzita, FSpS, 1. vyd. ISBN 978-80-210-4602-3.
  23. KUKLETOVÁ, Martina, Zdeněk BROUKAL, Kristína MUSILOVÁ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ a Lubomír KUKLA. Výskyt orálních patogenů v dětském věku. In Sympózium dětskej a preventívnej stomatológie ABSTRAKTA. Bratislava: Slovenská lekárska spoločnosť, 2008. s. 18-18.
  24. PAVELKA, Zdeněk, Karel ZITTERBART, Tomáš PAVLÍK, Pavel ŠLAMPA, Jiří VENTRUBA, Eva BRICHTOVÁ, Martin SMRČKA, Tomáš PALEČEK, J. JAKUBEC, Michael HOUDEK, Leoš KŘEN, Jarmila SKOTÁKOVÁ, Hana OŠLEJŠKOVÁ, Tereza TURBOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Výsledky léčby gliomů nízkého stupně malignity u dětí (retrospektivní analýza dat). Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2008, roč. 71/104, č. 2, s. 206-214. ISSN 1210-7859.
  25. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Vývoj variability srdečních intervalů a variability krevního tlaku ve věku 11-20 let. In XVI. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2008.
  26. HRUBÁ, Drahoslava a Iva ŽALOUDÍKOVÁ. Where do our children learn to smoke? Central European Journal of Public Health. 2008, roč. 16, č. 4, s. 171-174. ISSN 1210-7778.

  2007

  1. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  2. ŠEĎOVÁ, Klára. Děti a rodiče před televizí. Rodinná socializace dětského televizního diváctví. Brno: Paido, 2007. 157 s. edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-149-2.
  3. BOUZEK, Jan. Dětské oběti v tradicích a mythologiích a dětské kostry v jamách v době bronzové a halštatské. Študijné zvesti Archeologického ústavu SAV. Nitra: Archeologický ústav SAV, 2007, roč. 42, č. 1, s. 11-16. ISSN 0560-2793.
  4. BAZALOVÁ, Barbora. Education of Children, Pupils and Students with SEN in the Czech Republic. In Finsko, Jyväskylä, University of Applied Sciences. 2007.
  5. ZITTERBART, Karel a Zdeněk PAVELKA. Embryonální nádory CNS dětí a mladistvých. Referátový výběr z onkologie. 2007, roč. 24, 3+4, s. 61-68, 7 s. ISSN 0034-2815.
  6. ZITTERBART, Karel, Iva ZAVŘELOVÁ, Jitka KADLECOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Adéla KRATOCHVÍLOVÁ, Renata SPĚŠNÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Exprese izoforem proteinu p73 u meduloblastomu a její prognostický význam. In Edukační sborník - XXXI. Brněnské onkologické dny s XXI. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2007. s. 161-163. ISBN 978-80-86793-09-2.
  7. REISSNER, Martin. Fantazie jedna báseň / Fantasy´s Poetic Licence. Česká kniha pro děti a mládež 2006 / Czech Books for Children and Young People 2006. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2007. 58 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 978-80-86310-63-3.
  8. KUKLA, Lubomír. Children's Falls from the View of Project ELSPAC. Editor: Řehulka Evžen. In School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, Masarykova Universita, 2007. s. 627-640. ISBN 978-80-7315-138-6.
  9. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
  10. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL a Nataša HONZÍKOVÁ. Kardiomyopathie u dětí po onkologické léčbě. In Diagnostika a terapia v pediatrii IX. 1. vyd. Martin: Jesseniova universita UK, 2007. 160 s. ISBN 978-80-88866-49-7.
  11. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Klinická vodítka NICE léčby depresivních poruch u dětí a adolescentů. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2007, roč. 103, č. 4, s. 158-161. ISSN 1213-0508.
  12. HRSTKOVÁ, Hana. Krvácení u dětí, diagnostika a terapie. In Sborník II. Příbramské ošetřovatelské dny. 1. vyd. Příbram: Střední zdravotnická škola a Vyšší odoborná zdravotnícká škola Příbram, 2007. s. 82-86. ISBN 978-80-239-8943-4.
  13. NEUSAR, Aleš a Jiří MAREŠ. Kvalita života z pohledu dětí ze základních škol ve věku 8-15 let. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 139-158, 19 s. II. ISBN 9788073920081.
  14. KÝR, Michal, Michal FEDORA, Lubomír ELBL, N. KUGAN a Jaroslav MICHÁLEK. Modeling effect of the septic condition and trauma on C-reactive protein levels in children with sepsis: a retrospective study. Critical Care. London: BioMed Central Ltd, 2007, roč. 11(3), č. 2007, s. 1-9. ISSN 1364-8535.
  15. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Muzikoterapie s dětmi. Časopis České národní skupiny Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (ČNS IAML). 2007.
  16. KRÁTKÁ, Jana a Patrik VACEK. Nadání v pohybu: Poznámky k možnostem kooperace "Gifted education" a mediální edukace v českém a anglo-americkém kontextu. In Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky. 1. vyd. Brno: PdF MU, 2007. s. 129-136. ISBN 978-80-7392-006-7.
  17. PAVLICOVÁ, Martina. Orlov Semjon Petrovič (1890-1973). In Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 163-164. ISBN 978-80-204-1450-2.
  18. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
  19. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana a Petr KACHLÍK. Problematika podpory žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním. In BARTOŇOVÁ, M., VÍTKOVÁ, M. (Eds.). Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. Sborník z konference s mezinárodní účastí. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 696-708, 758 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
  20. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007. s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7.
  21. MAREŠ, Jiří, Stanislav JEŽEK a Magda KREMINOVÁ. Přínos nemoci z pohledu nemocných dětí. In J. Mareš a kol. (Eds.) Kvalita života u dětí a dospívajících II. Brno: MSD, 2007. s. 215-224, 9 s. Kvalita života, 2. ISBN 9788073920081.
  22. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současný pohled na suicidální riziko v průběhu antidepresivní léčby u dětí. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 1, s. 22-27. ISSN 1212-0383.
  23. NĚMEC, Jiří. THE EVOLUTION OF CHILDREN PLAY - 24. ICCP Word Play Conference. 2007.
  24. ŠŤASTNÁ, Jana, Hana HRSTKOVÁ, Klára KRONTORÁDOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Twenty-four hour profile of blood pressure in children, adolescents and young adults after anthracycline therapy. In Abstracts.16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
  25. VAĎUROVÁ, Helena. Vzdělání jako významný faktor kvality života u dětí s chronickým a závažným onemocněním. 2007.
  26. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.

  2006

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jiří MOUDR, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. Can we detect the development of baroreflex sensitivity in humans between 11 and 20 years of age? Canadian Journal of Physiology and Pharmacology. Ottawa, Canada: National Research Council of Canada, 2006, roč. 84, č. 12, s. 1275-1283. ISSN 0008-4212.
  2. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Miroslav JÍRA, Jana ŠŤASTNÁ a Hana HRSTKOVÁ. EFFECT OF ANTHRACYCLINE THERAPY ON CARDIOVASCULAR REGULATION AND PHYSICAL ACTIVITY. In 15th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2006.
  3. ŠPINAR, Jindřich a Jiří VÍTOVEC. Hypertenze v dětství a dospívání. Současná klinická praxe. Brno, 2006, roč. 1/5, č. 1, s. 11-14. ISSN 1213-7790.
  4. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Miroslav JÍRA, Pavla BALCÁRKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of physical activity and antitumour therapy on blood pressure regulation in children and adolescents. In Analysis of Biomedical signals and images 18-th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2006. 1. vyd. Brno: Vutium press, 2006. s. 336-338. ISBN 80-214-3152-0.
  5. MORÁVEK, Antonín. Jak na kuřáky - začátečníky? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, roč. 2005/2006, č. 9, s. 5.
  6. SEKOT, Aleš. Jůva; V. Dětské muzeum - edukační fenomén pro 21. století. Pedagogická orientace. PRAHA: Pedagogická orientace, 2006, roč. 2006, 1211-4669, s. 121-123.
  7. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Lenka DOSTALOVÁ KOPEČNÁ, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Krevní tlak a fyzická aktivita dětí a dospívajících léčených pro nádorové onemocnění. 2006.
  8. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Jana ŠŤASTNÁ. Longitudinal study of blood pressure and baroreflex sensitivity in pediatric oncologic patients. In European Academy of Paediatrics. 2006.
  9. SKOTÁKOVÁ, Jarmila, Vlastirad MACH, Viera BAJČIOVÁ a Peter MÚDRY. Maligní tumory dlouhých kostí u dětí, diferenciální diagnostika, přínos zobrazovacích metod. Acta Chir.orthop.Traum.čech. 2006, roč. 73, č. 3, s. 183-190, 7 s. ISSN 0001-5415.
  10. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-Slovenská Pediatrie. 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
  11. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Některé aspekty rodinného prostředí českých dětí. Výsledky studie ELSPAC. Česko-slovenská pediatrie. Praha, 2006, roč. 61, č. 6, s. 357-364. ISSN 0069-2328.
  12. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Lubomír ELBL, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Relationship between ejection fraction and blood pressure and baroreflex sensitivity in children and adolescent after anthracycline therapy. 2006.
  13. VESELÁ, Petra, Radek KANIOK, Jiří MAREŠ a Stanislav JEŽEK. Sonda do kvality života dětských onkologických pacientů. In Kvalita života u dětí a dospívajících I. Brno: MSD Brno, 2006. s. 199-208. QoL/1. ISBN 8086633659.
  14. REISSNER, Martin a Petr MATOUŠEK. Svět je báječný příběh. What a Wonderful Story the World Can Be. Česká kniha pro děti a mládež 2005. Czech Books for Children and Young Peope 2005. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2006. 52 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-57-4.
  15. VOKURKA, Jan, Pavla MORAVCOVÁ, Lucie KLAPUŠOVÁ, Martina KUKLETOVÁ a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The association of MMP-9 and IL-18 promoter polymorhhism with gingivitis in children. In Program a abstrakta 11. konference EADPH. 1. vyd. Praha: Karlova Univerzita v Praze, 2006. s. 94.
  16. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ-HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. In Abstracts of the 8th Congress of EAPD. 1. vyd. Leeds: University of Leeds, 2006. s. PD4-3, 1 s.
  17. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Martina KUKLETOVÁ, Vladimír ZNOJIL a Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ. The relationship between MMP-9 promoter polymorphism and severity of gingivitis in children. European Archives of Paediatric Dentistry. Amsterdam: European Academy of Paediatric Dentistry, 2006, roč. 7, č. 3, s. 185-186. ISSN 1818-6300.
  18. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Trends in respiratory morbidity of children in relation to their passive smoking exposure. Central European Journal of Public Health. 2006, roč. 14, č. 4, s. 180-185. ISSN 1210-7778.
  19. KLAPUŠOVÁ, Lucie, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Martina KUKLETOVÁ a Vladimír ZNOJIL. Vztah funkční varianty genu pro MMP-9 k rozvoji gingivitidy u dětí. In Zborník príspevkov. Košice: Slovenská stomatologická společnost, 2006. s. 10-11.
  20. BALCÁRKOVÁ, Pavla, Hana HRSTKOVÁ, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Změny krevního tlaku a funkce levé komory srdeční u pacientů po prodělané léčbě antracykliny. 2006.

  2005

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Age related changes of baroreflex sensitivity in children and adolescents. In 14th Meeting of Paediatric Research of Cenral European Countries. 2005.
  2. REISSNER, Martin. Bylo, nebylo, bude. Once Upon a Time to Come. Česká kniha pro děti a mládež 2004. Czech Books for Children and Young Peope 2004. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2005. 52 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-51-5.
  3. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Bohumil FIŠER. Development of baroreflex control of heart rate in children and adolescents. 2005.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Doporučené postupy léčby u bipoílární poruchy v dětství a adolescenci. Praha ČR: Tigis, 2005. 1 s. Psychiatrie časopis pro moderní psychiatrii, suppl. ISBN 1211-7579.
  5. DOLEŽEL, Zdeněk, Jiří ŠTARHA a Dana DOSTÁLKOVÁ. Farmakokinetika mykofenolát mofetilu u autoimunitních chorob v dětském věku. Klinická farmakologie a farmacie. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 19, č. 3, s. 186-187. ISSN 1212-7973.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Farmakologická léčba juvenilní bipolární poruchy. Praha, ČR: ČLS JEP, 2005. 6 s. Česká a Slovenská Psychiatrie. ISBN 1212-0383.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Peter FRIEBERG, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. CHANGES IN BLOOD PRESSURE REGULATION IN OBESE CHILDREN. 2005.
  8. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Konzumace a preference nápojů u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč. 60, č. 2, s. 53-54. ISSN 1211-846X.
  9. POLEDŇOVÁ, Ivana. Percepce kauzality u dětí. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech. 1. vyd. Brno: Barrister and Principal, 2005. s. 254-257. 1. vyd. ISBN 80-210-3804-7.
  10. FOREJT, Martin. Pitný režim v podpoře zdraví u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. In Sborník abstrakt, Slezské dny preventivní medicíny 5. ročník. Ostrava: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, 2005. s. 62. ISBN 80-7042-355-2.
  11. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005. s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2.
  12. HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
  13. LAJKEP, Tomáš. Požadavky dětských pacientů. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, s.r.o., 2005, roč. 6, č. 1, s. 48-49. ISSN 1213-0494.
  14. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Průzkum příjmu tekutin a pravidelnosti pití nápojů u dětí, adolescentů a vysokoškolských studentů z jihomoravského kraje. Výživa a potraviny. Praha: Společnost pro výživu, 2005, roč 60, č. 4, s. 89-91. ISSN 1211-846X.
  15. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychická deprivace v dětství - mýty a skutečnost. 2005.
  16. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X.
  17. UNGERMAN, Šimon. Reich ausgestattete Gräber auf dem großmährischen Gräberfeld in Dolní Věstonice. In Die frühmittelalterliche Elite bei den Völkern des östlichen Mitteleuropas. Materialien der internationalen Fachkonferenz Mikulčice 25.-26. 5. 2004. Spisy Archeologického Ústavu AV ČR Brno 25. 1. vyd. Brno: Archeologický Ústav AV ČR Brno, 2005. s. 209-224. ISBN 80-86023-69-9.
  18. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Olomouc. 2005. ISBN 80-244-1059-1.
  19. MAREŠ, Petr a Ivo MOŽNÝ. The Czech Family, Reproductive Behavior, and the Value of Children in the Czech Republic. In The Value of Children in Cross-Cultural Perspective. Case Studies From Eight Societies. Lengerich: Pabst, 2005. s. 67-156. ISBN 3-89967-250-X.
  20. ZÁVODNÁ, Eva, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Miroslav JÍRA a Bohumil FIŠER. The development of baroreflex sensitivity at the age between 11 and 21 years. 2005.
  21. KRAFKA, Karel, Otakar TEYSCHL, Petr GÁL a Ladislav PLÁNKA. Thorakoskopie u onkologických pacientů. In Galandov deň. Martin, Slovensko: Spoločnosť detskej chirurgie pri SLS, 2005. s. 10.
  22. KUKLA, Lubomír, Drahoslava HRUBÁ a Mojmír TYRLÍK. Vliv expozice pasivnímu kouření po narození na zdravotní stav dětí v kojeneckém a batolecím věku. Česko-slovenská pediatrie. 2005, roč. 60, č. 2, s. 62-69. ISSN 0069-2328.
  23. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER a Hana HRSTKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu u osob ve věku 11-21 let. 2005.
  24. VÍZDALOVÁ, Hana. Význam zvířete ve vývoji osobnosti. In Vývoj a utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jiří Dalajka). první. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 351-358. ISBN 80-210-3804-7.
  25. PODBORSKÝ, Vladimír a Eliška KAZDOVÁ. 2.1. Osada a pohřebiště lidu s lineární keramikou. In Pravěk mikroregionu potoka Těšetičky/Únanovky. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 73-80. bez názvu, svazek 1. ISBN 80-210-3676-1.

  2004

  1. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Association of the Attention deficit hyperactivity disorder with IL-6 and DRD2 gene polymorphismus. The International Journal of Neuropsychopharmacology. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 2004, roč. 7, suppl. 2, s. 325-325. ISSN 1461-1457.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and adolescents after antitumor therapy with respect to fatty acid metabolism. 2004.
  3. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. 2004.
  4. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Cardiotoxicity and baroreflex sensitivity in children treated with anthracycline for leukaemia. In Sborník abstrakt 15.konference českých a slovenských patofyziologů. 2004.
  5. DŘÍMAL, Filip. Dětství v romské rodině. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 53-78, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diagnostikujeme správně dětskou bipolární poruchu? In Česká psychiatrie a svět. Praha: Galén, 2004. s. 220-222. ISBN 80-7262-273-0.
  7. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Diferenciální diagnostika dětské manie a hyperkinetické poruchy (ADHD). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2004, roč. 2004, č. 6, s. 10-13. ISSN 1213-0508.
  8. NOSÁL, Igor. Diskursivní re-konstrukce detství: mezi nostalgií a nejistotou. In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 198-218, 20 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  9. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Drinking regimen in children, adolescents, and university students. Scripta Medica. Masarykova univerzita Brno, 2004, roč. 77, č. 1, s. 43-52. ISSN 1211-3395.
  10. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Zuzana NOVÁKOVÁ, Milan BAJER, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Ejekční frakce a citlivost baroreflexu u dětí, dospívajících a mladých dospělých po protinádorové léčbě. In Sborník abstrakt XIV.pracovní konference dětských hematologů a onkologů ČR a SR. 2004.
  11. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 299-306. ISBN 80-210-3634-6.
  12. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela, Stanislav JEŽEK a Jan MAREŠ. Jedenáctileté dítě ve škole. Eds. - Vladimír Smékal, Lenka Lacinová, Lubomír Kukla. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2004. s. 172-186, 14 s. Edice psychologie. ISBN 80-86598-84-5.
  13. JANOUŠKOVÁ, Klára. Krkavčí matky? Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 16-48, 32 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  14. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Long-term changes in cardiovascular regulation in paediatric oncology pacients. 2004.
  15. ZÁVODNÁ, Eva, Anneli AMBRING, Bohumil FIŠER, Nataša HONZÍKOVÁ, Jane FRAMME a Peter FRIBERG. Obese Children: Changes in Blood Pressure Regulation. In Noninvasive methods in cardiology. 2004. ISBN 80-86607-14-3.
  16. FOREJT, Martin a Hana HRSTKOVÁ. Pitný režim u dětí, adolescentů a studentů vysokých škol. In Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2004. s. 249-253. ISBN 80-7159-146-7.
  17. DEDKOVÁ, Marta. Práva a povinnosti dětí v rodinách. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 79-114, 35 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  18. JARKOVSKÁ, Lucie. Role pohádek a dětské literatury v reprodukci genderových nerovností. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 42-52, 10 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  19. PRACHÁR, Patrik. Rozšíření indikačních oblastí dentální implantologie. prosinec 2004. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2004. 4 s. Česká stomatologie, ročník 104/52, Prosinec 2004.
  20. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest: využití při diagnostice a terapii poruch chování. In Klinicko psychologické dny, Praha. 2004.
  21. REISSNER, Martin. Snění pro lepší čas.Dreams for Berger Times. Česká kniha pro děti a mládež 2003. Czech Books for Children and Young Peope 2003. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2004. 36 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-38-8.
  22. NOSÁL, Igor. Social Representation of Childhood in the Rapid Social Change. Neuveden, 2004.
  23. SEKOT, Aleš a Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 155-158. ISBN 80-969146-0-X.
  24. MAREŠ, Petr. Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. 198 s. ISBN 80-86598-67-5.
  25. DOUBRAVOVÁ, Marta. Tak takhle ne, milý rodiové! Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dtství v dnešní eské spolenosti. Studie ze sociologie dtství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 172-197, 25 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  26. MAREŠ, Petr. The Value of the Child. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 61-77. Sociální studie. ISBN 80-86598-67-5.
  27. ŠTĚRBA, Jaroslav, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří VENTRUBA, Leoš KŘEN, Danuše DEMBICKÁ, Ondřej ZAPLETAL, Dagmar BURGETOVÁ, Karel ZITTERBART a Peter MÚDRY. Úspěšná léčba histologicky ověřeného aspergilového abscesu mozku u dítěte s akutní lymfoblastickou leukémií a jaterním selháním. In Klinická onkologie. 5/2004. 2004.
  28. NOSÁL, Igor. Úvod: O dětství, sociálních obrazech a sociologii dětství. Igor Nosál (ed.). In NOSÁL, Igor. Obrazy dětství v dnešní české společnosti. Studie ze sociologie dětství. Brno: Barrister&Principal, 2004. s. 7-15, 8 s. Sociální studia. ISBN 80-86598-80-2.
  29. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milan BAJER a Jindřich FIALA. Výživa a krevní lipidy u pacientů po protinádorové terapii. Praha: GALÉN, 2004. 223 s. ISBN 80-7262-264-1.
  30. ZÁVODNÁ, Eva a Nataša HONZÍKOVÁ. ZMĚNY V REGULACI KREVNÍHO TLAKU U OSOB S ESENCIÁLNÍ A SEKUNDÁRNÍ HYPERTENZÍ VE VĚKU 16- 21 LET. In I. KRÁLOVEHRADECKÉ LÉKAŘSKÉ POSTGRADUALNÍ DNY: Nové výzkumné směry v doktorandských pracích lékařských fakult. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzta Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové, 2004. s. 198-203. ISBN 80-239-3990-4.

  2003

  1. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity and blood pressure variability in hypertensive children, children with white coat effect and healthy children. 2003.
  2. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Jindřich LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. In Cor et Vasa. 2003.
  3. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Bohumil FIŠER, Petr LOKAJ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Citlivost baroreflexu u dětí s účinkem bílého pláště a dětí hypertenzních. 2003.
  4. JŮVA, Vladimír. Česká muzea a galerie pro děti a mládež : Vybrané výsledky dotazníkového průzkumu. In Děti, mládež, ... a muzea? III. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 2003. s. 30-33. ISBN 80-7028-205-3.
  5. JŮVA, Vladimir. Děti, mládež, ... a muzea? Ladění. Brno: PdF MU, 2003, roč. 2003, č. 1, s. 33. ISSN 1211-3484.
  6. LOKAJ, Petr, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ, Petra VÁCLAVKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Nataša HONZÍKOVÁ. Differences in circulatory parameters between healthy and hypertensive adolescents, and adolescents with white coat effect. 2003.
  7. NOSÁL, Igor. Diskurzy a reprezentace dětství ve věku nejistoty. In Modernizace a česká rodina. I. Brno: Barrister @ Principal, 2003. s. 177-188. Sociální studia. ISBN 80-86598-61-6.
  8. KEPÁK, Tomáš, David HORÁK, Eva LŽIČAŘOVÁ a Zdeněk PAVELKA. Glimatóza mozku - vzácné a obtížně diagnostikavatelné maligní onemocnění centrálního nervového systému. Přehled literatury a kazuistika dětského pacienta. Klinická onkologie. Brno, 2003, roč. 15, č. 5, s. 188-193, 5 s. ISSN 0862-495X.
  9. HRUBÁ, Drahoslava, Ludmila ZACHOVALOVÁ a Jindřich FIALA. Hodnocení stupně závislosti u dětských a mladistvých kuřáků. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2003, roč. 48, č. 1, s. 42-50. ISSN 1210-7840.
  10. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Hyperaktivní dítě s poruchou pozornosti. In Abstrakta XXI.dnů klinické a praktické pediatrie. Olomouc: SOLEN, 2003. s. 26-27.
  11. KYLOUŠKOVÁ, Hana. III. mezinárodní konference Literatura pro děti a mládež. Cizí jazyky. Plzeň: Fraus, 2003, roč. 46, č. 5, s. 172-172. ISSN 1210-0811.
  12. KYLOUŠKOVÁ, Hana. Le colloque international sur la littérature pour la jeunesse en français. Bulletin Sdružení učitelů francouzštiny. Praha: Sdružení učitelů francouzštiny, 2003, roč. 13, č. 45, s. 39-39. ISSN 1212-1657.
  13. LACINOVÁ, Lenka, Elena SEJRKOVÁ, Eva PAVLÍKOVÁ, Radka MICHALČÁKOVÁ a Jan ŠIRŮČEK. Mezinárodní longitudinální studie ELSPAC (druhá vlna psychologického šetření). Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Bratislava: VÚ detskej psychológie a patopsychológie, 2003, roč. 38, č. 1, s. 40-45. ISSN 0555-5574.
  14. MAREŠ, Petr. Modernizace a česká rodina. 2003.
  15. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta medica. ČR: Masarykova univerzita v Brno - LF, 2003, roč. 76/2003, 76/3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  16. HRSTKOVÁ, Hana. Molekulární přístupy k dětské hematoonkologii. Scripta Medica. ČR: Masarykova univerzita v Brně, 2003, roč. 76/2003, č. 3, s. 127-132. ISSN 1211-3395.
  17. REISSNER, Martin. Naděje má dětské oči. Hope has the Eyes of a Child. Česká kniha pro děti a mládež 2002. Czech Books for Children and Young Peope 2002. 1. vyd. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2003. 32 s. Literatura pro děti a mládež. ISBN 80-86310-32-9.
  18. ŠLECHTOVÁ, Hana. Rodina dvou generací vrstevníků jako ideální typ. In Modernizace a česká rodina. Brno: Barrister & Principal, 2003. s. 145 - 155. ISBN 80-86598-61-6.
  19. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Současná tvář dětské a adolescentní psychiatrie. Lékařské listy. Praha: Sanoma Magazines Praha, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 28-30. ISSN 0044-1996.
  20. KORVAS, Pavel. Technika běžců na lyžích žákovských kategorií. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2003. s.101-103. Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. ISBN 80-210-3099-2.
  21. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav MICHALEK. The evaluation of left ventricular function in childhood cancer survivors by pharmacological stress echocardiography. Neoplasma. 2003, roč. 50, č. 3, s. 191-197, 8 s. ISSN 12937852.
  22. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Účinnost nestandardních postupů léčby u dětí s ADHD. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha ČS JEP: ČS JEP, 2003, roč. 99, č. 6, s. 317-323, 6 s. ISSN 1212-0383.
  23. STARÝ, Jan, P. GAJDOŠ, Ivo SEDLÁČEK, Dagmar PROCHÁZKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ, J. HAK, Václav VÁVRA, Jiří ZŮNA, Petr HRUŠÁK a P. SMÍŠEK. Výskyt a léčba relapsu dětské akutní lymfoblastické leukémie v České republice v letech 1990-2000. Transfuze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 2003/9, č. 3, s. 132-142. ISSN 1213-5763.
  24. STARÝ, Jan, J. HOUSKOVÁ, K. MICHALOVÁ, Z. ZEMANOVÁ, A. ZÁMKOVÁ, H. PTOSZKOVÁ, V. MIHÁL, Lenka KOPEČNÁ, Z. ČERNÁ, Y. JABALI, V. VÁVRA, O, HRUŠÁK, P GAJDOŠ, G. KERNDRUP a C. NIEMEYER. Výskyt, diagnostika a léčebné přístupy k myelodysplatickému syndromu u dětí v České republice. Výsledky prospektivní studie EWOG-MDS 1998-2002. Transfúze a hematologie dnes. ČR: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 9/2003, č. 1, s. 13-21. ISSN 1213-5763.
  25. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Vývojové aspekty antidepresivní léčby. Psychiatrie- časopis pro moderní psychiatrii. Praha: TIGIS, 2003, roč. 7, č. 3, s. 184-187. ISSN 1211-7579.
  26. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER, Kateřina BAJEROVÁ, Jaroslav MATUŠKA a Lenka VORLOVÁ. Výživa kojenců a mladších batolat. I. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů, 2003. 77 s. ISBN 80-7013-385-6.
  27. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Jana PADĚROVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Změny oběhových a plazmatických parametrů u dětí a dospívajících po léčbě pro zhoubný nádor. In Sborník Abstrakt - XX.konference České společnosti pro hypertenzi, XII. konference pracovní skupiny Preventivní kardiologie ČKS, Konference pracovní skupiny Srdeční selhání ČKS. 2003. ISBN 80-86607-04-6.
  28. JŮVA, Vladimír. Zpráva z konference "Děti, mládež, ... a muzea? III.". Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2003, roč. 10, č. 4, s. 18-19. ISSN 1211-6866.

  2002

  1. KAŇOVSKÁ, Karin a Pavlína ČERNOCHOVÁ. Autotransplantace prvního premoláru u dítěte: kazuistika. In Zborník abstrakt ortodoncie. I. Bratislava: Česká a slovenská ortodontická společnost, 2002. s. 14.
  2. MAREŠ, Petr. Co znamená mateřství. Sedmá generace. Brno: Hnutí Duha, 2002, roč. 11, č. 10, s. 30-33. ISSN 1212-0499.
  3. PLAŇAVA, Ivo a Milan PILÁT. Děti, mládež a rodiny v období transformace. první. Brno: Barrister & Principal, 2002. 290 s. edice psychologie. ISBN 80-86598-36-5.
  4. POLEDŇOVÁ, Ivana a Pavel RAJMIC. Dětská úzkost - analýza vybraných aspektů u osmiletých dětí. In Utváření a vývoj osobnosti. Psychologické, sociální a pedagogické aspekty. Brno: Barrister and Principal - studio, 2002. s. 99-111. ISBN 80-85947-83-8.
  5. HONZÍKOVÁ, Nataša, Eva ZÁVODNÁ a Zuzana NOVÁKOVÁ. Development of the relationship among baroreflex sensitivity and variability in blood pressure and pulse intervals in children. Abstract. 2002.
  6. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonín KRTIČKA, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Exercise and 0.1Hz variability in blood pressure and pulse intervals with respect to baroreflex sensitivity. Abstract. 2002.
  7. THEINER, Pavel, Ivana DRTÍLKOVÁ a Omar ŠERÝ. Genetika hyperkinetické poruchy u dětí. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 258;260, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
  8. MICHALEK, Jaroslav a Radek HORVATH. High incidence of Epstein-Barr virus, cytomegalovirus and human herpesvirus 6 infections in children with cancer. BMC Pediatrics. 2002, roč. 2, s. 1-11.
  9. KORVAS, Pavel. Changes in the body mass of children in the time of motor activities. In Proceedings of abstracts. První. Liberec: Technical University of Liberec, 2002. s. 32. ISBN 80-7083-623-7.
  10. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Influence of blood pressure variability on the relationship between baroreflex sensitivity and pulse interval variability. Abstract. 2002.
  11. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Jaký je vzájemný vztah citlivosti baroreflexu, variability krevního tlaku a variability tepových intervalů? In MediFórum, Kongres MEFA Brno 2002. 2002. ISBN 80-86607-01-1.
  12. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu. In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002. s. 5-208, 208 s. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0.
  13. POLEDŇOVÁ, Ivana a Jarmila ZOBAČOVÁ. Psychická zátěž dětí základních škol. In Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister and Principal, 2002. s. 215-224. ISBN 80-86598-36-5.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Jiří BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. Amsterdam (The Netherlands): Elsevier, 2002, roč. 12, suppl. 3, s. 424-424. ISSN 0924-977X.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Pavel THEINER a Josef BLAŽEK. Risperidone in children and adolescents with conduct disorders. European Neuropsychopharmacology. 2002, roč. 12/2002, 9.10.2002, s. 424;425, 2 s. ISSN 0924-977X.
  16. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Spektrum komorbidních poruch u ADH.In. Psychiatrie v medicíně a medicína v psychiatrii. Galén, 2002, roč. 1/2002, 16.6.2002, s. 36;38, 3 s. ISSN 80-7262-162-9.
  17. BAROKOVÁ, Jana. Splní se švédský sen? Ladění. Pdf MU Brno: Ústav literatury pro mládež Pdf MU Brno, 2002, roč. 6(11), 4/2001, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
  18. ZÁVODNÁ, Eva, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The relationship between baroreflex sensitivity and the variability in blood pressure and pulse intervals. 2002.
  19. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Mohamed AL-KUBATI, Hana HRSTKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. The Relationship Between Baroreflex Sensitivity And The 0.1 Hz Variability In Cireulation In Children And Adolescents. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 1. vyd. Brno: Vutium Press, University of Technology B, 2002. s. 94-96. ISBN 80-214-2120-7.
  20. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. 2002.
  21. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Eva ZÁVODNÁ, Jan NOVOTNÝ, Nataša HONZÍKOVÁ a Mohamed AL-KUBATI. Variabilita oběhových parametrů ve vztahu k citlivosti baroreflexu u aktivně sportujících dětí. Cor et Vasa. Praha: Praha Publishing Ltd., 2002, roč. 44, č. 4, s. 84. ISSN 0010-8650.
  22. KORVAS, Pavel. Změny hmotnosti dětí po pohybovém zatížení. In Tělesná výchova a sport 2002. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2002. s. 156-158. ISBN 80-7083-649-0.

  2001

  1. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Age-related development of baroreflex sensitivity and mean pulse interval in children. Abstract. 2001.
  2. ŠTĚRBA, Jaroslav, Zdeněk PAVELKA, Jarmila SKOTÁKOVÁ a Tomáš KEPÁK. Aktuální možnosti chemoterapie v léčbě maligních gliomů centrálního nervového systému u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: BVibliographia medica čechoslovaka, 2001, roč. 56, č. 9, s. 537-542, 5 s. ISSN 0069-2328.
  3. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Josef HAK, Hana HRSTKOVÁ, Pavla BALCÁRKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Balneal therapy and baroreflex sensitivity in children with bronchial asthma. Abstract. In Kongres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  4. HONZÍKOVÁ, Nataša, Antonin KRTICKA, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Eva ZÁVODNÁ. Baroreflex sensitivity and 0.1Hz variability in circulation during excercise. Abstract. In Kongres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Zuzana NOVÁKOVÁ. Citlivost baroreflexu, krevní tlak a tepová frekvence u dětí a adolescentů s maligními tumory po antracyklinové léčbě. Scripta medica. Brno, ČR: MU v Brně, 2001, roč. 74, č. 3, s. 187-194. ISSN 1211-3395.
  6. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. 2001.
  7. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Development of baroreflex sensitivity in children. Abstract. In Eleventh European Meeting on Hypertension. 2001.
  8. AUTRATA, Rudolf. Efficacy and safety of PRK in high anisomyopic children-4years follow up. In Der Ophthalmologie Suppl., Abstracts 99.Tagung der Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft. Berlin, 2001. s. 184-185. ISBN 4512-991-5.
  9. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ a Edita UNČOVSKÁ. Fototerapeutická keratektomie v dětské oftalmologii. In První česko-slovenské symposium oftalmologů.Sborník transakt. Praha: Galén, 2001. s. 88-89. ISBN 80-238-7193-5.
  10. MATUŠKA, Jaroslav, Milan BAJER a Milena BURIANOVÁ. Chronický kašel, astma bronchiale a refluxní choroba u dětí. Klinická imunológia a alergológia. Bratislava: Bonus C.C.S. s.r.o., 2001, roč. 11, č. 1, s. 5-9. ISSN 1335-0013.
  11. FIALA, Jindřich. Intersexuální rozdíly ve výživových zvyklostech školních dětí. In Životné podmienky a zdravie. Zborník vedeckých prác. Bratislava: Štátny zdravotný ústav SR, 2001. s. 207-213. ISBN 80-7159-126-2.
  12. AUTRATA, Rudolf a Edita UNČOVSKÁ. Kongenitální esotropie. Folia strabol.et neuroophthalmologica. 2001, roč. 4, č. 1, s. 87-89. ISSN 1213-1032.
  13. NOVOTNÝ, Jan a Ilona DOHNALOVÁ. Poruchy růstu dětí. In Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2001. s. 6-8. ISBN 80-210-2573-5.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2001, roč. 97, č. 4, s. 171-175. ISSN 1212-0383.
  15. LACINOVÁ, Lenka a Eva PAVLÍKOVÁ. Příspěvek k teorii temperamentu v dětském věku. Trenčín: Konference "Psychológia pre bezpečný svet - Psychologické dni", 10.-12.9.,, 2001. Sborník přííspěvků "Psychológia pre bezpečný svet". ISBN 80-88982-53-7.
  16. PADĚROVÁ, Jana, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Variabilita oběhových parametrů v závislosti na věku u dětí a adolescentů léčených antracykliny pro maligní tumor. Abstrakt. In Congres MEFA 2001. Sborník abstrakt. 2001.
  17. ZÁVODNÁ, Eva, Hana HRSTKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Vývoj citlivosti baroreflexu ve vztahu k tepovým intervalům a krevnímu tlaku u dětí. 2001.

  2000

  1. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Eva ZÁVODNÁ, Hana HRSTKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and body growth parameters in children and adolescents. Abstract. In New Frontiers in Basic Cardiovascular Research. The 4th Czech-French-Slovak Symposium. 2000.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflex sensitivity and 24-hour measurement of blood pressure in children and adolescents with essential hypertension. In Analysis of Biomedical Signals and Images. 15th Biennial International Eurasip Conference Biosignal 2000. 1. vyd. Brno: Vutium Press, Brno University of Technology., 2000. s. 351-353. ISBN 80-214-1610-6.
  3. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po laserové korekci vysoké myopické aniszometropie u dětí-dlouhodobé výsledky. Litomysl, 2000. 19- 22. Folia strabol. et neuroophthalmol., 2, suppl.1.
  4. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Binokulární vidění po operaci katarakty u dětí. 2000. vyd. Ostrava: ČOS, 2000. 1 s. Dětská katarakta.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Lenka KOPEČNÁ a Milan BAJER. Citlivost baroreflexu a krevní tlak u dětí a adolescentů po terapii zhoubného nádoru antracykliny. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin: JLF UK Martin, 2000. s. 26-29. ISBN 80-88866-11-1.
  6. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Early onset of schizophrenia and efficacy of risperidone. Učinnost risperidonu na začínající ataku schizofrenie. European Psychiatry. Paris, Francie: Elsevier, 2000, roč. 15, suppl.2, s. 402-403. ISSN 0924-9338.
  7. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Implantace nitroočních čoček u dětí. Čes. a slov. Oftalmologie. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2000, roč. 56, č. 5, s. 303-310. ISSN 1211-9059.
  8. SIEGLOVÁ, Naděžda. Knížku pro děti? Ano, ale jakou! Rodiče: evropský rodinný měsíčník. Praha: SZ, s. r. o, 2000, s. 45. ISSN 1211-880X.
  9. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Bohumil FIŠER a Petra VÁCLAVKOVÁ. Measurement of baroreflex sensitivity in children with essential hypertension. Physiological Research. Praha: Academy of Sciences, 2000, roč. 49, č. 4, s. P14, 1 s. ISSN 0862-8408.
  10. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Photorefractive keratectomy for high myopic anisometropia in children. 2000. 2 s. IIIModern Cataract and Refractive Surgery Suppl.
  11. TYRLÍK, Mojmír a Lubomír KUKLA. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců:Příspěvek k metodice výzkumu. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. V Brně: Masarykova univerzita, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 7-14. ISSN 1211-3522.
  12. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ, Zuzana BRÁZDOVÁ, Milena BURIANOVÁ a Josef HAK. Pohybový režim jako významná súčasť životného štýlu detských astmatikou. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 27-29. ISSN 1335-0838.
  13. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Postavení sertralinu mezi SSRI z hlediska dětské psychiatrie /Abstrakt/. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2000.
  14. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Příjem vybraných živin u dětí v České republice. Hygiena. Praha: ČLS JEP, 2000, roč. 45, č. 1, s. 10-15. ISSN 1210-7840.
  15. DAN, Jiří. Psychologická diagnostika s využitím testu WISC-III-UK. 1. vyd. Praha: Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR, 2000. 63 s. ISBN 80-238-6056-9.
  16. ČAČKA, Otto. Psychologie duševního vývoje dětí a dospívajících s faktory optimalizace. první. Brno: DOPLNĚK, 2000. 377 s. ISBN 80-7239-060-0.
  17. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sertralin v pedopsychiatrických indikacích /Abstrakt/. In 19. sympozium Duševní zdraví mládeže, Brno. Brno: Psychiatrická klinika FN Brno, Psychiatrická společnost ČSL JEP, 2000. s. 10-11.
  18. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Hana HRSTKOVÁ, Jiří TOTUŠEK a Igor CRHA. Syndróm PICA u 3-ročného dieťaťa z Kosova. Detský lekár. Bratislava: Bonus, 2000, roč. 7, č. 4, s. 25-26. ISSN 1335-0838.
  19. MAREŠ, Jan a Stanislav JEŽEK. Školní úspěšnost žáků mladšího školního věku - možnosti predikce. Brno: FSS MU, 2000.
  20. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Jaroslav MICHALEK. The use of interferon alpha in therapy of chronic immune thrombocytopenic purpura in children. In Europediatrics Abstract Book. Roma, Italy: IPG, 2000. s. 143-143. ISBN 01255564.
  21. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí a mladistvých po léčbě cytostatiky. In MEDsport sympózium 2000. Hradec Králové, CZ: MedVěd agentura, 2000. s. 138-141. ISBN 80-238-4667-1.
  22. TOUFAROVÁ, Hana. Začínáme s aerobikem I. In RAAbík-náměty pro tvořivé vyučování na 1.st.ZŠ. Praha: Nakl. Dr.J.Raabe s.r.o., 2000. s. 1-6.
  23. TOUFAROVÁ, Hana. Začínáme s aerobikem II. In RAAbík- náměty pro tvořivé vyučování na 1.st ZŠ. Praha: Nakl. Dr.J.Raabe spol.s.r.o., 2000. s. 1-6.
  24. NOVOTNÝ, Jan, Tomáš PĚTIVLAS, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a predikce výšky u mladých basketbalistů. Bratislava: SSTL - LK SOV, 2000. s. 21-22.
  25. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Milan BAJER, Ilona DOHNALOVÁ a Martina NOVOTNÁ. Zralost kostry a rozvoj tělesné výšky u dětí po léčbě zhoubných nádorů. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: ČSTL-ERILENS, 2000, roč. 9, č. 3, s. 127-128. ISSN 1210-5481.

  1999

  1. TOUFAROVÁ, Hana. Aerobik pro děti na 1.stupni základní školy. In Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 102-104. ISBN 80-210-2246-9.
  2. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva SSRI v pedopsychiatrii. In Sborník II. česko-slovenského sympozia. 1. vyd. Praha: Vesmír, 1999. s. 14-29. ISBN 80-85977-18-4.
  3. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u hyperkinetické poruchy. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 19-23. ISSN 0069-2336.
  4. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Antidepresiva u OCD v dětství a adolescenci. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 24-27. ISSN 0069-2336.
  5. HRSTKOVÁ, Hana, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Zuzana NOVÁKOVÁ a Petra VÁCLAVKOVÁ. Baroreflexní sensitivita a 24-hodinový profil krevního tlaku u dětí s esenciální hypertenzí. In Diagnostika a terapia v pediatrii. Martin,SR: JLF UK,Martin, 1999. s. 25-27. ISBN 80-88866-11-1.
  6. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Cvičení dětí v rekonvalescenci po léčbě zhoubných nádorů. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 25-27. ISBN 80-7044-265-4.
  7. MICHÁLEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDÍK a Hana HRSTKOVÁ. Cytomegalovirová infekce u dětí se zhoubným nádorovým onemocněním: od sérologie k průkazu virové DNA. Klinicka onkologie. MOU, 1999, roč. 12, č. 4, s. 206-211. ISSN 01357884.
  8. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Depresivní poruchy v dětství a adolescenci:Tricyklická antidepresíva a SSRI. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 1999, suppl., č. 1, s. 6-18. ISSN 0069-2336.
  9. NOVOTNÝ, Jan, Josef PAVLÍK, Petr KOTYZA a Petr KRÁTKÝ. Diagnostika tělesné zdatnosti, pohybového režimu a zdravotního stavu dětí na školách 2. stupně II. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 3 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
  10. AUTRATA, Rudolf, Jaroslav ŘEHŮŘEK, Marie HOLOUŠOVÁ a Dětská oční klinika FN Brno a LF MU Brno. Fotorefrakční keratektomie při vysoké myopické anisometropii u dětí. Česká a slovenská oftalmologie. 1999, roč. 55, č. 4, s. 216-221. ISSN 1211-9059.
  11. MICHALEK, Jaroslav, Radek HORVATH, Jaroslav BENEDIK a Hana HRSTKOVA. Human herpesvirus-6 infection in children with cancer. Pediatric Hematology and Oncology. 0888-0018, 1999, roč. 16, č. 5, s. 423-430. ISSN 0888-0018.
  12. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hlavoňová Dita, Grmela Roman, Charvátová Lenka. Hypokinéza a zdraví u dětí. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, 1999. s. 20-23. ISBN 80-210-2255-8.
  13. HRSTKOVÁ, Hana, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Moderní přístupy v léčbě ITP u dětí. 1. vyd. Brno: LFMU, 1999. 1 s. Abstrakt 44,Pediatrický den.
  14. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Neurovývojový model schizofrenie z hlediska dětské psychiatrie. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 suppl., č. 2, s. 30-42. ISSN 1212-0383.
  15. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Nová antipsychotika II. generace u dětí a adolescentů. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95suppl, č. 2, s. 3-17. ISSN 1212-0383.
  16. TRNA, Josef. Objevte v sobě Einsteina. Test vnímání a pozorování pro děti od 5 do 11 let. Brno: Paido, 1999. 18 s. 88. ISBN 80-85931-72-9.
  17. JEŘÁBKOVÁ, Lenka. Odpovědnost rodičů za škodu způsobenou jejich nezletilými dětmi. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1999, Roč. 1, č. 3, s. 6-8. ISSN 1212-3463.
  18. NOVOTNÝ, Jan, Ilona DOHNALOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě zhoubných nádorů. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 5 s. Zdravotně orientovaná tělesná výchova. ISBN 80-210-2246-9.
  19. KOPEČNÁ, Lenka a Tomáš FREIBERGER. Prevence ICHS od dětského věku-zkušenosti odborné poradny. 1. vyd. Olomouc: Dětská klinika LF UP, 1999. 1 s. Sborník XVII. Dne klinické pediatrie.
  20. DRTÍLKOVÁ, Ivana. První zkušenosti s lamotriginem v pedopsychiatrické indikaci.Abstrakta. In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 21. ISBN 80-86257-04-5.
  21. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Předběžné zkušenosti s rissperidonem u dětí s pervazivními vývojovými poruchami. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 supll., č. 2, s. 18-21. ISSN 1212-0383.
  22. GRMELA, Roman, Ilona DOHNALOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Petr KRÁTKÝ a Jan NOVOTNÝ. Rehabilitačně - rekondiční cvičení dětí léčených pro zhoubné nádory. In PAVLÍK, Josef. Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: Ústav tělesné kultury PdF MU, 1999. s. 51-54.
  23. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů s psychotickým onemocněním. Abstrakta. In 41. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 1. vyd. Praha: Galén, 1999. s. 22. ISBN 80-86257-04-5.
  24. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Risperidon u dětí a adolescentů se schizofrenním onemocněním. Česká a Slovenská Psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1999, roč. 95 suppl., č. 2, s. 22-29. ISSN 1212-0383.
  25. HRUBÁ, Drahoslava. Rizika a prevence osteoporozy u českých dětí. Čs. pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 10, s. 579-583. ISSN 0069-2328.
  26. NOVOTNÝ, Jan a Hana HRSTKOVÁ. Tělesný rozvoj a fyzická aktivita u dětí a dospělých po léčbě zhoubného nádoru. In VÁLKOVÁ, Hana a Zuzana HANELOVÁ. Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého, 1999. s. 405-408. ISBN 80-244-0004-9.
  27. KRÁTKÝ, Petr, Jan NOVOTNÝ, Dita HLAVOŇOVÁ, Roman GRMELA a Ilona DOHNALOVÁ. Týdenní mimoškolní energetická náročnost pohybu dětí dětí a její vztah k tělesné zdatnosti a somatickému rozvoji. In PYŠNÝ, Ladislav a Miluše VAVRUŠKOVÁ. Teorie a praxe v tělesné výchově a sportu. Ústí nad Labem: UJEP, 1999. s. 54-56. ISBN 80-7044-265-4.
  28. NOVOTNÝ, Jan, Hana HRSTKOVÁ, Ilona DOHNALOVÁ a Dita HLAVOŇOVÁ. Variabilita srdeční frekvence při posuzování schopnosti k pohybové aktivitě u dětí po léčbě cytostatiky. Závěrečná zpráva grantového úkolu 18/99 PdF MU. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 1999. 34 s.
  29. KRÁLÍČKOVÁ, Zdeňka. Vyživovací povinnost rodičů k dětem. Rodinné právo : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 1999, roč. 1, č. 6, s. 6-8. ISSN 1212-3463.
  30. HRSTKOVÁ, Hana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Znalosti a postoje ke zdravé výživě a pohybové aktivitě u dětí dříve léčených pro zhoubný nádor. Brno: Závěrečná zpráva. MZd ČR, grant. č.120, 1999. 39 s.

  1998

  1. BAUEROVÁ, Jana, Zuzana BRÁZDOVÁ a Halina MATĚJOVÁ. " 5 a day " project for improving children´s eating habits. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 5, s. 297-305. ISSN 1211-3395.
  2. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Nataša HONZÍKOVÁ a Bohumil FIŠER. Baroreflex sensitivity in children. Abstract. Physiol. Research. 1998, roč. 47, č. 3, s. 2P, 1 s. ISSN 0862-8408.
  3. FIŠER, Bohumil, Nataša HONZÍKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Hana HRSTKOVÁ. Baroreflex sensitivity in children and young adults. Journal of Physiology (London). USA NY: Cambridge University Press, 1998, roč. 511P, Sp.Iss.SI, s. 113P-114P, 2 s. ISSN 0022-3751.
  4. KAŇOVSKÁ, Karin a Jiří VANĚK. Dentální implantologie v dětském a dorostovém věku. Česká stomatologie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1998, roč. 98, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-7891.
  5. MATĚJOVÁ, Halina, Zuzana BRÁZDOVÁ a Petr KACHLÍK. Elixir M: Project focused on increasing calcium intake among czech children. Scripta medica. Brno: LF MU, 1998, roč. 71, č. 8, s. 461-470. ISSN 1211-3395.
  6. BRÁZDOVÁ, Zuzana, Jindřich FIALA a Halina MATĚJOVÁ. Food guide Pyramid 97: The first project focused on healthy nutrition of romany children in the Czech republic. Scripta Medica (Brno). Brno: MU Fakulta lékařská, 1998, roč. 71, č. 8, s. 439-448. ISSN 1211-3395.
  7. BABYRÁDOVÁ, Hana. Hnutí na vlastních nohou. Výtvarná výchova. Praha: PF UK Praha, 1998, roč. 38, č. 1, s. 17. ISSN 1210-3691.
  8. AUTRATA, Rudolf a Jaroslav ŘEHŮŘEK. Korekce myopie excimer laserem při vysoké anisometropii u dětí. In Sborník -43.Pediatrický den Brno. 1998. vyd. Brno: Fakultní dětská nemocnice JGM v Brně, 1998. s. 47.
  9. ŘEHŮŘEK, Jaroslav. Skleroplastika a její možnost ovlivnění progredující myopie u dětí. In Sborník Symposium ČOS. 1998. vyd. Praha: ČOS, 1998.
  10. KUKLETOVÁ, Martina a Marta SVOBODOVÁ. Slo�ení zubního povlaku u malých dětí posti�ených mnohočetnou kazivostí. In KUKLOVÁ, Jana a Ivo SEDLÁČEK. Pedostomatologické sympozium Bratislava 98. I. Bratislava: SLS Bratislava, 1998. s. 14-15. ISBN N.
  11. NOVOTNÝ, Jan, František BABINEC a Hrstková Hana. Toxic cardiopathy screening in chilhood after malignant tumours therapy. In Proceedings of the Third Biannual World Automation Congress WAC 98. Anchorage, Alaska, USA: TSI Press, 1998. s. IFMIP-0071, 6 s. ISBN 1-889335-07-X.
  12. NOVOTNÝ, Jan a Kolková Eva, Sládková Hana, Dojčárová Lenka, Dohnalová Ilona. Variabilita srdeční frekvence u zdravých dětí vleže. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká spol. tělovýchovného lékařství, 1998, roč. 7, č. 2, s. 35-40. ISSN 1210-5481.
  13. SVOBODOVÁ, Marta a Jana KUKLOVÁ. Vý�ivové návyky dětí posti�ených mnohočetnou kazivostí. In KUKLETOVÁ, Martina. 6. Sympozium preventivní stomatologie. I. Praha: IPVZ Praha, 1998. s. 23-24. ISBN N.
  14. TOUFAROVÁ, Hana. Zařazení aerobiku do školní tělesné výchovy. In Aktuálne trendy v školskej telesnej výchove na 1.stupni zakladnej školy. Banská Bystrica: Pedagogická fakulta UMB, 1998. s. 81-83. ISBN 80-8055-220-7.

  1997

  1. DOHNALOVÁ, Ilona, Břetislav ZATLOUKAL, Jan NOVOTNÝ, Otto VLACH a Jiří POLÁCH. Field testing of physical fitness in young patients with idiopathic scoliosis. Sports Medicine Training and Rehabilitations. Mexico: OPA, 1997, roč. 7, 3-4, s. 193-206. ISSN 1057-8315.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Jan NOVOTNÝ a Pejchlová Marie. Hodnocení funkční zdatnosti a somatického vývoje dětí s prodělanou leukémií. Brno: IGA MZd ČR, 1997. 154 s.
  3. HRSTKOVÁ, Hana a Jan NOVOTNÝ. Některé parametry tělesné zdatnosti u dětí po terapii zhoubného nádoru antracykliny s kardioprotekcí. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 1997, roč. 52, č. 9, s. 679-682. ISSN 0069-2328.
  4. MICHÁLEK, Jaroslav, Rut SVOBODOVA a Hana HRSTKOVÁ. The acute nephrotoxicity of selected cytostatics in children with malignancy. In 6. Tagung Mitteleuropäischer Länder. Vienna: University Vienna, 1997. s. 22-22.

  1996

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Hana LEMANOVÁ. Clonazepam, clonidine, and tiapride in children with tic disorder. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1996, roč. 37, č. 5, s. 216-216. ISSN 0960-7560.
  2. HRUBÁ, Drahoslava. Pasivní kouření a jeho vliv na chování školních dětí. Praktický lékař. Česká lékařská společnost JEP, 1996, roč. 76, č. 12, s. 517-520. ISSN 0032-6739.
  3. KRBKOVÁ, Lenka a Lékařská fakulta. Therapy of Lyme borreliosis in children. Infection. Mnichov: MMV Medizin Verlag GmbH, 1996, roč. 24, č. 3, s. 170-173. ISSN 0300-8126.

  1994

  1. DRTÍLKOVÁ, Ivana, Blanka BALAŠTÍKOVÁ a Hana LEMANOVÁ. THERAPEUTIC EFFECTS OF CLONIDINE AND CLONAZEPAM IN CHILDREN WITH TICK SYNDROME. Homeostasis in Health and Disease. Praha: CIANS Homeostasis, 1994, roč. 35, č. 6, s. 296-296. ISSN 0960-7560.

  1992

  1. WIEDERMANNOVÁ, Drahomíra, Jaroslav MICHÁLEK a Dusan WIEDERMANN. The development of immunoglobulin IgD serum levels in healthy children up to the age of 16 with regard to sex. Scripta Medica. 1992, roč. 65, č. 3, s. 67-82. ISSN 01265884.

  1987

  1. KORVAS, Pavel. Rozvoj vytrvalosti u běžců na lyžích. In Rozvoj vytrvalostních schopností dětí a mládeže. 1987. vyd. Brno: MV ČSTV Brno, 1987. s. 24 - 33.

  1984

  1. VILÍMOVÁ, Vlasta. Vytrvalost žáků mladšího školního věku. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1984. 5 s. Komenský 108, č. 7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 11. 2023 02:06