JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time
Název česky Jak tráví volný čas desetileté děti navštěvující víceleté gymnázium v Nové Dubnici (Slovenská republika)
Název anglicky How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time
Autoři JUŘÍKOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant) a Danka MASCHTOVSKÁ (703 Slovensko).
Vydání Brno, Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení, od s. CD-ROM, 10 s. 2008.
Nakladatel Univerzita obrany
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00033962
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 978-80-7231-228-3
Klíčová slova anglicky children; eating habits; physical activity; coputers games; TV; sport
Štítky children, coputers games, eating habits, physical activity, sport, TV
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Jana Juříková, Ph.D., učo 133370. Změněno: 8. 3. 2009 19:58.
Anotace
Dotazníkovou metodou bylo u 10-ti letých dětí navštěvujících základní školu v Nové Dubnici na Slovensku zjišťováno, kolik času tráví sledováhním televize, prací na počítači a jaký mají vztah ke sportu. Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že pro většinu dotázaných dětí je sport velmi důležitý, sportovní kroužek však navštěvuje sotva polovina z nich. Chlapci sledují televizi v pracovní dny 1 - 2 hod., o víkendu 2 hod., dívky sledují televizi v pracovní dny 1 hod., o víkend nejčastěji 4 hod. Práci s počítačem věnují chlapci v pracovní dny 1 nebo 3 hod., o víkendu nejčastěji 2 hod. Pokud by se děti měly něčeho vzdát (televize, počítače nebo sportu), odpověděl stejný počet chlapců televize, počítače, jako sportu. Dívky uvedly, že by se vzdaly počítače a sportu. Jedna dívka uvedla, že by se nedokázala vzdát vůbec ničeho.
Anotace anglicky
It was observed about ten years old children visiting the primary school in Nova Dubnica in the Slovak republic by questionnaire method, how much time they spend watching TV, working with PC and how their relation is to sports. From adduced research it was emerged, sport is very important for most of polled children. One half of them visit some sports club only. Boys wath TV on weekdays 1 - 2 hours/day, at the weekend 2 hours/day. Girls watch TV on weekdays 1 hours/day, at the weekend most often 4 hours/day. Boys work with computer on weekdays 1 or 3 hours/day, at the weekend 2 hours/day. Girls work with computer on weekdays 0,5 - 2 hours/day, at the weekend 2 hours/day. If would children have abandon something, the same count of boys would like abandon TV, computer or sport, girls would like abandon computer and sport. One girl would like abandon nothing.
VytisknoutZobrazeno: 20. 6. 2019 17:24