Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. BLAŽEJ, Adam a Katarína KOSTOLANSKÁ. Flow ve sportu: O budování pozitivní motivace ve sportu i v životě. První. Grada, 2020. Praha. ISBN 978-80-271-1392-7.
 2. 2018

 3. BLAŽEJ, Adam. Psychologie koučování pro trenéry a manažery. První. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 66 s. ISBN 978-80-210-8971-6.
 4. 2010

 5. NUMERATO, Dino. Czech Sport Governance Cultures and a Plurality of Social Capitals: Politicking Zone, Movement and Community. In Groeneveld, M., Houlihan, B. & Ohl, F. (Eds.), Social Capital and Sport Governance in Europe. London: Routledge, 2010. s. 41-62. ISBN 978-0-415-87609-4.
 6. 2009

 7. SEKOT, Aleš. Local Sport in Europe. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 111-113. ISSN 1802-7679.
 8. SEKOT, Aleš. Pohybová aktivita versus obezita. In Tělesná výchova a sport mládeže. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 58-67. ISBN 978-80-210-4858-4.
 9. SEKOT, Aleš. Reprezentativní publikace evropské sociologie sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 2009/3, č. 1, s. 109-111. ISSN 1802-7679.
 10. SEKOT, Aleš. Sport and physical activities in Czech Republic. In Sport, Bodies, Identities. 2009.
 11. SEKOT, Aleš. Violence in sports. In Local Sport in Europe. 1. vyd. Münster: Waxmann, 2009. s. 223-232. European Association for the Sociology of Sport. ISBN 978-3-8309-2015-1.
 12. 2008

 13. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, roč. 38, č. 3, 2 s. ISSN 1212-1185.
 14. JUŘÍKOVÁ, Jana a Danka MASCHTOVSKÁ. How do 10 years old children visiting the primary school in Nova Dubnica (The Slovak Republic) spend their leisure time. In Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků. XXV. Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu zaměřené k aktuálním problémům vědy, výchovy, vzdělávání a rozvoje tvůrčího myšlení. Brno: Univerzita obrany, 2008. s. CD-ROM, 10 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 15. NUMERATO, Dino. Media Activities and Reflexivity: The Case of Czech Sports Actors. Media Studies. 2008, roč. 3, č. 3, s. 257-277. ISSN 1801-9978.
 16. NUMERATO, Dino. Mediální aktivita a reflexivita sportovních aktérů. Mediální studia. 2008, roč. 3, č. 2, s. 154-174. ISSN 1801-9978.
 17. SEKOT, Aleš. Mediální sport jako forma masové kultury. In Média, sport a jejich role v aktivním životním stylu. 1. vyd. Praha: Karlova univerzita, 2008. s. 9-19. ISBN 978-80-86317-65-6.
 18. NOVOTNÝ, Jan, Jiří JANČÍK, Eva MATĚJŮ a Karel SCHNELLER. Náhlá smrt mladého fotbalisty. In 6.ročník mezinárodní vědecké konference Sport a kvalita života. 2008. ISBN 978-80-210-4716-7.
 19. SEKOT, Aleš a Zuzana BRÁZDOVÁ. Physical Activity and Nutrition as the Social Factors Influencing the Epidemic of Obesity. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 112-125. ISSN 1802-7679.
 20. SEKOT, Aleš. Physical activity: Socio cultural aspects. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-16. ISBN 978-80-210-4716-7.
 21. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Inactivity. In 5th Conference eass, Bled 2008. 2008. ISBN 978-961-6583-60-2.
 22. SEKOT, Aleš. Physical Activity versus Obesity: Sociological Aspects. Educatio Artis Gymnasticale. Cluj-Napoca: Studia Universitatis Babes-Bolyai, 2008, roč. 3/2008, č. 3, s. 51-72, 21 s. ISSN 1453-4223.
 23. SEKOT, Aleš. Podnětné rokování sociologů o sportu. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 143-144. ISSN 1802-7679.
 24. SEKOT, Aleš. Politologický a sociálněpsychologický vhled do fenoménu fotbalového chuligánství. Studia sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 132-133. ISSN 1802-7679.
 25. BERNACIKOVÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. První zkušenosti s Oxycon Mobile na Fakultě sportovních studií. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2008, roč. 2008/2, č. 2, s. 100-104. ISSN 1802-7679.
 26. SEKOT, Aleš. Rituály ve sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41/2008, č. 3, s. 8-16. ISSN 1211-3387.
 27. SEKOT, Aleš. Sedentary Lifestyle as a Social Factor Influencing the Epidemic of Obesity. In Sport, Culture and Society: an Account of Views and Perspectives on Social Issues in Continent (and Beyond). Ljubljana: University of Ljubljana, 2008. s. 33-38. Sport and Society. ISBN 978-961-6583-70-1.
 28. SEKOT, Aleš. Sociologické problémy sportu. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2008. 224 s. Sociologie. ISBN 978-80-247-2562-8.
 29. SEKOT, Aleš. Sport - významný společenský a kulturní fenomén. Contact. Praha: Chambre de Comerce Franco-Tchékue, 2008, roč. 1, č. 50, s. 14.
 30. SEKOT, Aleš. Sport versus sportovní etika. Rozrazil - revue na provázku. Brno: Centrum pro kulturu a společnost, 2008, roč. 2008, č. 5, s. 33-34. ISSN 1801-4755.
 31. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink v kontextu praxe sociální pedagogiky. In Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2008. 1. vyd. Brno: Institut mezioborových studií Brno, 2008. s. 346-359. ISBN 978-80-87182-01-7.
 32. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus osobnostní rozvoj. In K sobě, k druhým, k profesi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 119-123, 4 s. ISBN 978-80-210-4595-8.
 33. SEKOT, Aleš. Sportovní trénink versus studium. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41, č. 4, s. 77-81. ISSN 1211-3387.
 34. SEKOT, Aleš. Tšekin tasavallan liikuntakulttuuri. Idäntutkimus. Helsinki: Urheilu, 2008, roč. 4/2008, č. 4, s. 54-61. ISSN 1237-6051.
 35. SEKOT, Aleš. Tyson Maradona a ti druzí rváči. Brno: Rovnost, 2008. 2 s. Bellevue. ISSN 0862-7967.
 36. 2007

 37. SEKOT, Aleš. Bedřich Ladislav: Fotbal - rituální hra naší doby. Universitas. Brno: Masarykova universita, 2007, roč. 39, č. 1, s. 75-76. ISSN 1211-3387.
 38. ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 s. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2.
 39. SEKOT, Aleš. Doping and young people: Sociological dimensions. In The changing role of public, civic and and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 90-102. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 40. SEKOT, Aleš. Evropská konference sociologie sportu počtvrté: Münster 2007. Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 80-81. ISSN 1802-7679.
 41. SEKOT, Aleš. Fotbaloví chuligáni prizmatem sociologie. In Aktuální otázky sociologie sportu (CD ROM). 1. vyd. Praha: UK FTVS, 2007. s. 80-85. ISBN 978-80-86317-55-7.
 42. SEKOT, Aleš. Lokální sport v Evropě. Čtvrtá konference Evropské asociace sociologie sportu (EASS). Sociologie sportu. Praha: Sociologický ústav ČAV, 2007, roč. 43, č. 4, s. 878-880. ISSN 0038-0288.
 43. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. Unuversitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 7-16. ISSN 1211-3387.
 44. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu: fotbaloví chuligáni. In Násilí z pohledu společenských věd. 1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2007. s. 157-165. ISBN 978-80-7251-253-9.
 45. SEKOT, Aleš. Obezita versus fyzická aktivita. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3387.
 46. JŮVA, Vladimír. Ohlédnutí za prvními třemi ročníky časopisu Sport a společnost. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 77-78. ISSN 1802-7679.
 47. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679.
 48. SEKOT, Aleš. Řešení projektu Fondu rozvoje vysokých škol 3182/2006 "Inovace studijního předmětu sociologie a sociologie sportu". In Výzkum a rozvoj v sociálních vědách a vědách o sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 39-45, 6 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-146-1.
 49. SEKOT, Aleš. Socializace: rekreační versus vrcholový sport. In Sport a kvalita života 2007 (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007. s. 122 (CD ROM), 14 s. ISBN 978-80-210-4435-7.
 50. SEKOT, Aleš. Sociologické dimenze sportu. Studia Sportiva. Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2007, roč. 1, 2007/1, s. 66-75. ISSN 1802-7679.
 51. SEKOT, Aleš. Sociologický pohled na sport: Konceptuální východiska. Česká kinantropologie. Praha: Česká kínantropologická společnost, 2007, roč. 11, č. 1, s. 53-61. ISSN 1211-9261.
 52. SEKOT, Aleš. Sport a divácké násilí - fotbaloví chuligáni. In Spoleczne i kulturowe wartosci sportu. 1. vyd. Varšava: Akademie tělesné výchovy, 2007. s. 182-195. Sport. ISBN 978-83-89630-57-5.
 53. SEKOT, Aleš. Sport and Spectator Aggression Behaviour - Football Hooliganism. In Social and Cultural Aspects of Sport (ed by J. Kosziewicz). 1. vyd. Warszawa: Akademie tělesné výchovy, 2007. s. 181-193. Sport. ISBN 978-83-89630-58-2.
 54. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395.
 55. SEKOT, Aleš. Sport vs. volný čas. In Výchova a volný čas (2) Tomáš Čech (ed.). 1. vyd. Brno: MSD, spol. sr.o., 2007. s. 53-56. ISBN 978-80-86633-97-8.
 56. SEKOT, Aleš. Violence in Sport. In Local Sport in Europe. 2007. ISBN 978-3-00-021468-4.
 57. SEKOT, Aleš. Women and Sport - Sociological and Historical Dimensions. In Social Dimensions of Sport and Recreation Devolopment in Central European Countries. 1. vyd. Bratislava: National Sport center, 2007. s. 37-45. Recreation Sport. ISBN 978-80-969702-0-9.
 58. SEKOT, Aleš. Women and Sport: Sociological and historical dimensions. In The changing role of public, civic, and private sectors in sport culture. 1. vyd. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä, Finland, 2007. s. 267-276. Research Reports No. 3/2007. ISBN 978-951-39-2828-5.
 59. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Tělesná kultura. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2007, roč. 30, č. 2, s. 25-42. ISSN 1211-6521.
 60. 2006

 61. JŮVA, Vladimír. A sport, mint az identitás kialakulásának jelensége. In SEEBAUER, Renate. Az Európában fellelhetö identitásoktól az európai identitásig. Brno: Paido, 2006. s. 70-76. ISBN 80-7315-129-4.
 62. SEKOT, Aleš. Doping and Young People - Sociological Dimensions. In The Changing Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture, 3rd EASS Conference. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 63. SEKOT, Aleš. Emancipation Process of Women in Sport: Czech Example. In The Civic Role of Public, Civic and Private Sectors in Sport Culture. 3rd EASS Conferencee. 2006. ISBN 951-39-2549-8.
 64. SEKOT, Aleš. Finské rokování sociologů sportu. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 135-136. ISBN 80-210-4136-6.
 65. SEKOT, Aleš. K problematice sportovních subkultur. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 104-118. ISBN 80-210-4145-5.
 66. SEKOT, Aleš. K sociálním aspektům profesní pozice trenéra. In Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 13-30, 16 s. ISBN 80-210-4136-6.
 67. REGULI, Zdenko a Radim ŠÍP. Myšlenková východiska evropského trenéra a "trenéra" budó. In Sborník prací Fakulty sportovních studií, I. ročník: Sport jako sociálně-kulturní fenomén. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 67-84, 17 s. ISBN 80-210-4136-6.
 68. SEKOT, Aleš. Násilí ve sportu. In Násilí ve výchově, umění a sportu. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 2006. s. 50-72. ISBN 80-7290-272-5.
 69. DRÁBEK, Pavel. Shakespearovi sportovci. Rozrazil. Brno: Husa na provázku, CED, Větrné mlýny, 2006, roč. 6/1, č. 6, s. 76-81. ISSN 1801-4755.
 70. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita a Paido, 2006. 412 s. Pedagogická edice. ISBN 80-210-4201-X.
 71. SEKOT, Aleš. Sociology of Sport: Topical Issues. 1. vyd. BRNO: Masarykova univezita a Paido, 2006. 130 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-210-4151-X.
 72. BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila. Sport a fanoušci v antice. Brno, 2006. 2 s. Rozrazil 2006, č. 1.
 73. GREXA, Ján. Šport a kvalita života, historické paralely. In Sport a kvalita života 2006. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. 8 s. ISBN 80-210-4145-5.
 74. CHARVÁT, Michal, Marie BLAHUTKOVÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. The Influence of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Aging and Physical activity 2006. Poznaň: Univerzity School of Physical Education, 2006. s. 5. ISBN 83-923916-2-4.
 75. BLAHUTKOVÁ, Marie, Martin SEBERA, Michal CHARVÁT, Jitka KOPŘIVOVÁ a Jan NOVOTNÝ. The Influnce of Sport on Quality of Life in the Adult Population. In Acta Math.Univ.M. Belii. první. Slovensko: UMB BB, 2006. s. 29-40. ISBN 80-8083-312-5.
 76. ŠÍP, Radim. The Middle Ages, Body, and Sport. In A sport és tudomány napja. 1. vyd. Pécs: University of Pécs, 2006. s. 12-16. ISBN 963-642-093-9.
 77. SEKOT, Aleš. Ve světě sportu. Anthropos. Bratislava: Časopis pre humanitné a sociálne poznani, 2006, roč. 1, č. 10, s. 11-18. ISSN 1336-5541.
 78. NOVOTNÁ, Martina a Jan NOVOTNÝ. Vliv oxygenované vody na saturaci hemoglobinu kyslíkem. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 82-87. ISBN 80-210-4145-5.
 79. SEKOT, Aleš. Ženy a sport. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 3-11. ISSN 1211-3387.
 80. 2005

 81. NOVOTNÝ, Jan. Astma a sport. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 116-122. ISBN 80-210-3863-2.
 82. SEKOT, Aleš. Doping a mládež - sociologické dimenze. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 282-296. ISBN 80-244-1116-4.
 83. SEKOT, Aleš. Doping ve sportu u mládeže v České republice v roce 2004. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ, Josef NEKOLA a Jan ZIMMER. Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 131. ISBN 80-951B-2005.
 84. SEBERA, Martin, Pavlína RALEVSKÁ a Dagmar TRÁVNÍKOVÁ. Doping ve sportu u současných adolescentů. In Primární prevence rizikového chování. Praha: Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty University Karlovy v Praze, 2005. s. 29.
 85. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní migrace. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc, 2005. s. 89-101. ISBN 80-244-1116-4.
 86. CHARVÁT, Michal. Changes in olympism in the epoch of globalization. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: FTK UP, 2005. s. 368-373. ISBN 80-244-1116-4.
 87. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 s. ISBN 83-89630-80-X.
 88. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 51-56. ISBN 80-7315-112-X.
 89. SEKOT, Aleš. Sokol versus olympismus. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 11-14. ISSN 1211-3384.
 90. SEKOT, Aleš. Sport a mládež. In Sport a kvalita života. 1. vyd. Brno: Masarykova universita v Brně, 2005. s. 135-136. ISBN 80-951B-2005.
 91. JŮVA, Vladimír. Sport as a phenomenon of identity development. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. From Identities in Europe to European Identities. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 71-76. ISBN 80-7315-091-3.
 92. SEKOT, Aleš. Sport mobility: global dimensions. In SCSS: 10th Annual Congress: Abstract Book (+ CD ROOM). 1. vyd. Beograd: ECSS, 2005. s. 338-339, CD6 s. ISBN 86-906485-2-6.
 93. SEKOT, Aleš. Sportovní mobilita versus globalizace. Universitas. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 3-14. ISSN 1211-3384.
 94. SEKOT, Aleš. The Socio-cultural Phenomenon of Global Mobility. HUMAN MOVEMENT. Wroclaw: Akademie sportu, 2005, roč. 2005, 6 (1), s. 59-65. ISSN 1732-3991.
 95. ŠLESINGEROVÁ, Eva. Vidět krásné. Revue pro média. Brno, 2005, roč. 1/2005, č. 1, s. 18-25, 7 s. ISSN 1214-7494.
 96. SEKOT, Aleš. Výzkum zneužívání dopingových látek ve sportu u adolescentů v ČR. In SEBERA, Martin, Marie BLAHUTKOVÁ a Jan NOVOTNÝ. Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. s. 304-315. ISBN 80-244-116-4.
 97. BURIAN, Daniel a Jan NOVOTNÝ. Změna hrudní kyfózy u mužů během kurzu vodní turistiky. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2005. s. 27-29. ISBN 80-210-3863-2.
 98. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické a historické dimenze. Tělesná výchova a šport. Bratislava: MŠSR, 2005, XV., 3-4, s. 59-62. ISSN 1335-2245.
 99. 2004

 100. SEKOT, Aleš, Martin SEBERA, Marie BLAHUTKOVÁ, Jan NOVOTNÝ a Jaroslav NEKOLA. Doping ve sportu a jeho hodnocení mezi mládeží ve Znojemském regionu. In Sport a kvalita života (CD ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 75-77. ISBN 80-210-3541-2.
 101. MUŽÍK, Vladislav. Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport - Länderbericht Tschechische Republik. Bewegunserziehung. 2004, roč. 58, č. 5, s. 14-15. ISSN 1726-4375.
 102. JŮVA, Vladimír. Evropský rok výchovy prostřednictvím sportu. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2004, r. 128, č. 3, s. 30-31. ISSN 0323-0449.
 103. SEKOT, Aleš. Globalizace versus sportovní mobilita: nové téma sociologie sportu. Acta Facultatis Educations Physicae Universitatis Comeniane. Publicatio XLV. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava, 2004, XLV, s. 169-180. ISSN 80-223-2014-5.
 104. SEKOT, Aleš. Globální aspekty soudobého sportu. In Tělesná výchova a sport 2004, Liberec-Euroregion Nisa. 1. vyd. Liberec: Technická unoverzita v Liberci, 2004. s. 308-313. ISBN 80-7083-901-5.
 105. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. s. 45. ISBN 80-210-3541-2.
 106. SEKOT, Aleš, Marie BLAHUTKOVÁ, Šárka DVOŘÁKOVÁ a Martin SEBERA. Kapitoly ze sportu. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 200 s. ISBN 80-210-3531-5.
 107. SEKOT, Aleš a Tomáš ČECH. Socializační aspekty sportování v kontextu volnočasových aktivit. In WIEGEROVÁ, A. (ed.) Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 155-158. ISBN 80-969146-0-X.
 108. SEKOT (ED.), Sekot, Oborný OBORNÝ, Jůva JŮVA a Leška LEŠKA. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 245 s. ISBN 80-210-3581-1.
 109. PAVLÍK, Josef a Martin SEBERA. SPORT A KVALITA ŽIVOTA. 2004.
 110. JŮVA, Vladimír. Sport a sociální edukace. In SEKOT, Aleš, Dušan LEŠKA a Jozef OBORNÝ. Sociální dimenze sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 211-239. ISBN 80-210-3581-1.
 111. JŮVA, Vladimír. Sport als Phänomen der Identitätsentfaltung. In SEEBAUER, Renate, Zdeněk HELUS a Emmanuel KOLIADIS. Von Identitäten in Europa zu europaischen Identitäten. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 71-76. ISBN 80-7315-088-3.
 112. JŮVA, Vladimír. Sport jako fenomén utvářející identitu v České republice. In SEEBAUER, Renate a Zdeněk HELUS. Od identit v Evropě k evropským identitám. 1. vyd. Brno: Paido, 2004. s. 70-76. ISBN 80-7315-089-1.
 113. SEKOT, Aleš. Sport mobility in a changing Europe: a global aspect. European Journal for Sport and Society. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann, 2004, roč. 1, č. 2, s. 103-114. ISSN 1613-8171.
 114. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: A Global Aspect. Collective volume. In Sports Involvement in a Changing Europe. 1. vyd. Rzeszów: EASS, 2004. s. 15-16.
 115. SEKOT, Aleš. Sport Mobility in Changing Europe: Global Aspects. In Sports Involvement in Changing Europe. 1. vyd. Rzewszów: KORAW: Uniwersytet Rzeszowski, 2004. s. 48-60, 12 s. ISBN 83-89721-02-3.
 116. SEKOT, Aleš a Michal CHARVÁT. Sport Mobility in the Context of Globalization. In Physical Activity in Integrating Europe. 1. vyd. Warszawa: The Józef Pilsucki Academy of Physical Education, 2004. s. 82-91. ISBN 83-89630-80-X.
 117. JOSEFÍK, Zdeněk. Sport na Masarykově univerzitě v Brně. In Sborník referátů z mezinárodní konference "Sport a kvalita života" 11.-12.11.2005. 1. vyd. Fakulta sportovních studií MU v Brně: Masarykova univerzita, 2004. s. 35-35, 3 s. ISBN 80-210-3541-2.
 118. SEKOT, Aleš. Sport v měnící se Evropě. Brno: Univerzitní noviny, 2004, roč. 11, 4-12, s. 42-44. ISSN 1211-6866.
 119. NOVOTNÝ, Jan. Sport, zdraví a kvalita života. In Sport a kvalita života. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 65-71. ISBN 80-210-3541-2.
 120. SEKOT, Aleš. Sportovci v médiích v průběhu Olympijských her v Athénách 2004 (CD ROM). In KADLEC, Petr a Ivo MACHÁT. Sport a kvalita života (CD - ROM). Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2004. s. 37-40. ISBN 80-210-3541-2.
 121. BALHAROVÁ, Jana a Lubomír KUKLA. Tělesná zdatnost dětské populace. In Dítě na prahu dospívání. Brno: Barrister and Principal, 2004. s. 54-66, 22 s. ISBN 80-86598-84-5.
 122. JŮVA, Vladimír. Zahájení Evropského roku výchovy prostřednictvím sportu v Rakousku. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2004, r. 11, č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-6866.
 123. SEKOT, Aleš. Ženy a sport - sociologické dimenze (CD - ROM). In Sport a kvalita života (CD ROM). 1. vyd. Brno: Fakulta sportovních studíí MU, 2004. s. 77-78, 24 s. ISBN 80-210-3541-2.
 124. 2003

 125. JŮVA, Vladimír. Haag, H., Hummel, A. (ed.) Handbuch Sportpädagogik. Pedagogická orientace. Brno, 2003, roč. 2003, č. 2, s. 123-126. ISSN 1211-4669.
 126. NOVOTNÝ, Jan, Martina NOVOTNÁ a Daniel BURIAN. Onemocnění páteře a sport. In Sportovně pohybové aktivity ve vztahu ke zdraví a kvalitě života. Brno: Fakulta sportovních stidií, 2003. s. 50. ISBN 80-210-3261-8.
 127. JŮVA, Vladimír. Rozvoj německé pedagogiky sportu. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2003, r. 10, č. 9, s. 23-25. ISSN 1211-6866.
 128. SEKOT, Ales. Socializace sportem - nezastupitelná součást výchovného procesu. In: Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání (CD-ROM), Brno: Masarykova universita, Pedagogocká fakulta, 2003. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání, ČAPV Brno. Brno: Paido, 2003. 4 s. ISBN 80-7315-084-8.
 129. SEKOT, Aleš. Sociology of sport - An Introduction. Brno: Paido, 2003. 64 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-044-1.
 130. SEKOT, Aleš. Sport - sociálně kulturní fenomén. In: Leska, D., Oborný, J. (eds) telesná výchova a šport v kultúre spoločnosti. In Vělecná výchova a šport v kultúre spoločnosti (Monografický sborník veeckých a odborných prác). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnost: FTVS UK Bratislava, 2003. s. 172-176. ISBN 80-89075-20-7.
 131. SEKOT, aleš. Sport a ekonomie: mezinárodne v Athénách. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 10, 3/2003, s. 12-13. ISSN 1211-6866.
 132. SEKOT, Aleš. Sport a společnost. Brno: Paido, FSpS MU, 2003. 196 s. edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-047-6.
 133. SEKOT, Aleš. Sportovní aktivity: nejednoznačné hodnotové směřování (Příspěvek k sociologii sportu) In: Tělesná kultura: recenzované periodikum FTK UP Olomouc. Tělesná kultura. Olomouc: Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, 2003, sv.28, č.1, s. 49-66. ISSN 1211-6521.
 134. 2002

 135. NOVOTNÝ, Jan. Asthma bronchiale a sport. Alergie. Praha: Tigis s.r.o., 2002, roč. 4, č. 3, s. 225-227. ISSN 1212-3536.
 136. SEKOT, aleš. Komerční přehlídka sportovního života. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 9, č. 12, s. 13-14. ISSN 1211-6866.
 137. MARKOVÁ, Hana. Stručný přehled pohybových aktivit studentů SŠ pro TPM Kociánka, Brno. In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2002. s. 178-179. ISBN 80-244-0389-7.
 138. 2001

 139. CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Podíl tělesné výchovy a sportu na formování profilu osobnosti u adolescentů. In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001. s. 129-137. ISBN 80-7326-001-8.
 140. VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 s. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 141. 1996

 142. KORVAS, Pavel. Úspěšnost při organizování nových forem LVK,ZVK a soutěží v přírodě na LF MU v Brně. Plzeň: ZČU Plzeň, 1996. s.87-90. Tělesná výchova a sport na vysokých školách v ČR. ISBN 80-7082-310-0.
 143. 1994

 144. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 1. 2022 13:17