HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, roč. 38, č. 3. ISSN 1212-1185.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Considerations on the problem of relationship between movement and health
Název česky Úvahy nad problémem vztahu mezi pohybem a zdravím
Autoři HODAŇ, Bohuslav (203 Česká republika, garant).
Vydání Gymnica - Acta Univ. Palacki, Olomouc, Univerzita Palackého, 2008, 1212-1185.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/08:00035317
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
Klíčová slova česky Tělesná výchova; pohybová rekreace; sport; prostředí; výchova.
Klíčová slova anglicky Physical education; movement recreation; sport; environment; education.
Štítky education., environment, movement recreation, Physical Education, sport
Změnil Změnila: Mgr. Eva Špillingová, učo 110713. Změněno: 30. 3. 2010 15:58.
Anotace
In the paper the author deals with the problem of relationships between movement and physical, psychological and social health and differences between human sportsman and human not-sportsman. In connection with these problems attention is paid also to environmental, leisure time and life-style problems. Our healthy existence is conditioned by our struggle for it, our fight against all influences which threaten it. The negative tendencies have global character, their solution is however of a regional problem, resulting from concrete conditions. It is also the problem of education of specialists connected with this problematic.
Anotace česky
Autor se v práci zabývá problémem vztahu mezi pohybem a fyzickým, psychickým a sociálním zdravím a rozdíly mezi člověk sportovec a člověk nesportovec. V návaznosti na tyto problémy je pozornost věnována také problémům environmentálním, problémům volného času a životního stylu. Naše zdravá existence je podmíněna zápasem o ni a bojem proti všem vlivům, které ji ohrožují. Negativní tendence mají globální charakter, jejich řešení je však regionální problém, vyplývající z konkrétních podmínek. Je to také problém výchovy specialistů spojených s touto problematikou.
VytisknoutZobrazeno: 15. 6. 2019 23:08