Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. TRÁVNÍČEK, Marek. Člen mezinárodní odborné společnosti C.A.L.M.A.Z. C.A.L.M.A.Z, 2018.
 2. 2016

 3. VÍT, Michal, Zdenko REGULI, Martin SEBERA, Jitka ČIHOUNKOVÁ a Martin BUGALA. Predictors of children´s successful defence against adult attacker. Archives of Budo. Polsko, 2016, roč. 12, č. 2016, s. 141-150. ISSN 1643-8698.
 4. 2015

 5. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. The role of combatives teaching in physical education. 1. elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 128 s. Knihy. ISBN 978-80-210-7920-5.
 6. 2009

 7. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Combatives evolution in the Czech Republic and inclusion of combatives into physical education. In 2009 SCIENTIFIC CONGRESS ON MARTIAL ARTS AND COMBAT SPORTS. 2009. ISBN 978-989-96227-1-5.
 8. ŠERÁKOVÁ, Hana. Cvičím pro zdraví a baví mě to. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 70 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4833-1.
 9. TRÁVNÍČEK, Marek. Realizace školní tělesné výchovy pohledem učitelů 1. stupně základní školy. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 2009. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 79-87. ISBN 978-80-210-4858-4.
 10. MIČKOVÁ, Hana a Hana ŠERÁKOVÁ. Severní Amerikou od Vikingů po současnost (náměty pro práci s žáky mladšího školního věku), 1.díl. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 71 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 978-80-210-4832-4.
 11. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a sport mládeže v 21. století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 168 s. ISBN 978-80-210-4858-4.
 12. 2008

 13. VÍT, Michal. Bartík, Pavol; Sližik, Miroslav; Reguli, Zdenko. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2007. 279 s. ISBN 978-80-8083-477-7. Studia Sportiva. 2008, roč. 2, č. 1, s. 130 - 131, 144 s. ISSN 1802-7679.
 14. HODAŇ, Bohuslav. Considerations on the problem of relationship between movement and health. Gymnica - Acta Univ. Palacki. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008, roč. 38, č. 3, 2 s. ISSN 1212-1185.
 15. JANÍKOVÁ, Marcela, Tomáš JANÍK, Vladislav MUŽÍK a Václav KUNDERA. CPV videostudie tělesné výchovy: sběr dat a zamýšlené analýzy. Orbis scholae. 2008, roč. 2, č. 1, s. 93-114. ISSN 1802-4637.
 16. MUŽÍK, Vladislav a Lubomír DOBRÝ. Charakteristiky kvalitní tělesné výchovy. Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, roč. 74, č. 4, s. 4-5. ISSN 1210-7689.
 17. JANÍKOVÁ, Marcela. Interaktionsmuster im (Sport)unterricht: Präsentation eines Forschungsprojekts. In SEEBAUER, Renate. Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 78-83. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 18. MUŽÍK, Vladislav a Lubomír DOBRÝ. Jak propašovat zdravotní benefity a jiné užitečnosti do ŠVP? Tělesná výchova a sport mládeže : odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele. Praha: FTSV UK, 2008, roč. 74, č. 4, s. 2-4. ISSN 1210-7689.
 19. BRŮŽKOVÁ, Lucie a Marie BLAHUTKOVÁ. Koncepce tělesné výchovy ve školních vzdělávacích programech na základní škole. In Sport a kvalita života 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 9 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 20. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Názory občanů ČR na tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví na ZŠ. In KACHLÍK, Petr a Vladislav MUŽÍK. Program Zdraví 21 a výchova ke zdraví 2008. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15-15. ISBN 978-80-210-4677-1.
 21. REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Psychological Determinants of Combatives at Different Levels in Physical Education. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica, 2008, roč. 8/2008, č. 1, s. 60-66.
 22. TRÁVNÍČEK, Marek. Realizace školní tělesné výchovy pohledem učitelů 1. stupně základní školy. The carying out of physical education from a primary school teachar´s point of v. In Přehled anotací 4. Mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podproru zdraví a mládeže pořádané v rámci výzkumného záměru MSM0021622421 Škola a zdraví pro 21. století. s. 47. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
 23. MLEJNKOVÁ, Lucie. REGULI, Zdenko - ĎURECH, Miroslav - VÍT, Michal. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 88 s. ISBN 978-80-210-4318. Studia Sportiva. 2008, roč. 2, č. 1, s. 128-130. ISSN 1802-7679.
 24. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 59-75, 16 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 25. REGULI, Zdenko, Martin ZVONAŘ, Martin SEBERA a Michal VÍT. Specific rating scale for evaluating forward breakfall. In World Congress of Performance Analysis of Sport VIII. BOOK OF PROCEEDINGS. Magdeburg: Otto-von-Guericke-Universität, 2008. s. 375-380. ISBN 1-901280-01-2.
 26. JŮVA, Vladimír. Strukturované studium učitelů tělesné výchovy na Fakultě sportovních studií MU. In Redukce bariér při získávání učitelské kvalifikace. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 56–60. ISBN 978-80-7043-697-4.
 27. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. The Czech Public's Opinions on Physical Education and Health Education in Primary Schools. In Abstracts Overview 4th International Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 30. ISBN 978-80-7392-044-9.
 28. ĎURECH, Miroslav. Úpoly v obsahu štúdia FTVŠ UK. Bratislava: PEEM, 2008. 210 s. Národné športové centrum. ISBN 978-80-89197-87-3.
 29. REGULI, Zdenko. Vědět nejenom co, ale i proč a jak. Těl. Vých. Sport. Mlád. 2008, roč. 74, 6/08, s. 48-48, 2 s. ISSN 1210-7689.
 30. STRACHOVÁ, Milena. Vývoj a transformace Českého svazu tělesné výchovy v letech 1993 - 1998. In Sport a kvalita života 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 146 - 156, 10 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 31. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole. In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.
 32. 2007

 33. REGULI, Zdenko. Bartík, Pavol. Úpoly na 2. stupni základnej školy. (Recenze monografie). Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 79-79, 2 s. ISSN 1802-7679.
 34. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Návrh metodologického postupu videostudie tělesné výchovy. In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. s. 70-74. ISBN 978-80-210-4258-2.
 35. JANÍK, Tomáš. Pedagogical content knowledge a/nebo oborová didaktika? In MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století: myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů. Brno: MU, 2007. s. 42-47. ISBN 978-80-210-4258-2.
 36. JŮVA, Vladimír. Pedagogika sportu v Německu - geneze, koncepce a výzkum. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2007, roč. 1, č. 1, s. 52-65. ISSN 1802-7679.
 37. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. In Health Education and Quality of Live. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0.
 38. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6.
 39. TRÁVNÍČEK, Marek. Poslání současné školní tělesné výchovy pohledem učitelů ZŠ. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21. 1. vyd. Brno: MSD ve spolupráci s PdF MU Brno, 2007. s. 44 - 44. ISBN 978-80-86633-98-5.
 40. JŮVA, Vladimír. Sport jako součást edukace? K současnému zaměření pedagogiky sportu. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-3395.
 41. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Survey Research on Current Status of Combative Education in Selected Elementary Schools in South Moravia from the Pupils Point of View. (Full text on CD ROM). In 4th FIEP European Congress Physical Education and Sports. Teachers' Preparation and Their Employability in Europe. 1. vyd. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 205-211. ISBN 978-80-969343-9-3.
 42. ŠERÁKOVÁ, Hana a Daniela JONÁŠOVÁ. Škola a zdraví aneb Kinestetický učební styl. In VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 183. ISBN 978-80-244-1652-6.
 43. MUŽÍK, Vladislav a Vladimír SÜSS. Tělesná výchova a zdraví pro 21. století (myšlenky, které by měly usměrňovat tvorbu školních vzdělávacích programů). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2007. 97 s. ISBN 978-80-210-4258-2.
 44. MUŽÍK, Vladislav a Tomáš JANÍK. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007. s. 197-214. ISBN 978-80-210-4402-9.
 45. BARTÍK, Pavol, Miroslav SLIŽIK a Zdenko REGULI. Teória a didaktika úpolov a bojových umení. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. 247 s. Pedagogická fakulta. ISBN 978-80-8083-477-7.
 46. REGULI, Zdenko, Miroslav ĎURECH a Michal VÍT. Teorie a didaktika úpolů ve školní tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 88 s. Fakulta sportovních studií. ISBN 978-80-210-4318-3.
 47. ŠERÁKOVÁ, Hana a Jaroslav VRBAS. Zahraj si KUBB! aneb hra jako prostředek integrace. In VIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami - sborník. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2007. s. 141-145, 145 s. ISBN 978-80-244-1911-4.
 48. VÍT, Michal a Zdenko REGULI. Zjištění současného stavu výuky úpolů na vybraných základních školách v Brně. In Kinantropologické aspekty v psychologii a sportu. Brno: FSpS MU, 2007. s. 133-140, 7 s. ISBN 978-80-210-4318-3.
 49. 2006

 50. REGULI, Zdenko, Jiří VOLDÁN, Michal VÍT, Martin SEBERA a Imrich SZOLIK. Aikidó: multimediální studijní materiál (DVD). Brno: FSpS MU, 2006.
 51. MIKOVÁ, Marcela a Tomáš JANÍK. Analyse von gesundheitsfördernden Situationen im Sportunterricht: Methodologisches Vorgehen einer Videostudie. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule. Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? Brno: MU, 2006. s. 248-260. ISBN 80-210-4191-9.
 52. REGULI, Zdenko. Comparative Study: Combatives in the Curriculum of Physical Education in the Slovak Republic and in the Czech Republic; Need for Innovation. Acta Universitatis Matthiae Belli Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2006, roč. 6/2006, č. 1, s. 145-153, 8 s.
 53. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Health Related Fitness in the School and the Health 21 Project. In ŘEHULKA, Evžen. School and Health 21 (1) - Volume 2. 1. vyd. Brno: Paido - edice pedagogické literatury a Masarykova univerzita, 2006. s. 765-788. ISBN 978-80-7315-119-5.
 54. MUŽÍK, Vladislav a Marek TRÁVNÍČEK. Koncepce a realizace tělesné výchovy na české základní škole. Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2006, roč. 58, č. 4, s. 386-398. ISSN 1335-1982.
 55. MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4191-9.
 56. MORÁVEK, Antonín. Proč si žáci nedají poradit? Školní sport : časopis pro sportovce ze základních a středních škol a učilišť. Praha: Agentura Sprint, 2006, roč. 2005/2006, č. 5, s. 12.
 57. VRBAS, Jaroslav, Marek TRÁVNÍČEK, Hana ŠERÁKOVÁ, Vladislav MUŽÍK a Barbora ŠVEHLÍKOVÁ. Projekt der gesundheitsorientierten Fitness auf der Primarstufe. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 240-247. ISBN 80-210-4191-9.
 58. MUŽÍK, Vladislav. Zur aktuellen Lage des Sportunterrichts in der Tschechischen Republik. In MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 195-208. ISBN 80-210-4191-9.
 59. 2005

 60. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ a Tomáš JANÍK. Goals of the physical education in selected countries. In MYNARSKI, W. a J. SLEZINSKY. Efekty ksztalcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Katowice: Akademia wychowania fizycznego, 2005. s. 19-29. ISBN 83-87478-83-0.
 61. BLAHUTKOVÁ, Marie a Luděk HÖFER. Health - oriented Physical Training in higher primary Education. In ŘEHULKA, Evžen. SCHOOL AND HEALTH 21(1), VOLS 2. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 805-814. ISBN 978-80-7315-119-5.
 62. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 3,4. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 2/63, č. 2, s. 11-12. ISSN 0489-6718.
 63. BLAHUTKOVÁ, Marie, Andrea FREMELOVÁ, Klára ORÁLKOVÁ a Hana WACKOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 5. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 3/63, č. 3, s. 10. ISSN 0489-6718.
 64. BLAHUTKOVÁ, Marie a Adéla KRATOCHVÍLOVÁ. Nová psychomotorická cvičení 6. Sokol. Praha: ČOS - tiskové oddělení, 2005, roč. 4/63, č. 4, s. 11. ISSN 0489-6718.
 65. MUŽÍK, Vladislav, Hana STOJANÍKOVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ. Physical Education in Czech Republic. In PÜHSE, Uwe a Markus GERBER. International Comparison of Physical Education: Concepts, Problems, Prospects. Oxford: Meyer & Meyer Sport, 2005. s. 188-205. ISBN 1-84126-161-0.
 66. MUŽÍK, Vladislav a Marek TRÁVNÍČEK. Poslání tělesné výchovy na základní škole. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, 2005. s. 260-273. ISBN 80-210-3870-5.
 67. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Hana STOJANÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jan ZACHRLA. Rámcový vzdělávací program a pojetí tělesné výchovy. In Sborník příspěvků mezinárodního semináře Pedagogické kinantropologie. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2005. s. 13-17. ISBN 80-7368-041-6.
 68. HODAŇ, Bohuslav. Reflection of Social Changes in Development of Physical Culture. In Physical Activity in the Integrating Europe. Warsaw, Poland: Akademia Wychowania Fizycznego, 2005. 9 s. ISBN 83-89630-80-X.
 69. SEKOT, Aleš. Sociologie sportu jako předmět univerzitního studia. In Sociální aspekty studia tělesné výchovy a sportu. 1. vyd. Brno: Paido, 2005. s. 51-56. ISBN 80-7315-112-X.
 70. ŠERÁKOVÁ, Hana. Využití psychomotoriky v hodinách tělesné výchovy pro tělesně postižené žáky. In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. s. 97-98. ISBN 80-244-0983-6.
 71. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: dílčí projekt tělesné výchovy. In Sport a kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2005. s. 108-108, 11 s. ISBN 80-210-3863-2.
 72. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumný záměr Škola a Zdraví 21: projekt tělesné výchovy. In SÜSS, Vladimír, Vladislav MUŽÍK a Zdena MARVANOVÁ. Sborník ze semináře pedagogické kinantropologie. Praha: FTVS UK, 2005. s. 3-9.
 73. ŠERÁKOVÁ, Hana a Jaroslav VRBAS. Zimní a letní kursy pro tělesně postižené studenty. In Tělesná výchova, sport a rekreace v procesu současné globalizace. 1. vyd. Olomouc: FTK UP Olomouc, 2005. s. 297 - 303, 374 s. ISBN 80-244-1116-4.
 74. 2004

 75. ŠERÁKOVÁ, Hana a Jan ZACHRLA. Boccia - sport paralympioniků. In Sport a kvalita života: sborník referátů z mezinárodní konference konané 11. a 12. 11. 2004 [CD-ROM]. 1. vyd. Brno: FSpS MU, 2004. s. 79.
 76. MUŽÍK, Vladislav. Europäisches Jahr der Erziehung durch Sport - Länderbericht Tschechische Republik. Bewegunserziehung. 2004, roč. 58, č. 5, s. 14-15. ISSN 1726-4375.
 77. KORVAS, Pavel a Eduard HOFMANN. Integrace TVa sportu do výuky odborných předmětů na fakultách MU. In Sport a kvalita života. I. Brno: Fakulta sportovních studií, MU v Brně, 2004. s. 45. ISBN 80-210-3541-2.
 78. DUŠKOVÁ, Diana, Vladislav MUŽÍK a Hana ŠERÁKOVÁ. Netradiční pomůcky pro tělesnou výchovu na 1. stupni ZŠ (Náměty na zhotovení a uplatnění pomůcek pro pohybové hry a zábavy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 70 s. Na pomoc pedagogické praxi. ISBN 80-210-3533-1.
 79. BLAHUTKOVÁ, Marie. Nová psychomotorická cvičení 1. Sokol. ČOS - tiskové oddělení, 2004, roč. 61/2004, č. 11, s. 15 - 16. ISSN 0489-6718.
 80. MUŽÍK, Vladislav, Jaroslav VRBAS a Marek TRÁVNÍČEK. Tělesná výchova a výchova ke zdraví. In Sborník příspěvků konference "Tělesná výchova a sport 2004, Liberec - Euroregion Nisa". Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. s. 267-271. ISBN 80-7083-901-5.
 81. 2003

 82. MUŽÍK, Vladislav a Hana STOJANÍKOVÁ. Der effektive Sportlehrer. Walter Mengisen, Max Stierlin. In Qualität im Sportunterricht. Magglingen: Eidg. Fachhochschule für Sport Magglingen, 2003. s. 100-107. ISBN 3-907963-32-6.
 83. BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. první. Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2003. 92 s. ISBN 80-210-3067-4.
 84. BLAHUTKOVÁ, Marie a Michal CHARVÁT. Vliv sportovně pohybových aktivit a sportu na duševní zdraví adolescentů v České republice. In Konference Telesná výchova a šport v tretóm tisícročí. první. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2003. s. 571 - 577. ISBN 80-8068-198-8.
 85. 2002

 86. NYKODÝM, Jiří, Zdeněk JOSEFÍK, Dana KNOTOVÁ, Pavel KORVAS a Jan ONDRÁČEK. Prostorové zabezpečení tělovýchovných aktivit se zřetelem na školskou tělovýchovu. In Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2002. s. 291-294. ISBN 80-246-0558-9.
 87. MARKOVÁ, Hana. Stručný přehled pohybových aktivit studentů SŠ pro TPM Kociánka, Brno. In Sborník z mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. 1. vyd. Olomouc: PdF UP, 2002. s. 178-179. ISBN 80-244-0389-7.
 88. MUŽÍK, Vladislav. Tělesná výchova - součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. In STŘELEC, Stanislav. Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: Katedra pedagogiky PdF MU a MSD, spol. s r.o., 2002. s. 62-69. ISBN 80-86633-00-4.
 89. 2001

 90. VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 s. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 91. MUŽÍK, Vladislav. Vybrané kapitoly z teorie a didaktiky tělesné výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 46 s. ISBN 80-210-2642-1.
 92. 2000

 93. ZACHRLA, Jan a Vladislav MUŽÍK. Některé efekty modelového pohybového režimu žáků na 1. stupni ZŠ. In ŠAFAŘÍKOVÁ, Jana a Zdenka MARVANOVÁ. Pedagogická kinantropologie 2000. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. s. 95-99. ISBN 80-246-0168-0.
 94. MUŽÍK, Vladislav, Jan ZACHRLA a Jiří NYKODÝM. Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň základní školy : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu MŠMT ČR č. RS 99003. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 47 s.
 95. 1999

 96. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN a Eva SLONKOVÁ. Srovnání tělesné úrovně tělesné zdatnosti studentů 1.ročníku generace 1981 a 1996. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.44-45. TVM. ISBN 1210-7689.
 97. MUŽÍK, Vladislav a Jan TUPÝ. Tělesná výchova jako součást výchovy ke zdraví. In VILÍMOVÁ, Vlasta. Zdravotně orientovaná tělesná výchova na základní škole. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 5-14. ISBN 80-210-2246-9.
 98. KORVAS, Pavel, Jindřich BURIAN, Ladislava PRAXOVÁ a Eva SLONKOVÁ. Tělesná výchova na Masarykově univerzitě v Brně očima studentů prvního ročníku. Praha: FTVS UK Praha, 1999. s.43-45. TVM. ISBN 1210-7689.
 99. HURYCHOVÁ, Alena a Vlasta VILÍMOVÁ. Zkušenosti z pedagogické praxe studentů tělesné výchovy. In Alternativní pohybové aktivity dětí a mládeže. Brno: MU PdF, 1999. s. 54-57. ISBN 80-210-2255-8.
 100. 1998

 101. MUŽÍK, Vladislav. What is the Primary Aim of Motor Activity Education in Schools? In Sport Kinetics ´97. 1. vyd. Hamburg: Czwalina, 1998. s. 185-188. ISBN 3-88020-332-6.
 102. 1997

 103. MUŽÍK, Vladislav a Milada KREJČÍ. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. 139 s. ISBN 80-85783-17-7.
 104. 1996

 105. KORVAS, Pavel. Úspěšnost při organizování nových forem LVK,ZVK a soutěží v přírodě na LF MU v Brně. Plzeň: ZČU Plzeň, 1996. s.87-90. Tělesná výchova a sport na vysokých školách v ČR. ISBN 80-7082-310-0.
 106. 1994

 107. KORVAS, Pavel. Zkušenosti se zaváděním některých nových forem sportů a pobytů v přírodě na LF MU. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1994. s.228-9. Sborník prací PdF MU,svazek 128,řada tělových.č.9. ISBN 80-210-0874-1.
 108. 1988

 109. VILÍMOVÁ, Vlasta. Ke zlepšení základů vytrvalosti v tělesné výchově v 1.- 4. základní školy. Praha: St.ped.nakl. Praha, 1988. 4 s. Komenský 112, č. 9.
 110. 1983

 111. VILÍMOVÁ, Vlasta. Zvýšené dávkování vytrvalostního zatížení v hodinách tělesné výchovy. 1983. vyd. Brno: PdF UJEP, 1983. 30 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 2. 2023 13:34