VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 s. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže
Název anglicky Physical education and sport communicate development children and young
Autoři VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ.
Vydání 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně, 3 s. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162, 2001.
Nakladatel Masarykova univerzita, Brno
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 80-210-2712-6
Klíčová slova anglicky Physical education; sport; movement activity; curriculum
Štítky curriculum, movement activity, Physical Education, sport
Změnil Změnila: doc. PhDr. Vlasta Vilímová, CSc., učo 2330. Změněno: 15. 12. 2001 19:48.
Anotace
Autorka se zabývájí tím, proč sport a pohybová aktivita patří k významným atributům životního stylu člověka. Rozebírá základní cíle ve školní tělesné výchově, vyjadřuje se k inovaci učiva a osnov, zabývá se tím, zda v tělesné výchově kontrolovat, hodnotit a klasifikovat.
Anotace anglicky
The authors give a reasons for sport and activity motion proper at significant attributs live style man. They analyse the promary parts in school physical education, they express to novely of the curriculum, they engage in whetther in physical education check, evaluate and classify.
VytisknoutZobrazeno: 16. 6. 2019 13:21