Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. KAROLYI, Matěj, Jakub ŠČAVNICKÝ, Petra RŮŽIČKOVÁ, Lenka ŠNAJDROVÁ a Martin KOMENDA. Design and Management of an Objective Structured Clinical Examination using the SIMUportfolio Platform. In H. Chad Lane, Susan Zvacek and James Uhomoibhi. Proceedings of the 12th International Conference on Computer Supported Education. Portugalsko: SciTePress, 2020. s. 269-276. ISBN 978-989-758-417-6. doi:10.5220/0009570102690276.
 2. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Luke WOODHAM, Jakub ŠČAVNICKÝ, Christos VAITSIS a Dimitris SPACHOS. Medical curriculum standards: Towards relational database transformation. Health and Technology. Heidelberg: Springer, 2020, roč. 10, č. 3, s. 759-766. ISSN 2190-7188. doi:10.1007/s12553-020-00409-6.
 3. 2019

 4. KOMENDA, Martin a Matěj KAROLYI. SIMUportfolio: Complex all-in-one web-based platform enhancing medical education. In 2019 International Symposium on Educational Technology (ISET). Hradec Králové, Czech Republic: IEEE, 2019. s. 70-73. ISBN 978-1-7281-3388-1. doi:10.1109/ISET.2019.00024.
 5. KOMENDA, Martin, Matěj KAROLYI, Vojtěch BULHART, Rudolf NOVÁK, Petra RŮŽIČKOVÁ, Miloš HEJNÝ, Kateřina BLATNÁ a Petr ŠTOURAČ. SIMUportfolio: integrační platforma pro podporu výuky medicíny. 2019.
 6. 2017

 7. KAROLYI, Matěj, Martin KOMENDA, Radka JANOUŠOVÁ, Martin VÍTA a Daniel SCHWARZ. Finding overlapping terms in medical and health care curriculum using text mining methods: rehabilitation representation – a proof of concept. MEFANET Journal. Brno: Facta Medica, 2017. ISSN 1805-9163.
 8. 2010

 9. POL, Milan, Lenka HLOUŠKOVÁ, Petr NOVOTNÝ a Martin SEDLÁČEK. Kurikulární reforma v českých školách - udržitelná změna? Pedagogická revue. Bratislava: Štátny pedagogický ústav, 2010, roč. 62, 1-2, s. 1-22. ISSN 1335-1982.
 10. 2009

 11. POL, Milan. Čemu i kak učiť rukovoditelej škol. Evropejskij vzgljad na problemu. 1. vyd. Moskva: Biblioteka "Pervogo sentjabrja" - Čistyje prudy., 2009. 29 s. Upravlenije školoj, 25. ISBN 978-5-9667-0538-1.
 12. MILÉŘ, Tomáš. Challenges and Opportunities of Science & Technology Education in KENYA. In Strategie technického vzdělávání v reflexi doby. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2009. 68 s. ISBN 978-80-7414-126-3.
 13. JANÍK, Tomáš, Marcela JANÍKOVÁ, Tomáš JANKO, Petr KNECHT, Petr NAJVAR, Veronika NAJVAROVÁ, Simona ŠEBESTOVÁ a Kateřina VLČKOVÁ. Kurikulum - výuka - školní klima - učitelské vzdělávání: Analýza nálezů českého pedagogického výzkumu (2001-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 72 s. 1/09. ISBN 978-80-210-4771-6.
 14. KNECHT, Petr a Tomáš JANKO. Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu - zpráva z konference. Praha: Karolinum, 2009.
 15. MILÉŘ, Tomáš. Meteorologie a klimatologie na základní škole. In Cyklus meteorologických seminářů ČMeS (Česká meteorologická společnost). 2009.
 16. KNECHT, Petr. Workshop Skupiny pro výzkum učebnic CPV PdF MU 1/2009. Vizuální prvky v učebnicích. 2009.
 17. KNECHT, Petr. Workshop Skupiny pro výzkum učebnic CPV PdF MU 2/2009. Historicko-srovnávací výzkum učebnic. 2009.
 18. 2008

 19. MAŇÁK, Josef a Kateřina VLČKOVÁ. Aktuální problémy vzdělávání. In KOCMANOVÁ, Alena. Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management. 1. vyd. Brno: VUT, 2008. s. 60 - 73, 15 s. ESF, 1. ISBN 978-80-7204-590-7.
 20. MUŽÍKOVÁ, Leona. An Analysis of Health Education Curriculum as a Basis for Creation of School Educational Programmes. In ŘEHULKA,E.et al.:Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 29-38. School and Health 21th. ISBN 978-80-7392-041-8.
 21. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 22. RODRIGUEZOVÁ, Veronika, Radek MARUŠÁK a Olga KRÁLOVÁ. Dramatická výchova v kurikulu současné školy. Vyd. 1. Praha: Portál, s.r.o., 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367-472-4.
 23. MAŇÁK, Josef. Healthcare enters into the curriculum. In School and Health 21. Contemporary Discourse on School and Health Investigation. 1. vyd. Brno: MU, 2008. s. 17-21. School and Health 21, 3/2008. ISBN 978-80-7392-041-8.
 24. KNECHT, Petr a Veronika NAJVAROVÁ. Jak žáci hodnotí učebnice? Podněty pro tvorbu a výzkum učebnic. In Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 107-120. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 25. JANÍK, Tomáš. K problémům stojícím v pozadí tvorby a realizace kurikula základního vzdělávání v České republice. In NOVOTNÁ, Jitka (ed.). Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti. Liberec: FP TUL, 2008. s. 39-58. ISBN 978-80-7372-414-6.
 26. JANÍK, Tomáš. K vybraným aspektům didaktických znalostí obsahu u učitelů fyziky. In FRANIOK, Petr a Dana (eds). KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 199-204, 5 s. ISBN 978-80-210-4752-5.
 27. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK a Vlastimil ŠVEC. Kurikulum v současné škole. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 169 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-175-1.
 28. KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Nová didaktická koncepce výuky v souladu s požadavky RVP ZV a ŠVP. In Informační výchova ve veřejných knihovnách. 2008.
 29. ČECH, Tomáš. Pěrvičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situaci. In Chumanizacija i demokratizacija na universitetskoto obrazovanie. Sofia: Sofijskij univesitet, izdatělstvo EKC-PRES, 2008. s. 437-442. ISBN 978-954-8606-80-6.
 30. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách. In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 131-138, 7 s. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5.
 31. MUŽÍK, Vladislav. Relationship between Project and Realization Form of Curriculum in Physical Education at Primary School. In ŘEHULKA, Evžen. Contemporary School Practice and Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 59-75, 16 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 32. JANÍK, Tomáš. Sachstrukturdiagramm einer Unterrichtsstunde: einen Weg zur Erfassung von Lerninhalten im Physikunterricht. In Lehrer/-innenbildung in Europa. Wien: LIT Verlag, 2008. s. 185-188. ISBN 978-3-7000-0826-2.
 33. NOVÁK, Svatopluk a Martin WEINHÖFER. The evaluation of text difficulty calculations and methodological endowment of selected textbooks. In Geography in Czechia and Slovakia. OL Print Šlapanice: PdF MU, 2008. s. 485-490. 1 ed. ISBN 978-80-210-4600-9.
 34. KNECHT, Petr, Tomáš JANÍK, Dominik DVOŘÁK, Michaela DVOŘÁKOVÁ, Peter GAVORA, Libuše HRABÍ, Patrícia JELEMENSKÁ, Věra JEŽKOVÁ, Dana HUBELOVÁ, Drahoslava CHÁROVÁ, Dušan KLAPKO, Josef MAŇÁK, Veronika NAJVAROVÁ, Mária NOGOVÁ, Jan PRŮCHA, Zuzana SIKOROVÁ a Jana STARÁ. Učebnice: z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. 196 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 35. KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. In KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 9-17. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 36. HÜBELOVÁ, Dana, Veronika NAJVAROVÁ a Drahoslava CHÁROVÁ. Uplatnění didaktických prostředků a médií ve výuce zeměpisu. In KNECHT, Petr a Tomáš JANÍK. Učebnice z pohledu pedagogického výzkumu. 1. vyd. Brno: Paido, 2008. s. 147-163. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. Svazek 11. ISBN 978-80-7315-174-4.
 37. MUŽÍK, Vladislav, Daniela JONÁŠOVÁ, Vojtěch NOVÁČEK, Iveta PLECOVÁ, Hana ŠERÁKOVÁ, Barbora ŠVEHLÍKOVÁ, Marek TRÁVNÍČEK a Jaroslav VRBAS. Výzkumné sondy do kurikula tělesné výchovy na základní škole. In Mužík, V.; Dobrý, L.; Süss, V. Tělesná výchova a sport mládeže v biologickém, psychologickém, sociálním a didaktickém kontextu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 80-93. ISBN 978-80-210-4589-7.
 38. 2007

 39. MAŇÁK, Josef. Aktuální problémy kurikula. In Mezinárodní kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Sborník abstraktů a elektronických verzí recenzovaných příspěvků na CD-ROMu. 1. vyd. Brno: Univerzita obrany, 2007. s. 1-8, 9 s. ISBN 978-80-7231-228-3.
 40. MUŽÍKOVÁ, Leona. Health Education from the Primary School Head Teachers' Perspective. In ŘEHULKA, Evžen et al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 103-110. ISBN 978-80-7315-138-6.
 41. KNECHT, Petr. Changing geographies: innovative curricula. Praha: PedF UK, 2007.
 42. MAŇÁK, Josef. K charakteristice absolventa základní školy. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: MU, 2007. s. 70-79. ISBN 978-80-210-4402-9.
 43. MAŇÁK, Josef, Tomáš JANÍK, Veronika NAJVAROVÁ a Petr KNECHT. Kurikulum v proměnách školy. 2007.
 44. SORGER, Brigitte. Landeskundeunterricht in der Tschechischen Republik - traditionell oder modern? In Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 187-191. Německý jazyk a literatura ve výzkumu a výuce, 206. ISBN 978-80-210-4324-4.
 45. MAŇÁK, Josef. Modelování kurikula. Orbis scholae. Praha: UK, 2007, roč. 1, č. 1, s. 40-53. ISSN 1802-4637.
 46. JANÍK, Tomáš a kol. Pedagogical content knowledge nebo didaktická znalost obsahu? Brno: Paido, 2007. 124 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 978-80-7315-139-3.
 47. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education - International Comparison. In Health Education and Quality of Live. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-7040-993-0.
 48. MUŽÍK, Vladislav a Leona MUŽÍKOVÁ. Physical Education and Health Education on the Educational System in the Czech Republic and Other Countries. In ŘEHULKA, Evžen et. al. School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 549-559. ISBN 978-80-7315-138-6.
 49. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007. s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7.
 50. JANÍKOVÁ, Věra. Realizační fáze kurikula a jeho obsahová dimenze na příkladu jazykové výuky. In Absolvent základní školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 46-57. ISBN 978-80-210-4402-9.
 51. MUŽÍK, Vladislav a Tomáš JANÍK. Tělesná výchova z pohledu absolventa základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Absolvent základní školy. Brno: MU, 2007. s. 197-214. ISBN 978-80-210-4402-9.
 52. 2006

 53. ZÍTKOVÁ, Jitka. Literární výchova na základní škole v kontextu kurikulární reformy českého školství. In Oborová didaktika pri príprave učiteľa materinského a cudzieho jazyka. 1. vyd. Ružomberok: FF KU v Ružomberoku, 2006. 12 s. ISBN 80-8084-082-2.
 54. ŠVEC, Vlastimil, Josef MAŇÁK a Tomáš JANÍK. Některé problémy výzkumu kurikula. In Sborník ze 14. konference České asociace pedagogického výzkumu (CD-ROM). Plzeň: PdF ZČU, 2006. s. 1-7. ISBN 80-7043-483-X.
 55. MUŽÍK, Vladislav, Tomáš JANÍK a Roland WAGNER. Neue Herausforderungen im Gesundheitsbereich an der Schule: Was kann der Sportunterricht dazu beitragen? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 272 s. ISBN 80-210-4191-9.
 56. ČECH, Tomáš. Pervičnaja profilaktika zloupotreblenija narkotikami i jejo realizacija v načalnych školach - ošibki, nědostatki i vozmožnosti izmeněnija situacii. In Care of educational institutions about children health. St. Petersburg: Akademie postdiplomového pedagogického vzdělávání, 2006. s. 123-126. ISBN 5-7434-0349-X.
 57. JANÍK, Tomáš. Problémy české základní školy z pohledu výzkumu (2000-2005). Komenský. Brno: PdF MU, 2006, roč. 131, č. 1, s. 17-25. ISSN 0323-0449.
 58. MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Problémy kurikula české základní školy. Brno: MU, 2006. 330 s. ISBN 80-210-4125-0.
 59. JANÍK, Tomáš. Učebnice a teorie konceptuální změny. In MAŇÁK, Josef a Dušan KLAPKO. Učebnice pod lupou. Brno: Paido, 2006. s. 33-44. Pedagogický výzkum v teorii a praxi. ISBN 80-7315-124-3.
 60. REGULI, Zdenko a Michal VÍT. Úpoly v obsahu školní tělesné výchovy v německé spolkové zemi Hesensko. In Sport a kvalita života 2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 97-97, 11 s. ISBN 80-210-4145-5.
 61. MUŽÍKOVÁ, Leona. Výchova ke zdraví v současném základním školství (autoreferát rigorózní práce). In HAVELKOVÁ, Marie a Jitka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 74-77. ISBN 80-210-4215-X.
 62. 2005

 63. HORKÁ, Hana. Ekologická/environmentální výchova napříč kurikulem přípravného vzdělávání učitelů. In Příprava učitelů primárního vzdělávání. Hradec Králové: GAUDEAMUS, 2005. s. 128-138. ISBN 80-7041-199-6.
 64. MAŇÁK, Josef. Hledání orientace moderní základní školy. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005. s. 21-28. ISBN 80-210-3870-5.
 65. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005. s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2.
 66. MAŇÁK, Josef. Pohled učitelské a neučitelské veřejnosti na ZŠ. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005. s. 190-193. ISBN 80-210-3870-5.
 67. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. Mládež a spoločnosť. Bratislava: UIPŠ, 2005, XI, č. 1, s. 39-47. ISSN 1335-1109.
 68. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova v podmínkách 1. stupně ZŠ. In Socialia 2004. Hradec Králové: Gaudeamus, 2005. s. 198-203. ISBN 80-7041-247-X.
 69. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X.
 70. 2004

 71. VLČKOVÁ, Kateřina. Nová struktura kurikulárních dokumentů. Učitelské listy : měsíčník Agentury Strom (on-line verze). Praha: Agentura Strom, 2004, -, leden 2004, s. 10-19. ISSN 1210-6313.
 72. JŮVOVÁ, Alena. Pojem zdraví v kontextu environmentální edukace. In WIEGEROVÁ, Adriana. Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK Bratislava, OZ V4, 2004. s. 115-117, 274 s. ISBN 80-969146-0-X.
 73. ČECH, Tomáš. Postoje učitelů 1. stupně základních škol k problematice drog a zdraví jako východisko k profilování protidrogové výchovy. In Cesty demokracie vo výchove a vzdelávaní VIII. Bratislava: PdF UK, 2004. s. 96-100. ISBN 80-969146-0-X.
 74. ČECH, Tomáš. Primary school teachers as implementers of anti-drug education. In ŘEHULKA, Evžen. Řehulka, E. (ed.) Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 553-557. ISBN 978-80-7315-093-8.
 75. ČECH, Tomáš a Adriana WIEGEROVÁ. Projektovanie tém protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa ZŠ v Čechách a na Slovensku. In Aktuálne trendy v teórii výchovy. Prešov: PU, 2004. s. 210-215. ISBN 80-8068-256-9.
 76. ČECH, Tomáš. Protidrogová výchova na I. stupni ZŠ - komfort nebo nutnost? In Švec, V.; Knotová, D.; Prokop, J. (ed.) Výchova v kontextu sociálních proměn. Brno: Konvoj, 2004. s. 115-120. ISBN 80-7302-087-4.
 77. ČECH, Tomáš. Učitelé na 1. stupni ZŠ jako realizátoři protidrogové výchovy. In ŘEHULKA, E. (ed.) Teachers and Health 6. Brno: Paido, 2004. s. 558-561. ISBN 80-7315-093-X.
 78. 2003

 79. ČECH, Tomáš. Nové přístupy k primární prevenci drogových závislostí - protidrogová výchova v podmínkách I. stupně základních škol. In Sociální a kulturní souvislosti výchovy a vzdělávání - 11. výroční mezinárodní konference ČAPV. Sborník referátů [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2003.
 80. 2001

 81. ŠIMONÍK, Oldřich. Složka učitelské přípravy ve studijních programech učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. Dílčí výzkumná zpráva o řešení projektu Podpora práce učitelů. Praha: MŠMT, 2001. 33 s.
 82. VILÍMOVÁ, Vlasta a Alena HURYCHOVÁ. Tělesná výchova a sport jako prostředek harmonického rozvoje dětí a mládeže. 1. vyd. Masarykova univerzita v Brně: Masarykova univerzita, Brno, 2001. 3 s. Sborník praci pedagogické fakulty MU v Brně č. 162. ISBN 80-210-2712-6.
 83. 1996

 84. FILOVÁ, Hana. Didaktická analýza učiva. In Praktikum didaktických dovedností. Brno: PdF Masarykovy univerzity, 1996. s. 32-40. Studijní text. ISBN 80-210-1365-6.
 85. 1992

 86. SOUČEK, Václav. 1. The fundamental conflict. . Educational Links. Perth, Western Australia: University of Western Australia, 1992, roč. 42/1992, s. 4-10.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 2. 2023 22:00