doc. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

učo 195581
Docent, odborný garant USM Teorie LF MU