logo Lékařská fakulta Ústav simulační medicíny
Teoretická pracoviště
14110528 USM Teorie Lékařská fakulta MU

Publikační činnost

přednosta ústavuprof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA
zástupkyně přednosty ústavudoc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci