CHARVÁT, Michal a Marie BLAHUTKOVÁ. Podíl tělesné výchovy a sportu na formování profilu osobnosti u adolescentů. In Psychologické otázky adolescence. první. Blansko: Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert, 2001. s. 129-137. ISBN 80-7326-001-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Podíl tělesné výchovy a sportu na formování profilu osobnosti u adolescentů
Název anglicky Proportion of physical education and sport in formation of profile on personality in adolescents
Autoři CHARVÁT, Michal (203 Česká republika) a Marie BLAHUTKOVÁ (203 Česká republika, garant).
Vydání první. Blansko, Psychologické otázky adolescence, s. 129-137, 2001.
Nakladatel Psychologický ústav AV ČR, nakl. Albert
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Sport a aktivity volného času
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14510/01:00005486
Organizační jednotka Fakulta sportovních studií
ISBN 80-7326-001-8
Klíčová slova anglicky physical activity; sport; temperament
Štítky physical activity, sport, temperament
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 10. 6. 2009 11:57.
Anotace
Práce je zaměřena na zjišťování podílu tělesné výchovy a sportu na formování některých vlastností osobnosti adolescentů. Cíl práce vycházel z dlouhodobého sledování vlivu pohybových aktivit na osobnostní charakteristiky mládeže v oblastech pohybových schopností - rychlosti, síly, flexibility a vytrvalosti, v oblastech dimenzí osobnosti - zejména v typu temperamentu, výkonových motivacích a sociální opoře.
Anotace anglicky
The article is focused on examination of proportion of physical education and sport in formation of some personality features in adolescents. The objective of the work was issued from long-term examination of effect of physical activities on youths personality traits in area of physical abilities - speed, force, flexibility and persistence, in areas of dimension of personality - mainly within type of temperament, performance motivations and social support.
Návaznosti
RS99003, projekt VaVNázev: Zdravotně orientovaná tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ II.
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Resortní výzkum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
VytisknoutZobrazeno: 27. 6. 2019 09:09